Duurzaam gevelonderhoud wordt bepaald bij ontwerp

Regelgeving is op komst over de verplichting dat een gebouw na de bouw ook te onderhouden valt. Dat was het bericht dat wij hebben opgevangen tijdens het Congres verantwoord gebouwonderhoud in mei dit jaar. Dat het gebouw te onderhouden moet zijn is altijd al zo geweest. Het gaat zoals gewoonlijk weer om interpretaties. Omdat normen in Nederland bij voorkeur niet door onze overheid worden opgelegd, blijft het lastig. Waar moet je dan bij het ontwerp nu vanuit gaan?

Normen die je als ontwerper aanvaardbaar vindt zal je eerst als beleid moeten vastleggen voor jezelf. Dit kan ook tot een onderscheidend vermogen resulteren. Hoe kom je nu tot dit soort beleid? Samen met een onafhankelijke (externe) deskundige op het gebied van gevelonderhoudinstallaties zijn randvoorwaarden op te stellen. Dit kan gebruikt worden als raamwerk om te komen tot duurzaam ontwerpen.

Als het gaat om gevelonderhoud moet je vooraf ook keuzes maken over de wensen van duurzame arbeidsmiddelen. Gevelliften die relatief veel onderhoud vergen en/of een veel kortere levensduur hebben dan oorspronkelijk bedoeld, omdat de installatie niet voldoet, zijn niet duurzaam.

Duurzaam omgaan met onze wereld en omgeving wordt dus mede bepaald bij ontwerp van een gebouw. Wanneer een degelijke en duurzame gevelonderhoudinstallatie, met weinig onderhoud af kan en nauwelijks storingen kent, kan er sprake zijn van duurzaamheid. Er zijn gebouwen bekend waar geen goed functionerende installaties zijn toegepast. Achteraf blijkt vaak dat de keuze van de oplossing bij een leverancier is gelegd, met commerciële belangen. Dit is wel logisch voor de leverancier maar rijmt vaak niet met duurzaamheid. Onafhankelijk advies inwinnen draagt in basis al bij tot duurzame oplossingen.

Voor info: www.peron.nl / 0252-544962