Diensten

Waarde zit in het resultaat

Basic liftscan onderhoudscontract en exploitatie analyse

In een primaire analyse worden de basisgegevens van de liften bekeken en een basis scan op locatie uitgevoerd. Het lopende onderhoudscontract wordt geanalyseerd. De resultaten worden dan in het ‘LiMaBasic-Scan exploitatie-adviesrapport’ verwerkt.

Conditiemeting NEN2767

De integrale conditiemeting van een installatie op basis van de NEN2767 maakt het overzichtelijk waar de aandacht naar uit moet gaan. De volledige conditiemeting is de voorwaarde om een zinnige Meerjaren Budgetplan (MJOP) samen te stellen.

Onderhoudsstrategie analyse

Het lijkt makkelijk om gewoon te wisselen van een onderhoudspartij als er veel storingen en onderhoudskosten zijn. Het is noodzakelijk eerst een strategie te bepalen en daarna pas een plan door te voeren. Voorkom kapitaalvernietiging.

Projectmanagement uitvoering

Bij reparaties, renovaties en vervangingen van installaties is een goed projectmanagement essentieel om zowel het budget als de planning te halen.

Inkoopmanagement

Het beoordelen van verschillende offertes is zonder dat er een eenduidige vraagstelling is opgesteld een grote uitdaging. Wanneer het over een flinke investering gaat kunnen de missers ook groot uitpakken. Structureel procesmatig inkopen borgt grip op exploitatie.

Capaciteitsanalyse en ontwerp

Nieuwe gebouwen met aanzienlijke opvoerhoogten, gebruikersaantallen, één of meer parkeerverdiepingen vergen doordachte keuzes voor het juiste aantal en type installaties. Op basis van Elevate® simulatie software onderbouwde plannen samenstellen is noodzakelijk.

Nieuwbouw inkoopmanangement

Het inkoopproces van installaties start bij nieuwbouw in de fase van het initiële ontwerp. Voorkomen dat er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn in bouwfase is een must.