Onderhoudsstrategie analyse

Optimale onderhoudscontract strategie bepaalt slimme exploitatie

Onderhoudscontracten worden in de meeste gevallen gesloten na oplevering van een gebouw. De installatie valt de eerste periode nog in de garantieperiode en de oorspronkelijke leverancier is dan ook meestal de onderhoudspartij. Gebouweigenaren gaan nogal eens op zoek naar een goedkoper onderhoudscontract. Dat lijkt vaak aantrekkelijk. Onverwachte reparaties die langer duren dan gewenst kunnen aanleiding zijn om eens rond te kijken.

Op basis van data en ervaring doen we een eerste analyse waarbij we een inschatting maken of het liftonderhoudscontract past bij de situatie en wensen. Marktconformiteit is met vele variaties van contracten een uitdaging om te vergelijken. Laat u verassen met juiste onafhankelijk marktkennis over de werkelijk waarde van het contract en de consequenties inzichtelijk te krijgen. Dan weet u ook of er geen sigaar uit eigen doos in huis wordt gehaald en de totale kosten van eigenaarschap van uw installatie niet hoger wordt.

Primaire planning

Pas na compleet inzicht in meerjarenonderhoudsplan is overstappen naar een ander onderhoudscontract al dan niet bij de huidige partij zinvol en worden risico’s schaalbaar.

Project proces
  • Analyse van installaties
  • Staat van onderhoud
  • Analyse van prijzen en snelle verkrijgbaarheid onderdelen
  • Analyse optimale contractstrategie
WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

Afhankelijk van wensen en eisen wordt het optimale contract-model aangepast op basis van het doorontwikkelde LiMaBase® prestatiecontract.

De omvang van planmatig onderhoud kan al dan niet worden toegevoegd.

Opdrachtgever blijft altijd de contractant met het liftonderhoudsbedrijf. PÉRON Liftadvies sluit geen contracten met onderhoudsbedrijven.

Onafhankelijkheid is noodzakelijk om een duurzame en goede exploitatie van installaties mogelijk te maken.

Lange looptijden van contracten moeten worden vermeden wanneer er groot Planmatig Onderhoud gepland staat.

Contractprijzen zijn een kleiner deel van de exploitatiekosten van een installatie. Daarop bezuinigen of teveel besparen leidt tot hogere kosten op termijn.