Projectmanagement uitvoering

Juiste stappen bepalen optimaal eindresultaat

Naarmate de omvang en de complexiteit van een project en organisatie toeneemt wordt gestructureerd projectmanagement urgenter om een project te doen slagen. Op tijd voorbereiden met de juiste mijlpalen en beslissingsmomenten met praktijkervaring van uitvoering geven de grootste garantie op een succesvol project. Opdrachtgevers en hun de gebruikers van het gebouw van de juiste informatie voorzien heeft tot effect dat verwachtingen uitkomen en men tevreden is over het eindresultaat. Daarbij is financieel projectmanagement van grote invloed om binnen de budgetten te blijven. Exploitatie vormt dan geen verassingen meer.

Primaire Planning

Direct na een correct inkoopproces begint het projectmanagement. Optimaal is het wanneer dit in een overlopend proces plaatsvindt.

Project Proces
  • Uitvoering startplan
  • Mijlpalen en beslismomenten vaststellen
  • Vastleggen afspraken
  • Controle realistische planning en ontwerpen
  • Controle uitvoering
  • Eindcontrole
WAAROM KIEZEN VOOR PÉRON LIFTADVIES

100% Onafhankelijk van liftbedrijven!

Kennis van markt én praktijk!

Volledige ondersteuning bij inkoopprocessen!

Praktijkgerelateerd en database ondersteund project-, proces- en beheermanagement!

Afhankelijk van de omvang van een project en directievoering worden rapportages toegevoegde met duidelijke structuur voor alle belanghebbenden.

Dit waarborgt dat verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en financiële controle geoptimaliseerd blijft tot het einde van het project.

Controles op toepassen van materialen en uitvoeringen van onderdelen met vastlegging van afspraken is onderdeel van het proces.

De intensiteit van de inspecties is veelal bepalend voor een succesvol verloop tot een geslaagd eindstadium.

Door de decennia-lange ervaring kennen de adviseurs van PÉRON Liftadvies de beste structuren van aanpak, afgepast op de grootte van het project.

Onze klanten zijn gewend aan onze pragmatische doortastendheid en vasthoudendheid, ook als het moet, om linksom of rechtsom de benodigde stappen te doorlopen.