Beheermanagement

Optimale ondersteuning van installatiebeheer in exploitatiefase

In de exploitatiefase van een installatie komen er zaken aan de orde die beoordeeld moeten worden. De exploitatiefase begint bij dag één zodra een installatie in gebruik is genomen. Met de beheerovereenkomsten die we met onze opdrachtgevers hebben leveren we een uitgebreide vorm van dienstverlening. Directe beschikbaarheid van kennis en vraagbaak als het erop aankomt is standaard. Sneller antwoorden op vraagstukken en advies over welke acties noodzakelijk zijn om een installatie weer veilig en betrouwbaar in bedrijf te krijgen bij stilstand, geeft rust in uw organisatie. Beheer betekent dat een groot deel van de taken die u als eigenaar heeft optimaal ondersteund worden. Voorafgaande aan een dergelijke overeenkomst is een Conditiemeting volgens NEN 2767 een primaire voorwaarde. Zonder conditiemetingen en inspecties is het analyseren en beoordelen van aanbiedingen niet goed mogelijk. Zeker wanneer er verschillende oplossingen worden geboden terwijl niet duidelijk is wat de vraagstelling is.

Gestructureerd en goed geregeld is beter dan onverwachte reparaties, stilstaande en/of afgekeurde liften en klagende gebruikers. Beheermanagement regelen zonder belangen te hebben als adviserende partij is de enige garantie om betrouwbaar en betaalbaar beheer te organiseren. Ook nu regelen..? Klik hier!

Primaire planning

Pas na compleet inzicht in meerjarenonderhoudsplan is overstappen naar een ander onderhoudscontract al dan niet bij de huidige partij zinvol en worden risico’s schaalbaar.

Project proces
  • Analyse van installaties
  • Staat van onderhoud
  • Analyse van prijzen en snelle verkrijgbaarheid onderdelen
  • Analyse optimale contractstrategie
WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

Ten behoeve van een optimale controle op de beschikbaarheid van de installaties van uw organisatie werkt PÉRON Liftadvies met een custom made database van Commence Corporation.

Rapporten worden uit de database gegenereerd. Conditie rapporten met Meerjaren Onderhoudsbudgetteringen worden daardoor betrouwbaar gegenereerd. Planmatig Onderhoud wordt gepland op basis van condities van onderdelen en niet op basis van theoretische planningen. Verzamelde data met monitoring-apparatuur geeft onvoldoende inzicht. Kennis van de juiste persoon op de juiste plaats vertaald de planning.

Inspecties op locatie met volledige conditiemetingen zijn essentieel voor planning van klein en groot onderhoud.

Optimaal beheer van uw installaties leidt tot besparing van energie, kosten en inspanning.

Duurzame keuzes maken een besparing op de totale exploitatie de standaard.