Nieuwbouw capaciteitsanalyse ontwerp

Vervoerscapaciteit liften op basis van data en simulatie

De maatvoering en het aantal liften zijn bepalend voor het gehele gebouwontwerp. Daarbij is van belang dat er vrij van een specifiek ontwerp van een bepaalde fabrikant wordt ontworpen om te waarborgen dat er vrije keuze voor de bouw van een installatie is. De vrije keuze bepaalt de complete exploitatie van de installaties. Dit heeft in voorkomende gevallen 50 of zelfs tot 100 jaar invloed op de investeringen. Door vrijheid te hebben in de keuzes wordt normale marktwerking in de exploitatiefase mogelijk.

Primaire planning

De start bij het liftontwerp ligt in de primaire initiatie fase van een gebouw.

Op basis van internationale meest gewaardeerde simulatiesoftware Elevate® voor capaciteitsberekeningen is een goede liftconfiguratie te onderbouwen.

Bij hogere gebouwen met meerdere liften is het uitgaan van ervaringen niet voldoende om aan de verwachtingen van gebruikers te voldoen. Bezig met het voorontwerp? Betrek expertise nu voor het te laat is waardoor het gebouw niet meer kan worden aangepast.

Project Proces
  • Opstellen PVE
  • Doelgroep gebouw nu en later
  • Type verdiepingsvloeren: bijv. parkeergarage, restaurant, winkels en woningen
  • Serviceniveau
  • Impact stilstand installatie
  • Impact evacuatie gebruikers
  • Simulatie software analyse en advisering liftconfiguratie
WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

Op basis van alle factoren voor benodigde vervoerscapaciteit wordt er een specifieke vergelijkende rapportage opgesteld.

Aan de hand van een uitgebreide PVE-checklijst worden essentiële eigenschappen van installaties vastgelegd.

Bij het allereerste initiatief tot ontwerpen zijn de eisen aan de liften van belang. Dit moet standaard in de voor-ontwerpfase worden gedaan.

Maatvoeringen van schachten en aantal liften is bepalend voor het gehele eindresultaat.

Bij voorontwerp verkeerde maatvoeringen en aantallen installaties leiden tot onoverkomelijke concessies die gedurende 100 jaar van invloed kan zijn.

Beginnen bij het begin is essentieel voor duurzaam gebouw-ontwerp.