Inspiratief 2023 jaar van goed maken

Handgeschreven

Een paar dagen is het nu, voor kerst, ik krijg weer de jeuk in de vingers om weer eens de gedachten die rond gaan in mijn brein met je te delen. Zo’n ongebreidelde snelheid van gedachten die ik heb zal iedereen wel in meer of mindere maten hebben. Wat moet je nu weer eens schrijven, of vinden? Hoe blijf je inspiratief voor jezelf en omgeving? Dat soort vragen komen op. Inmiddels ken je me al wellicht van hetgeen ik eerder in boeken heb geschreven, dat het voor mij niet zo moeilijk is dat ik mijn verhalen kan delen.

Nu weet ik niet of ik dat wel eens heb gedeeld dat ik niet na hoef te denken over wat ik schrijf; dat komt gewoon uit mijn vingers. Het schrijven met de hand en een pen ligt me het meest omdat dit het brein het makkelijkste volgt. Dit keer toch maar eens het toetsenbord gebruikt. Het lijkt gelukt.

Goed maken

Nu om dat te projecteren op de titel van dit stuk, het goed maken van dingen in 2023. Het is niet alleen een wens dat ik graag ervaar dat iets goed gemaakt wordt, maar ook dat het soms nodig is om iets goed te maken, het goedmaken wel te verstaan. We zijn vaak geneigd om argumenten te vinden dat als iets niet goed is om net zo lang argumenten te zoeken om iets recht te praten (‘lullen’ in spreektaal) wat krom is. Als het echt krom is doet dit recht proberen te praten af aan het creëren van de waarde die je met elkaar wilt bereiken. Als adviserende partij kijken we vaak naar de dingen die niet goed gaan zodat het alsnog goed gemaakt wordt. We maken dat inzichtelijk. Dat hoort bij onze taak.

Goed gemaakt

We moeten onszelf vaak even knijpen om te zien wat er allemaal wel goed gaat. Dit is net als in alles in het leven over wat we ervaren, dat we onszelf even moeten knijpen. Zo aan het einde van het jaar even knijpen, is het wel echt? Maar dan wel met de blik op wat goed is, is het wel echt? Ja, heel veel is goed. We willen het liefst dat alles gewoon goed is, in een keer. Doordat we op allerlei vlakken allerlei spanning in de samenleving, werkomgeving en in onszelf hebben gaat het nu eenmal nooit in een keer helemaal goed. We leren graag van onze eigen struikelingen (leuk woord) maar die van anderen beoordelen we dan nogal eens pittig. Dan komt het er op aan, hoe gaan we het dan goed maken. En goedmaken? Blijf elkaar inspireren als het op goed maken aankomt.

Ik wens je fijne dagen, mede namens het team van Péron Liftadvies en ik weet het goed gemaakt: maak het goed in 2023. Het jaar van goed maken.

Gegroet en geniet gezondheid, Péron van Stralen