Werkwijze

Structureel stappenplan voor succes
/Werkwijze

100323549_Gevellift-Kraan_12-03-2014 (3)Om een project tot een goed einde te brengen werken wij samen met u in stappen:

Stap 1: Beleid vaststellen

Voorafgaande aan iedere activiteit is het noodzakelijk om gezamenlijk te bepalen wat de uitgangspunten zijn. Door kennis en kunde zorgen we voor een gedragen beleid.

Stap 2: Inventarisatie

Door middel van conditiemetingen volgens de norm NEN2767 (Conditiemeting van bouw- en installatiedelen), worden de huidige condities van relevante onderdelen vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in het LiftManagement dataBase (LiMaBase®) systeem van Péron Liftadvies, waaruit overzichtelijke, voor u universeel bruikbare, rapportages worden gegenereerd.

Stap 3: Budgetplan (mjop)

Het opstellen van een budgetplan ook wel meerjarenonderhoudsbegroting (mjob) op basis van de vooraf opgestelde doelstellingen en beleidsplannen. Dergelijk begrotingen moet passen bij uw organisatie en het betreffende gebouw. De basis voor dergelijke plannen moeten geheel onafhankelijk van liftbedrijven worden gemaakt. Om commerciële vertroebeling te voorkomen. Ook geldt daarbij dat in beeld wordt gebracht wat dit voor de langere termijn (10 -50 jaar) bij exploitatie betekent.

Stap 4: Risicofactoren

Als er sprake is van risicofactoren op het gebied van (primaire) veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en ARBO, dan is het van essentieel belang dat dit in beeld is gebracht. Voor het maken van de juiste keuzes.

Stap 5: Niet planmatig onderhoud

Om de installatie op korte termijn op wenselijk, aanvaardbaar en passend kwaliteitsniveau te brengen, is het vaak noodzakelijk op korte termijn werkzaamheden aan de installatie te laten verrichten. Door namens u als eigenaar of beheerder precies aan te geven wat de eisen en wensen zijn naar de betreffende onderhoudspartij, wordt bereikt dat het noodzakelijke onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er wordt daarbij ook gekeken wat u als opdrachtgever vanuit een lopend onderhoudscontract mag verwachten.

Stap 6: Planmatig onderhoud

Doordachte en strategische wijze van inkoop wordt alleen mogelijk als de korte termijn zaken onder controle zijn. Een doordacht, correct en inhoudelijk hoogwaardig bestek als basis bij enkelvoudige, meervoudige, onderhandse en openbare aanbestedingen, geven de mogelijkheid tot een succesvol project. Het kiezen van de juiste partijen voor het onderhoud is daarbij tevens van groot belang.

Controle en aansturing namens, en vanuit, u als eigenaar of beheerder op uitvoering is een essentieel onderdeel om te komen tot correcte opleveringen. Voorkomen dat er iets anders geleverd wordt dan vooraf overeengekomen vanuit het bestek en opdracht,  heeft alleen dan kans van slagen.

Stap 7: Rapportage

Aan de hand van heldere kernachtige en overzichtelijke rapportages die we u leveren, bent u in staat uw liftmanagement en beheermanagement onder controle te krijgen.

Door deze structurele werkwijze naar behoefte en situaties aan te passen en te herhalen zult u ook het beheer beheersbaar houden. Daarbij hoort ook het eventueel aanpassen van een passende onderhoudscontract met het liftbedrijf.