Zijn liften nu veilig of schijnveilig? Onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt!

De kamer heeft de vragen, die recent gesteld zijn, over de onafhankelijkheid van liftkeuringen beantwoord. Zoals ik het nu zie is dit een juiste interpretatie en waarde inschatting of oordeel van wat diverse partijen in de media hebben gebracht. Dit neemt alleen nog steeds niet weg dat de onafhankelijkheid van de keuringinstanties niet wordt gewaarborgd door welke vorm van accreditatie dan ook. Accreditatie is op zich een goed middel om het proces te waarborgen.

Onafhankelijkheid wordt in zeer grote mate bepaald door het integriteitvraagstuk. De uitvoerende, die hier een essentiële rol in speelt, denkt namelijk mee met de klant. Hij wil graag de volgende keer weer voor de klant werken. Echter heeft die klant soms het doel om voor zo min mogelijk geld zijn werk “veilig” opgeleverd te krijgen. Door dit doel wordt bepaald dat als je met de klant meedenkt er misschien zaken worden weggelaten terwijl dat niet in het belang is van de lifteigenaar.

Onafhankelijkheid moet je maximaal waarborgen door de lifteigenaar altijd, in alle gevallen (= dubbel-op, ik kan het niet genoeg benadrukken), dus ook bij nieuwbouw en modificatie, opdrachtgever te laten zijn van de Certificerende Instellingen.

Het probleem dat de keurende instanties hebben met de planning, dat er zoveel keuringen worden afgezegd, is op een aantal manieren “oplosbaar”. Door een financiële prikkel er aan te koppelen als er wordt afgezegd. Daar zijn verschillende modi in toe te passen.

Kern van het verhaal: onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt! Kom je er niet uit, neem contact op. We helpen je graag.

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen