Prestatie-eisen of uitvoeringseisen!

Aanbesteding met prestatieomschrijving

“Het gebouw moet worden voorzien van een lift voor personen”. Als er dan een platformlift, gebouwd onder de Machinerichtlijn, wordt voorzien, voldoet deze vaak niet aan de verwachtingen van de eigenaar en/of eindgebruikers. Dit zijn geen liften die gelijkwaardig genoemd kunnen worden als een normale personenlift. Er gelden belangrijke aandachtspunten. Dit zijn:

  • vasthoudbesturing
  • lage snelheid (0,15 m/s)(knop zeer lang vasthouden)
  • automatische openzwaaiende draaideur (indien voorzien): met scootmobiel zeer hinderlijk en schades
  • opvoerhoogte, vervoerscapaciteit & gebouwlogistiek
In voorkomende gevallen wordt het argument wel genoemd: “Er is toch een lift voorzien”. Bij aanbesteden van een werk met een prestatiebestek is het dus van groot belang dat er voldoende prestatie-eisen worden genoemd. Onafhankelijke deskundigheid is hier van belang.
Inmiddels zijn er wel een beperkt aantal fabrikanten die een “liftinstallatie” leveren die gebouwd is volgens de richtlijn machines die wel visueel en, behoudens de zeer lage snelheid, functioneel aan de eisen van een normale liftinstallatie voldoen. Dergelijke installaties voldoen in uitzonderlijke gevallen aan de verwachtingen.

Aanbesteden met uitvoeringsomschrijving

Een bestek met gedetailleerde uitvoeringsomschrijvingen is de enige wijze om een installatie aan de gestelde wensen en eisen gerealiseerd te krijgen. In tegenstelling tot een prestatiebestek is een uitvoeringsbestek zeer beperkt te interpreteren. Interpretaties bij aanbesteden van liften, gevelliften en roltrappen, leiden in de meeste gevallen tot onvrede bij partijen. Meerwerk komt bij een te interpreteren omschrijving vaak voor. Dit behoort niet de standaard te zijn, zeker als de meeste zaken vooraf te bepalen zijn. Bij meerwerk is er nauwelijks nog sprake van concurrentie. Meerwerk is te voorkomen en is bij installaties niet nodig.
Voorafgaande aan het aanbesteden van liften, gevelliften en roltrappen, is deskundigheid bij een Maatschappelijk Verantwoord Ontwerp (MVO), essentieel. Het aanbesteden met een goed doordacht bestek op basis van een uitvoeringsomschrijving maakt de kans op Maatschappelijk Verantwoordelijke Duurzaamheid (MVD) het grootst.
Hoe u hier invulling aan kunt geven, neem vrijblijvend contact op.
Met vriendelijke groet, Péron van Stralen