Liftbedrijven lobby zaait onnodig angst!

Op 5 mei jl. wordt er een onheilspellend bericht in de media gebracht. Het grootste aantal liften in Nederland zijn gevaarlijk, zo wordt er in meerdere media gekopt. Dit is door de Kone directeur met name gisteren in de Hollandse mediawereld gebracht. Afgelopen periode is er door de Vereniging van Lift- en Roltraptechniek (“VLR”) waarin de grote liftbedrijven met de grootste commerciële belangen zijn verenigd. Het is één van de vele vakorganisaties zoals we die in Nederland normaal vinden. Er wordt gezamenlijk gestreefd om de correct naar de markt te kunnen opereren. Je zou bijna denken een soort legale kartelvorming, die moet worden bewaakt door de NMA. Nu werd en wordt er door deze vereniging gelobbyd bij de Tweede Kamer om aandacht te krijgen dat oudere liften veiliger moeten worden gemaakt. Sinds 1999 moeten nieuwe liften voldoen aan aanmerkelijk strengere veiligheidsnormen. Ze willen graag dat net als in veel andere Europese landen dat er de norm NEN-EN81-80 verplicht wordt gesteld. Dit is een norm die slechts een verplichting aangeeft dat een lifteigenaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (“RI&E”) maakt.

In België is de onzalige regeling gekomen dat dit door Certificerende Instellingen (“CI”) moet worden geïnventariseerd. Er is momenteel een bewustwording gaande daar, dat deze regeling niet correct is en dat het de lifteigenaren onnoemelijk veel geld gaat kosten. De liftbedrijven moeten eerst voorleggen bij de CI of hun oplossing goedgekeurd gaat worden voor dat dit wordt uitgevoerd. De lifteigenaar is hiermee helemaal geen baas meer in eigen huis (over eigen lift) en al helemaal niet meer in eigen portemonnee. Ook hier is veel meer onafhankelijk deskundigheid noodzakelijk, die het belang van de eigenaar dient en niet die van de commerciële partijen. De Certificerende Instellingen hebben naar dit voorbeeld ook een belang. Dan hebben zij ook weer meer werk.

Nu wordt in de Nederlands media gesuggereerd dat al die oude liften niet veilig zijn. Dit is in basis volgens de Nederlandse wet- en regelgeving onjuist. De liften moeten nog steeds worden gekeurd eens per 18 maanden. Dit moet dan wel gedaan worden bij voorkeur door een echte onafhankelijk Certificerende Instelling. De onderhoudscontracten die door de liftbedrijven worden aangeboden en afgesloten, waarbij de kosten voor de keuringen bij in zitten, hebben in ieder geval de schijn tegen dat de keuring onafhankelijk is. Dit is in het verleden ook al door de overheid onderzocht. Inmiddels zijn er overigens al zeer veel oudere liften gerenoveerd die op de meest belangrijke punten al zijn of worden aangepast.

Het strooien met cijfers van ongevallen is prachtig maar er wordt niet verteld waar deze getallen vandaan komen en of ze direct gerelateerd zijn aan niet doorgevoerde veiligheidsverbeteringen ten opzichte van de actuele nieuwe veiligheidsnormen. Wij ervaren dat er ondanks dat liften volgens nieuwe normen gebouwd zijn, deze veelvuldig storingen veroorzaken. Ook wordt er zeer vaak geen of slecht onderhoud uitgevoerd, vanwege beleid van liftbedrijven, ondanks dat er wel een onderhoudscontract is.

Eigenlijk is mijn boodschap: laten de liftbedrijven eerst weer echt onderhoud aan de liften gaan uitvoeren en zo zorgen voor storingsarme liften. Dat leidt tot een veel duurzamere liftensamenleving en veel meer echte veiligheid. Ongebreideld een norm verplicht stellen leidt tot waanzinnige omzet en zeer veel zinloze investeringen die in korte periode weer moeten worden afgeschreven. Omdat een hele lift binnen enkele jaren daarna compleet vervangen wordt. Dit is het toppunt van niet duurzaam bezig zijn. Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht wordt dan nog tastbaarder.

De klanten van Péron Liftadvies begeleiden we reeds jaren aan de hand van de eerder genoemde NEN norm om beleid te maken. Daarbij kijken we naar alle aspecten die bij investeringsvraagstukken spelen.

Met vriendelijke groet,
Péron van Stralen (directeur Péron Liftadvies).