Conditiemeting NEN2767

De waardering van momentopname geeft inzicht

Een goed installatie-exploitatieplan begint bij een integrale conditiemeting van een installatie. Wanneer we de eenduidigheid gebruiken met de conditiescores van de NEN2767 dan maakt het overzichtelijk waar de aandacht naar uit moet gaan. Aansluitend een Meerjaren Budgetplan (MJOP) samenstellen kan alleen op basis van een vooraf opgesteld beleid van u als lifteigenaar.

Conditiescores toekennen gaat niet op basis van normenlijstjes en/of theoretische levensduurverwachting. Condities worden mede bepaald op basis van kansen op defecten en als er een defect optreedt dit herstelbaar is binnen een vereiste termijn. Het moment van geplande vervanging moet daarnaast ook nog gerelateerd worden aan andere componenten. Door het juiste inzicht in de techniek, de mogelijke oplossingen kennen bij een vervanging en het totaaloverzicht bepaalt of er een logisch en doordacht exploitatieplan ontstaat. Dit is een duurzame wijze van kijken naar wat er is, de eisen van de functionaliteit en hoe daar te komen zonder onnodig kapitaal te vernietigen.

Waar begint het

Goed afstemmen van wat u als eigenaar verwacht van de betreffende installatie(s) is essentieel. Daarom is het noodzakelijk het gebouw en de gebruikerssamenstelling te kennen.

Procesverloop

Na inventarisatie en het vaststellen van de condities van de installatie en omgeving worden gegevens in de LiMaBase® verwerkt. Op basis van de in de meer dan 20 jaar verzamelde data van producten en marktprijzen wordt er een meerjaren budgetplan samengesteld.

WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

Rapportages met overzichten en duidelijke toelichtingen die voor een niet-liftdeskundige goed te begrijpen valt.

Overnemen van data voor eigen systemen zijn eenvoudig mogelijk.

Inspectie op locatie gaat verder dan alleen een blik in een dossier. Het is een integrale controle op alle essentiële onderdelen.

Vastleggen van een foto-archief is een basis om later te kunnen controleren en verschillen te kunnen waarnemen bij een volgende inspectie.

Voor iedere actie die zinvol is voor een goede exploitatieplanning is een conditiemeting noodzakelijk. Het slechts naar een enkel onderdeel kijken brengt een groot risico met zich mee. Vaak wordt er dan gekeken naar slechts een vervanging van een onderdeel dat later voortijdig moet worden afgeschreven. Onnodige kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

Conditiemetingen zijn eens per drie jaar noodzakelijk om correct zicht en grip te houden op de exploitatie.