Nieuwbouw inkoopmanagement

Beginnen bij voorontwerp bepalend voor decennia

De processen bij nieuwe gebouwen kenmerken zich door ‘kip en ei’ situaties. Met name in voorontwerpen worden door architecten vaak gebruik gemaakt van de ‘verkoop’ service en informatie van de multinationals voor liften. Dit leidt in veel gevallen tot situaties die in het latere proces van aanbesteding tot ongewenste situaties leiden.

Liften worden veelal ‘uit de folder gekocht’ door de architect in plaats van door de opdrachtgever die specifieke eisen stelt. Omdat er dan een gebouwontwerp in een ver ontwikkeld stadium ligt kan er later niet meer voor een andere leverancier of ander wel geschikt product worden gekozen. Daarmee is gedwongen winkelnering in gang gezet voor decennia.

Het inkoopproces van installaties begint daarom bij de eerste initiëring door naast een PVE (Plan van Eisen), basisuitvoeringen en marktvrijheid te garanderen door maatvoeringen van schachten af te stemmen. In een later stadium is het noodzakelijk op basis van de PVE een bestek te maken. Dit bestek kopiëren van een liftbedrijf, die deze ‘service’ gratis weggeeft lijkt handig doch leidt meestal tot problemen bij de daadwerkelijke inkoop.

De bouwkundige aannemer gaat in later stadium de werkelijke inkoop doen bij een liftbedrijf en maakt dan logischerwijs gebruik van dat bestek. Met installaties die niet voldoen en/of grote discussies en onnodig meerwerk tot gevolg.

Door PÉRON Liftadvies op tijd in te schakelen worden de juiste stappen in het proces gemaakt van het voorontwerp tot en met de uiteindelijk oplevering. Grip op het eindproduct en daarmee goed exploiteerbare installaties wordt hiermee gewaarborgd.

De primaire planning

Bij voorontwerp direct mee laten kijken voorkomt dat wijzigingen later niet meer mogelijk zijn.

Project proces

Het opdelen van de processen in fasen is essentieel. Projecten lopen al gauw drie jaar tot aan oplevering. We maken onderscheid in fasen:

  • Initiatieffase
  • Voorontwerpfase
  • Ontwerpfase
  • Uitvraag- en offertefase
  • Aankoopprocesfase
  • Uitvoeringsfase
  • Opleveringsfase
WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

De processen bij nieuwe gebouwen kenmerken zich door ‘kip en ei’ situaties. Met name in voorontwerpen worden door architecten vaak gebruik gemaakt van de ‘verkoop’ service en informatie van de multinationals voor liften. Dit leidt in veel gevallen tot situaties die in het latere proces van aanbesteding tot ongewenste situaties leiden.

Liften worden veelal ‘uit de folder gekocht’ door de architect in plaats van door de opdrachtgever die specifieke eisen stelt. Omdat er dan een gebouwontwerp in een ver ontwikkeld stadium ligt kan er later niet meer voor een andere leverancier of ander wel geschikt product worden gekozen. Daarmee is gedwongen winkelnering in gang gezet voor decennia.

Het inkoopproces van installaties begint daarom bij de eerste initiëring door naast een PVE (Plan van Eisen), basisuitvoeringen en marktvrijheid te garanderen door maatvoeringen van schachten af te stemmen. In een later stadium is het noodzakelijk op basis van de PVE een bestek te maken. Dit bestek kopiëren van een liftbedrijf, die deze ‘service’ gratis weggeeft lijkt handig doch leidt meestal tot problemen bij de daadwerkelijke inkoop.

De bouwkundige aannemer gaat in later stadium de werkelijke inkoop doen bij een liftbedrijf en maakt dan logischerwijs gebruik van dat bestek. Met installaties die niet voldoen en/of grote discussies en onnodig meerwerk tot gevolg.

Door PÉRON Liftadvies op tijd in te schakelen worden de juiste stappen in het proces gemaakt van het voorontwerp tot en met de uiteindelijk oplevering. Grip op het eindproduct en daarmee goed exploiteerbare installaties wordt hiermee gewaarborgd.

De inkoop van nieuwe installaties worden meestal niet gedaan door de opdrachtgever voor het realiseren van een gebouw.

Aannemers die inkopen vragen meestal vrijblijvende offertes op en besteden dergelijke installaties niet aan.

Voorkomen moet worden dat er iets anders geleverd wordt dan voor het gebouw en gebruikers noodzakelijk is.

De tijdsdruk voor opleveren en met de juiste mensen op de juiste plaats om installaties opleverwaardig te voltooien is uitdagend.