Uw voordeel

Het resultaat is leidend
/Uw voordeel

IMAG0106

Ja, maar wat brengt me dat dan voor voordeel?

Onafhankelijk advies?

Ik heb toch al een onderhoudscontract voor de lift?

Ik kan toch al een bestek genereren bij het liftbedrijf?

Het liftbedrijf levert toch al een meerjarenonderhoudsbegroting?

 

Deze en meer van deze vragen horen we meer dan 10 jaar. De antwoorden kunnen het beste gegeven worden door onze klanten. Neem gerust contact op voor contactpersonen van referenties. Uiteraard kun je hier ook antwoorden vinden.

 

  • Onafhankelijk adviseren betekent: niet gedreven door financiële belangen voor de uitkomst van hetgeen wordt geadviseerd.
  • Het hebben van een onderhoudscontract met een liftonderhoudsbedrijf is het geabonneerd zijn op een serviceverlening bij storing, opsluiting en eventueel keuring. En het afspreken van een aantal onderhoudsbeurten die wordt uitgevoerd door lifttechnici.
  • Het kunnen genereren van een bestek van een liftbedrijf ingeval van een nieuwe lift is hetzelfde dat je een folder uit de winkel haalt van een nieuwe auto en dan er een omschrijving van hebt. Zodat je de vragen aan de markt kan stellen kun je me deze auto leveren aan verschillende autofabrikanten. Dat kan in vrijwel geen geval. Je krijgt dan aanbiedingen aan de hand van een foldertje van de andere fabrikant. En dan moet je dat gaan vergelijken. Dan ga je een lift kopen op een mooie folder of kleurtje. Heb je er geen verstand van dan koop je een lift die langer dan 30 jaar in een pand zit op basis van een plaatje? Wanneer je werkelijk duurzaam wilt inkopen, dan moet je weten wat je inkoopt. En geen verhalen dat het zoveel procent zuiniger is terwijl de investering voor de zuinigheid ernstig veel hoger is dan de opbrengst van de zuinigheid.
  • De begrotingen worden door het liftbedrijf gemaakt door liftmonteurs, chef-monteurs en commercieel gedreven personen die het in een overzichtje gieten. Dan wordt voorbijgegaan aan het beleid van de eigenaar.

 

Blijf niet met vragen zitten. Stel ze, vrijblijvend. We beantwoorden ze graag.

We helpen lifteigenaren liftbeheer beheersbaar te maken. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken:

Liften duurzamer

Vanuit jarenlange praktische kennis en ervaringen kan worden bepaald wat de optimale samenstelling van een liftinstallatie moet zijn. Passend bij de situatie. Een liftinstallatie moet langer meegaan dan technisch haalbaar is, zonder grote ingrepen. Vanaf ontwerp bij nieuwbouw, renovatie en moderniseringen kijken we naar duurzame oplossingen. Dit betekent verder kijken dan alleen focussen op een energiezuinige installatie (is maar een klein percentage op het totaal). Het gaat om een totale footprint.

Liften betrouwbaarder

Wanneer er op zinnige wijze en tijdig onderhoud aan een installatie plaatsvindt is de betrouwbaarheid groter van een installatie. Dit moet geheel afgestemd zijn aan het vooraf te bepalen onderhoudsbeleid.

Exploitatiekosten van liften onder controle

Het benodigde  onderhoudsbeleid en inkoopbeleid bepaald mede wanneer er planmatig onderhoud moet worden gepleegd. Door dit vooraf vast te leggen en met een goede inkoopstrategie kunnen ingrepen worden gepland. Zodat er in zeer beperkte mate ad-hoc reparaties noodzakelijk zijn waardoor de strategische keuzes kunnen blijven gehandhaafd. Ook de kennis op het gebied van juiste onderhoudscontracten en contractpartijen passend bij uw organisatie en installaties, bepalen de controle op de kosten.

Onafhankelijk oordeel

Daar Péron Liftadvies geheel onafhankelijk is en blijft van welk liftbedrijf of Certificerende Instelling dan ook, waarborgt dit de hoge mate van betrouwbaarheid bij advisering. Dit verzekerd, dat u geen gekleurd beeld van een advies krijgt. Het voorkomt tevens het risico dat u beslissingen neemt, waarvan later blijkt dat de resultaten niet aan uw wensen voldoen. Om onafhankelijkheid te garanderen aanvaard Péron Liftadvies geen opdrachten van liftbedrijven en Certficerende Instellingen. Ook wordt niet als een intermediair, onderhoud of keuringen ingekocht waarbij belangenverstrengelingen kunnen optreden. Taken van liftbedrijven zoals assistentie bij allerlei activiteiten worden om gelijke reden niet door Péron Liftadvies verricht.

Toekomstvast ontwerp en beheerbeleid

Vooraf, tijdig en ongekleurd denken met kennis van zaken bepaalt wat de toekomst gaat brengen. Vrij op de markt verkrijgbare producten die ook vrij, betrekkelijk eenvoudig universeel uitwisselbaar zijn voorkomt dat er “voor het leven” afhankelijkheid van een producent blijft bestaan. De geschiedenis bewijst dat dit praktisch en financieel grote gevolgen kan hebben. Péron Liftadvies adviseert hoe om te gaan met de keuzes die voor zeer lange tijd “bindend” zijn.  Het “glazen bol” kijken is aan ons besteed.