Rijcomfort meting hoogbouw liften

Duurzaamheid wordt bepaald door keuzes van materialen en afstellingen

Door het uitvoeren van een rijcomfort-meting door metingen van geluid, trillingen en rijcomfort in de liftcabine met behulp van “LiftPC® mobile Diagnose” volgens NEN-ISO 18738-1:2012 wordt zichtbaar gemaakt waar de liftinstallatie verbeterd en/of geoptimaliseerd kan worden. De metingen worden verricht met daartoe ontwikkelde 3-assige fijngevoelige bewegingssensor-apparatuur. Het betreft hoogwaardige bewegingssensoren waarmee onprettige bewegingen voor gebruikers in meetgegevens kunnen worden omgezet.

Met deze activiteit is er een extra betrouwbare controle van de aandrijving van de installatie, afstellen van de snelheden, regelaars en geluidsproductie. Dit voorkomt onnodige slijtage en zorgt derhalve voor een langere levensduur van componenten.

Het meten van geluiden is niet conform de normen voor geluidsmetingen voor in een aan de liftschacht grenzende verblijfsruimte. Wel kan door de geluidsmetingen te verrichten duiding worden gegeven waar geluiden door worden veroorzaakt.

Bouwbesluit en geluid

Voor het duiden van geluiden in de aangrenzende verblijfsruimten in woongebouwen, maar ook van kantoren of bijvoorbeeld musea waar geluiden minimaal moeten zijn is het meten van trillingen van de liftinstallatie een basis om vast te stellen of er sprake kan zijn van minder gunstige afstellingen. Volgens het huidige bouwbesluit wordt gesteld dat een verblijfsruimte in een woongebouw maximaal 30 dBA aan geluidsbelasting van gebouw-installaties mag hebben. In het gebouw-ontwerp moet hier rekening mee worden gehouden en ook in de uitvoering van eventuele bouwkundige maatregelen. De afstellingen van liften is vaak symptoombestrijding. Doch uiteraard is het mogelijk dat installaties veel meer geluid zijn gaan produceren. Meerdere keren meten gedurende de levensduur van een lift, roltrap of rolpad kan dan nuttig zijn.

Voor vragen neem vrijblijvend contact op. Ja, neem contact met mij op!

Primaire planning

Bij nieuwe liften met meer dan 10 stopplaatsen zijn rijcomfort-metingen een must. Onaangename bewegingen bij snelle liften zijn zo sneller te duiden en de installatie gaat langer mee.

Project proces
  • Analyse rijcomfort
  • Rit-curve meting van start tot stilstand
  • Analyse van oorzaken schommelen en jojo’en
  • Heldere rapportage voor belanghebbenden
WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

Het rijcomfort bepaalt in grote mate de gebruikersbeleving en de gebruikerstevredenheid. Afstellingen van de installatie worden veelal ‘op gevoel’ gedaan.

Bij te weinig aandacht voor correcte montage en afstellingen loopt de levensduur van grote en essentiële componenten flink onnodig terug.

Met behulp van de hoogwaardige en precieze 3-assen sensor worden de bewegingen van de installatie geanalyseerd.

Door meerdere metingen te doen, bijvoorbeeld bij een renovatie voorafgaande aan de werkzaamheden worden de verbeteringen meetbaar.

Bij hogere gebouwen is het voor liften noodzakelijk rijcomfortmetingen te doen in de nieuwbouwfase.

Ook bij renovatie van liften met grotere opvoerhoogten is dit het geval. Voor geluidsvraagstukken in het gebouw rondom installatie geeft de metingen van motoren op trillingen en geluid houvast om te bepalen of in- en afstellingen correct zijn.