BERICHTEN

Kennis voor het grijpen

Zijn liften nu veilig of schijnveilig? Onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt!

De kamer heeft de vragen, die recent gesteld zijn, over de onafhankelijkheid van liftkeuringen beantwoord. Zoals ik het nu zie is dit een juiste interpretatie en waarde inschatting of oordeel van wat diverse partijen in de media hebben gebracht. Dit neemt alleen nog steeds niet weg dat de onafhankelijkheid van de keuringinstanties niet wordt gewaarborgd door welke vorm van accreditatie dan ook. Accreditatie is op zich een goed middel om het proces te waarborgen. Onafhankelijkheid

Wilt u aanbesteden? Weet dan ook wat u gaat aanbesteden!

Bij het aanbesteden van installaties wordt er in de regel door veel organisaties een bestek gegenereerd van wat de leverancier voorschrijft. Dan is het bijna hetzelfde als het vragen om een offerte met wat onduidelijke randvoorwaarden. Het resultaat is vaak een installatie die uiteindelijk geleverd wordt met allerlei meerwerk en misschien helemaal niet wat overeengekomen is. Als er dan onvoldoende kennis ligt bij degene die de lift oplevert, worden er alleen aan de buitenkant wat gekeken of de dingen kloppen.

Werkelijke waarde “opgeleverde” installaties!?

Langdurige contracten na nieuwbouw Aansluitend bij nieuw te bouwen liften worden onderhoudscontracten afgesloten. Dit wordt door aanbieders bij voorkeur met een langdurig contract gedaan. Tegen een prijs die er vaak niet om liegt. Het levert met name voor het liftbedrijf een goede compensatie om de lage winst of zelfs het verlies op de nieuwe installatie te compenseren. Voor een lifteigenaar, bijvoorbeeld een “onervaren VvE”, lijkt dit een goede oplossing. Want men heeft er geen omkijken naar, zo is dan de verwachting.

Prestatie-eisen of uitvoeringseisen!

Aanbesteding met prestatieomschrijving “Het gebouw moet worden voorzien van een lift voor personen”. Als er dan een platformlift, gebouwd onder de Machinerichtlijn, wordt voorzien, voldoet deze vaak niet aan de verwachtingen van de eigenaar en/of eindgebruikers. Dit zijn geen liften die gelijkwaardig genoemd kunnen worden als een normale personenlift. Er gelden belangrijke aandachtspunten.

Congres verantwoord gebouwonderhoud – 17/18 mei 2011, Nieuwegein

Datum: 17-05-2011 t/m 18-05-2011 Locatie: NBC Blokhoeve 1 te Nieuwegein De OSB, het Liftinstituut en VVE Belang organiseren samen  op 17 en 18 mei a.s. voor de tweede keer het congres Verantwoord Gebouwonderhoud. De editie van 17 mei is voor architecten, adviseurs, gebouweigenaren en -beheerders en facility managers. De editie van 18 mei is voor VvE leden. Een ‘must’ voor iedereen, actief in ontwikkeling en beheer van gebouwen.

Duurzaam gevelonderhoud wordt bepaald bij ontwerp

Regelgeving is op komst over de verplichting dat een gebouw na de bouw ook te onderhouden valt. Dat was het bericht dat wij hebben opgevangen tijdens het Congres verantwoord gebouwonderhoud in mei dit jaar. Dat het gebouw te onderhouden moet zijn is altijd al zo geweest. Het gaat zoals gewoonlijk weer om interpretaties. Omdat normen in Nederland bij voorkeur niet door onze overheid worden opgelegd, blijft het lastig. Waar moet je dan bij het ontwerp nu vanuit gaan? Normen die je

Scootmobiel in lift: aandacht van gebruiker én eigenaar

De tragische ongevallen, vorige week, met scootmobielen die door de deuren van een lift zijn gereden, hebben na de media-aandacht ook bij ons geleid tot vragen. Er ontstaat door de media (vaak) ook onduidelijkheid of er nu wel of geen maatregelen noodzakelijk dan wel mogelijk zijn bij liften, als er iets mis gaat. Theoretisch is het uiteraard wel mogelijk om maatregelen te nemen om liftdeuren nog steviger te maken. Echter is het de vraag of dit het enige is en