donderdag 26 april 2012 SEMINAR: LIFTMANAGEMENT: zorg voor een zorg minder!

Mis het niet, het SEMINAR: LIFTMANAGEMENT – Zorg voor een zorg minder! Donderdag 26 april 2012 van 12:30 uur tot 18:00 uur in het NBC Nieuwegein. Een must voor: de bewuste lifteigenaren en direct verantwoordelijken die baas willen blijven over eigen portemonnee. Reserveer in uw agenda en boek direct: via de button via de website: www.maatschappelijkverantwoordopgelicht.nl

Download de flyer in pdf.

 

Zijn liften nu veilig of schijnveilig? Onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt!

De kamer heeft de vragen, die recent gesteld zijn, over de onafhankelijkheid van liftkeuringen beantwoord. Zoals ik het nu zie is dit een juiste interpretatie en waarde inschatting of oordeel van wat diverse partijen in de media hebben gebracht. Dit neemt alleen nog steeds niet weg dat de onafhankelijkheid van de keuringinstanties niet wordt gewaarborgd door welke vorm van accreditatie dan ook. Accreditatie is op zich een goed middel om het proces te waarborgen.

Onafhankelijkheid wordt in zeer grote mate bepaald door het integriteitvraagstuk. De uitvoerende, die hier een essentiële rol in speelt, denkt namelijk mee met de klant. Hij wil graag de volgende keer weer voor de klant werken. Echter heeft die klant soms het doel om voor zo min mogelijk geld zijn werk “veilig” opgeleverd te krijgen. Door dit doel wordt bepaald dat als je met de klant meedenkt er misschien zaken worden weggelaten terwijl dat niet in het belang is van de lifteigenaar.

Onafhankelijkheid moet je maximaal waarborgen door de lifteigenaar altijd, in alle gevallen (= dubbel-op, ik kan het niet genoeg benadrukken), dus ook bij nieuwbouw en modificatie, opdrachtgever te laten zijn van de Certificerende Instellingen.

Het probleem dat de keurende instanties hebben met de planning, dat er zoveel keuringen worden afgezegd, is op een aantal manieren “oplosbaar”. Door een financiële prikkel er aan te koppelen als er wordt afgezegd. Daar zijn verschillende modi in toe te passen.

Kern van het verhaal: onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt! Kom je er niet uit, neem contact op. We helpen je graag.

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Wilt u aanbesteden? Weet dan ook wat u gaat aanbesteden!

Bij het aanbesteden van installaties wordt er in de regel door veel organisaties een bestek gegenereerd van wat de leverancier voorschrijft. Dan is het bijna hetzelfde als het vragen om een offerte met wat onduidelijke randvoorwaarden. Het resultaat is vaak een installatie die uiteindelijk geleverd wordt met allerlei meerwerk en misschien helemaal niet wat overeengekomen is. Als er dan onvoldoende kennis ligt bij degene die de lift oplevert, worden er alleen aan de buitenkant wat gekeken of de dingen kloppen. Controle of de installatie echt is geleverd volgens de overeenkomst volgt dan niet.

Lift na < 19 jaar al aan totale vervanging toeLiftcabinedak binnen 20 jaar zeer ernstige roestvormingStormschade gevelliftDoor storm is de gevellift omgevallenLift met open verbinding met buitenlucht

En in te veel gevallen voldoet de installatie na (bij liften bijvoorbeeld) 10 tot 15 jaar helemaal niet meer. “Wie dan leeft, wie dan zorgt” is mij te kort door de bocht. We roepen allemaal over hoe duurzaam we bezig zijn. Dat doen we dan voor het milieu dat we nalaten aan onze kinderen. Als liften minder dan 20 tot 25 jaar meegaan zonder ingrijpende renovaties is het product mijns inzien niet duurzaam. Ondanks dat het een groene besturing, een zonnepaneel, een windmolen en misschien wel energie terug levert aan het net. Het energie terug leveren aan het net is ook een mooie marketingkreet. De speciale frequentieregelaar die dat kan realiseren vormt een extra bron van risico voor de exploitatiekosten (lees ook: te snelle recycling) die hoger kunnen zijn dan de werkelijk gerealiseerde energiebesparing.

Duurzaamheid is niet hetzelfde als CO2 uitstoot “beperken”. Dat doen we alleen ‘nu‘ omdat we daar invloed op kunnen uitoefenen en omdat het lekker klinkt als we nu “duurzaam” bezig zijn. Stel nu dat u bij aanbestedingen een kwaliteit omschrijft, dan zou dit betekenen dat u invloed uitoefent op de levensduurverwachting. Dat is wat anders dan nu invloed uitoefenen op de CO2 uitstoot.

Ken je mensen in organisaties die niet goed weten wat ze met aanbestedingen voor liften, gevelliften, automatische deuren of roltrappen aan moeten? Stuur dit bericht door zie onderaan dit bericht en klik op SHARE of mail ons. Help mee aan een betere duurzamere aanbestedingen.

Graag je reactie hoe jij hier tegenaan kijkt. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen.

Liftbedrijven lobby zaait onnodig angst!

Op 5 mei jl. wordt er een onheilspellend bericht in de media gebracht. Het grootste aantal liften in Nederland zijn gevaarlijk, zo wordt er in meerdere media gekopt. Dit is door de Kone directeur met name gisteren in de Hollandse mediawereld gebracht. Afgelopen periode is er door de Vereniging van Lift- en Roltraptechniek (“VLR”) waarin de grote liftbedrijven met de grootste commerciële belangen zijn verenigd. Het is één van de vele vakorganisaties zoals we die in Nederland normaal vinden. Er wordt gezamenlijk gestreefd om de correct naar de markt te kunnen opereren. Je zou bijna denken een soort legale kartelvorming, die moet worden bewaakt door de NMA. Nu werd en wordt er door deze vereniging gelobbyd bij de Tweede Kamer om aandacht te krijgen dat oudere liften veiliger moeten worden gemaakt. Sinds 1999 moeten nieuwe liften voldoen aan aanmerkelijk strengere veiligheidsnormen. Ze willen graag dat net als in veel andere Europese landen dat er de norm NEN-EN81-80 verplicht wordt gesteld. Dit is een norm die slechts een verplichting aangeeft dat een lifteigenaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (“RI&E”) maakt.

In België is de onzalige regeling gekomen dat dit door Certificerende Instellingen (“CI”) moet worden geïnventariseerd. Er is momenteel een bewustwording gaande daar, dat deze regeling niet correct is en dat het de lifteigenaren onnoemelijk veel geld gaat kosten. De liftbedrijven moeten eerst voorleggen bij de CI of hun oplossing goedgekeurd gaat worden voor dat dit wordt uitgevoerd. De lifteigenaar is hiermee helemaal geen baas meer in eigen huis (over eigen lift) en al helemaal niet meer in eigen portemonnee. Ook hier is veel meer onafhankelijk deskundigheid noodzakelijk, die het belang van de eigenaar dient en niet die van de commerciële partijen. De Certificerende Instellingen hebben naar dit voorbeeld ook een belang. Dan hebben zij ook weer meer werk.

Nu wordt in de Nederlands media gesuggereerd dat al die oude liften niet veilig zijn. Dit is in basis volgens de Nederlandse wet- en regelgeving onjuist. De liften moeten nog steeds worden gekeurd eens per 18 maanden. Dit moet dan wel gedaan worden bij voorkeur door een echte onafhankelijk Certificerende Instelling. De onderhoudscontracten die door de liftbedrijven worden aangeboden en afgesloten, waarbij de kosten voor de keuringen bij in zitten, hebben in ieder geval de schijn tegen dat de keuring onafhankelijk is. Dit is in het verleden ook al door de overheid onderzocht. Inmiddels zijn er overigens al zeer veel oudere liften gerenoveerd die op de meest belangrijke punten al zijn of worden aangepast.

Het strooien met cijfers van ongevallen is prachtig maar er wordt niet verteld waar deze getallen vandaan komen en of ze direct gerelateerd zijn aan niet doorgevoerde veiligheidsverbeteringen ten opzichte van de actuele nieuwe veiligheidsnormen. Wij ervaren dat er ondanks dat liften volgens nieuwe normen gebouwd zijn, deze veelvuldig storingen veroorzaken. Ook wordt er zeer vaak geen of slecht onderhoud uitgevoerd, vanwege beleid van liftbedrijven, ondanks dat er wel een onderhoudscontract is.

Eigenlijk is mijn boodschap: laten de liftbedrijven eerst weer echt onderhoud aan de liften gaan uitvoeren en zo zorgen voor storingsarme liften. Dat leidt tot een veel duurzamere liftensamenleving en veel meer echte veiligheid. Ongebreideld een norm verplicht stellen leidt tot waanzinnige omzet en zeer veel zinloze investeringen die in korte periode weer moeten worden afgeschreven. Omdat een hele lift binnen enkele jaren daarna compleet vervangen wordt. Dit is het toppunt van niet duurzaam bezig zijn. Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht wordt dan nog tastbaarder.

De klanten van Péron Liftadvies begeleiden we reeds jaren aan de hand van de eerder genoemde NEN norm om beleid te maken. Daarbij kijken we naar alle aspecten die bij investeringsvraagstukken spelen.

Met vriendelijke groet,
Péron van Stralen (directeur Péron Liftadvies).

Prestatie-eisen of uitvoeringseisen!

Aanbesteding met prestatieomschrijving

“Het gebouw moet worden voorzien van een lift voor personen”. Als er dan een platformlift, gebouwd onder de Machinerichtlijn, wordt voorzien, voldoet deze vaak niet aan de verwachtingen van de eigenaar en/of eindgebruikers. Dit zijn geen liften die gelijkwaardig genoemd kunnen worden als een normale personenlift. Er gelden belangrijke aandachtspunten. Lees verder

Alsafe verder in België na faillissement?!

Alsafe Products, een bedrijf dat gevelonderhoudinstallaties leverde van Aesa Eurogondolas uit Spanje, ging in november 2007 failliet. Zie http://www.kvk.nl/ en via deze link. Inmiddels gaat het bedrijf op een andere manier verder vanuit België. Zij voeren nog allerlei uitingen van de actviteiten uit het verleden in Nederland. Echter verdient het geen schoonheidsprijs om op die manier verder te gaan alsof er weinig tot niets verkeerds gebeurd is.