Wie is Péron?

/Wie is Péron?

Péron… van Stralen is eigenaar en oprichter van Péron Liftadvies.

Péron is sinds begin jaren 90 begonnen in het liftenvak vanaf het bouwen, onderhouden, repareren en renoveren van liften, troubleshooting, aansturen van een serviceafdeling van een liftbedrijf tot en met advisering met een “liftbedrijfspet” op. In die periode is het idee geboren om een echt onafhankelijk liftadviesbureau te beginnen.

Dit is dan ook gebeurd en in 2002 is Péron Liftadvies opgericht voor liften en gevelliften. Er is een grote interesse op bedrijfskundig gebied om bedrijven te toetsen op efficiency en effectiviteit, om processen beter beheersbaar te maken en te houden. Dit is voor het adviesbureau een belangrijke spil.

In 2004 hebben er nogal wat veranderingen plaatsgevonden op het gebied van arbeidsomstandigheden voor liften en hun omgeving. Dit gaf een persoonlijke drive voor het bezigen van duidelijke taal naar overheid om weerstand te bieden tegen ongebreidelde, voor liftbedrijven, sterk omzetverhogende “regels”. Regels zijn voor Péron belangrijk, mits ze, een zinnige bijdrage leveren, draagvlak hebben, realistisch zijn en de gevolgen overzichtelijk zijn. Het moet ook wel zo zijn dat regels en richtlijnen niet verstikkend werken. Bij aanvang van de veranderende regels omtrent “arbo-punten” voor liften was het laatste zeker het geval. Er werd en wordt nog steeds enorm gestuurd op angst om maar al die arbo-punten op te lossen. Er zijn inmiddels veel voorbeelden van nieuwe risico’s die niet altijd benoemd “kunnen” worden.

Péron heeft de drive om daar waar nodig te (re-)ageren op wat de overheid doet en hoe de liftenwereld daar op reageert. Dit in het belang van lifteigenaren die veelal beperkte kennis van zaken hebben op het gebied wat er “achter de drukknoppen” van liften gebeurd.

Lees op zijn Linkedin profiel meer over zijn activiteiten: View Péron van Stralen's profile on LinkedIn