Links

Handige externe informatie
  • LiMaBase®: De beveiligde website voor klanten van Péron Liftadvies om gegevens te delen. Ook bij de aanbestedingen die door Péron Liftadvies worden verzorgd.
  • SBCL: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SBCL aangewezen als beheerder van RISAS en WESAS. Dit zijn zogenaamde accreditatieschema’s, die criteria vastleggen waaraan een certificerende instantie moet voldoen om keuringen van liftinstallaties te mogen uitvoeren. De overkoepelende stichting tussen de overheid en liftenwereld in Nederland. Daar hebben van alle belanghebbende partijen zitting en worden afspraken gemaakt over de veiligheid van liften in Nederland.

Vrije tijd over?