Inkoopmanagement

Juiste vragen stellen voor juiste eindresultaat

Het optimale proces van het repareren, renoveren en moderniseren wordt bereikt door de juiste processtappen te nemen. Hoe groter de investering is hoe belangrijker het is om een goede overwegingen te maken voor de juiste strategie. Het onder druk laten leiden tot een investeringsbeslissing wordt voorkomen door als eigenaar strategische keuzes te maken. De onderhoudscontractvorm, de status van het onderhoud, de verkrijgbaarheid van componenten, risico’s op langere stilstand zijn van grote invloed op de beheersbaarheid van de exploitatiekosten van een installatie.

Primaire planning

Na een conditiemeting en een meerjaren-budgetplan komt het samenstellen van een zinvol inkoopbeleid.

Project Proces
  • Budgetvaststelling
  • Investeringsvoorstel samenstellen
  • Inkoopvorm vaststellen: enkel- of meervoudige aanbesteding
  • Planning start tot eind
  • Contractdocumenten keuzes
  • Uitvoering aanbesteding
WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

Besprekingsrapportages en voortgangsrapportages maken het mogelijk om te waarborgen dat integriteitsnormen en waarden van opdrachtgever en PÉRON Liftadvies inzichtelijk worden voor de inkoop.

We hechten grote waarde aan procedures en afspraken om bij aanbestedingen gelijke speelvelden te creëeren en te borgen dat eerlijk zaken doen de norm is.

In een inkoopproces is afhankelijk van de grootte van de organisaties en impact van een stilstaande lift verschillende fases van overleg en overlegvormen van belang.

Online en Offline gesprekken moeten zorgvuldig worden gekozen. Door de moderne techniek worden er regelmatig te snel gekozen voor online overleg.

Door vooraf hierover met elkaar afspraken te maken welke vorm past bij een fase worden er geen invloeden die noodzakelijk zijn gemist.

Voor de juiste strategie is het is belangrijk om de verschillen te kennen in inkoopvormen de we toepassen:

  • Offerte aanvragen
  • Enkelvoudige aanbesteding
  • Meervoudige aanbesteding
  • Meervoudige openbare aanbesteding