Meerjarenonderhoud of vervanging liften financieel plannen

Afgelopen decennia hebben we al veel ervaringen opgedaan met lift-eigenaren die graag hun exploitatiekosten beheersbaar willen houden met zo goed mogelijk functionerende liften. Wanneer je een MJOP of MJOB maakt of krijgt, dan is er een essentieel verschil. U raadt het al, de laatste letter. Precies, de ‘P’ staat voor plan en de ‘B’ voor begroting. Veel eigenaren gebruiken te pas en te onpas de financiële planning, de begroting, als plaatje voor het plan, de planning van ingrepen.

Nu komt het geregeld voor dat we, vlak voor het jaar van uitvoering komen, het oorspronkelijke plan weleens moeten herzien. De praktijk is nogal eens weerbarstig. Daar waar we soms tot 10 jaar geleden ergens geweest zijn, omdat er geen beheerovereenkomst is, kunnen er in de tussentijd dusdanige veranderingen hebben plaatsgevonden, waardoor het ‘glazen bol’ kijken van 10 jaar geleden niet meer helemaal is uitgekomen.

Afgelopen jaren zijn er ook flinke prijsverhogingen doorgevoerd in de wereld. De vraag naar onderhoud en renovaties van liften blijft hoog. De levertijden lopen op en daarmee ook de prijzen, met dubbele percentage-cijfers. Blijf alert op wat er nodig is voor uw liften. Hou de vinger aan de pols en wacht niet af. Afwachten leidt vaak tot onhandige investeringen die later weer tot kapitaalvernietiging leidt.

Nog belangrijker is dat voorafgaande aan het maken van een MJOB er eerst wordt gekeken naar de leeftijd van de lift en wanneer er een totale vervanging in de planning zou komen. De eisen die er aan een nieuwe lift worden gesteld, zijn vaak veel strenger en brengt extra kosten met zich mee. Lees ook het artikel dat recent in het VvE Magazine van mei 2024, is verschenen.

Het inzichtelijk maken van de kosten voor exploitatie laten maken door een liftbedrijf is in de meeste gevallen gebaseerd op de theorie en niet op strategie die gunstig is voor de eigenaar. Verkeerde materiaalkeuzes maakt afhankelijk en de lifteigenaar verliest grip op de exploitatie. Dit geldt voor zowel de kosten als voor wachten op onderdelen bij defecten. Dit wordt veroorzaakt door verplichte winkelnering bij de oorspronkelijk fabrikant, die niet altijd snel kan leveren en vaak tot exorbitante exploitatiekosten leidt. Verplichte winkelnering? Dat mag toch niet in Europa? Dat is nog nooit aanhangig gemaakt. Wilt u daar iets meer inzicht over vergaren, dan wijs ik nog even op het boek MVO, in de webshop.

Als lifteigenaar is het handig te verdiepen in de liftenwereld om te weten of exploitatiekosten beheersbaar blijven. Of gewoon de kennis in huis halen. Daar zijn we nu al ruim 22 jaar voor beschikbaar. Neem gerust vrijblijvend contact op om kennis in huis te halen.