Remcontrole op oudere liften wel of niet? Geen issue! Doen!

Klaarblijkelijk is het heel actueel. De vraagstukken rond de opmerkingen op liftkeuringsrapporten over remcontrole.

Remcontrolecontacten op liften met een vertragingskast als aandrijving met een frequentieregelaar op de motor zijn essentieel. Dit is gebleken bij een incident waar ik verder geen hele uitgebreide toelichting op kan geven. Zie verder voor wat toelichting.

Enige tijd geleden was er aanleiding om te controleren of een lift onbedoeld zou weg kunnen rijden van de verdieping. Daar was een omstreden methode voor bedacht door de NL-conformiteitsbeoordelingsinstanties en onderhoudsbedrijven. Dit is puur voor de veiligheid van de gebruikers. Het is denkbaar dat wanneer een rem van de aandrijving die niet meer als functie wordt gecontroleerd bij iedere stop zoals het functioneerde toen er nog geen frequentieregeling op de aandrijving zat, de lift aan de haal kan gaan.

De consequenties van verschillende opvolgende onjuiste handelingen van de controlemethodiek die gelukkig is afgeschaft heb ik gezien. Gelukkig is het bij het eerder genoemde incident goed afgelopen echter had het daar tot de consequentie kunnen leiden dat er een ernstig ongeval met dodelijke afloop had kunnen plaatsvinden. Het hing aan een zijden draadje. De lift heb ik direct stilgezet toen ik de ontstane situatie ontdekte. Het probleem had heel simpel kunnen worden voorkomen door de remcontacten die wel op de aandrijving zaten, waren aangesloten aan de besturing die daar de voorzieningen voor heeft. Er zat alleen geen draadje tussen de motor en de besturing. De keurende partij, de NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie kon dat niet eisen omdat er geen wetgeving dan wel norm is waar dat in is geëist. Ofwel de lift kan niet worden afgekeurd op dat punt. Bijzonder zou je denken? Er zijn vele uitzonderingen die niet logisch zijn.

Dan het verhelpen van dit probleem is in de meeste gevallen veel eenvoudiger dan het vaak wordt voorgespiegeld. Soms gaat het over een paar honderd euro soms is er helemaal geen maatregel nodig. Het komt voor dat er een opmerking op het keuringsrapport er onterecht op staat omdat dan zowel de monteur als de keurende inspecteur niet op de hoogte zijn hoe controles in bepaalde systemen zijn gewaarborgd. Dit is een fenomeen dat we in de loop van de komende jaren nog vaak gaan meemaken.

Het ontwerp van software en dan modificeren van liften zal een grotere uitdaging worden om correct om te bouwen. Oorspronkelijke fabrikanten zullen in de meeste gevallen lang niet alles prijsgeven hoe zaken zijn ontworpen om te voorkomen dat ‘anderen’ aan ‘hun’ lift kunnen sleutelen. “Wie zijn lift is het eigenlijk?”, hoor ik bijna door het scherm roepen. Ja dat begreep ik ook nooit, die gedachten. Het voordeel dat monteurs bijvoorbeeld wel eens zeggen: “dat zijn mijn liften” is er een waarbij er betrokkenheid is om het werk en de lift goed te laten functioneren voor de klant. Daar heb ik minder moeite mee. De andere is die vanuit het management van de fabrikant die nastreeft om de klanten afhankelijk te maken voor de levensduur van de lift. Dan kan je de prijs dicteren van onderdelen en voorkomen dat klanten naar een ander gaan. Gedwongen winkelnering heet dat. In de Europese en Nederlandse wetgeving is daar iets over bepaald. Dit mag niet. Toch gebeurt het nog steeds. Al decennia lang. MVO.

Remcontrole contacten aanbrengen? Ja, altijd doen. Hier gaf ik al een korte lezing aan alle adviseurs en keurende instellingen over in 2019 naar aanleiding van genoemde incident. Soms is het misschien veel verstandiger veel verder te kijken en de lift verder te modificeren. Doorvragen bij een offerte van meer de 500 euro altijd doen. Uit laten leggen wat er precies moet gebeuren en vragen om het te laten zien, met foto’s of op locatie door de degene die dat aanbiedt. Zit er wel een opwaartse vang op die lift waar een frequentieregelaar op een bestaande tractielift is toegepast? Zo niet dan overwegen om dit ook gepland toe te gaan passen. Is geen verplichting maar als ik goed wil blijven slapen en ik weet dat de investering enigszins beperkt is dan verantwoording nemen in plaats van wachten op een incident.

Welkom Gerrit Ausma

We zijn verheugd dat Gerrit Ausma ons team komt versterken. Om dienstverleningen voor onze opdrachtgevers en hun en onze partners in de liftenwereld te blijven ontwikkelen is verstevigen van waarde van de leveringen essentieel. Welkom Gerrit.

Vanwege de aanhoudende groei van activiteiten, omvang en groeidoelstellingen zijn we in staat de markt te bieden wat er nodig is. Het verschil weten te maken door werkelijke behoeftes van onze relaties in te vullen in plaats van alleen de vraag maakt de uitdaging die inspireert.

Aandacht maakt alles mooier?

Aandacht en actie

Graag wil ik onder de aandacht brengen dat we bij Péron Liftadvies ook doorontwikkelen. In november 2018 hebben we ons team uitgebreid met een senior Project- en Accountmanager, Jean-Paul van den Bosch. Hij heeft een jarenlange ervaring in de liftenwereld. Als adviseur voor grotere projecten en uitdagende projecten is hij het meest in zijn element. Zie voor de leden van ons team ook de pagina: team PERON Liftadvies. Door de samenstelling van ons team maakt het makkelijker om specifieke kennis en diensten te bieden die je als vastgoedeigenaar of – beheerder het makkelijker maakt. Dus niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden terwijl er hele treinen rijden waar je gebruik van kunt maken en je tijd nuttig kan besteden aan die zaken die er toe doen. Aandacht is goed, actie leidt tot mooier. De mooiste dingen ontstaan door actie te nemen. Wachten vandaag de dag kan veel ongemak met zich mee brengen. Lees verderop meer daarover.

Eerder in de zomer van 2018 heeft Eric Belderok ons team met groot enthousiasme versterkt. Met zijn achtergrond vanuit de lifttechniek op hoog niveau weet hij de mogelijkheden te benaderen van vraagstukken die voor velen hoofdbrekens bezorgen. Zijn vastberadenheid om niet te stoppen voordat het weer werkt, dat kan een installatie zijn en zeker ook een proces, levert resultaat voor onze klanten. We ontwikkelen onder meer diensten specifiek voor lifteigenaren. Waaronder we nog aan het inventariseren zijn of L-EPA (Lift-Energie-Prestatie-Advies) voldoende belangstelling heeft. Ook specifieke gerichte trainingen hoe om te gaan met opsluitingen en procedures hoe te handelen voor eigenaren.

Wist je dat we in afgelopen jaren onderstaande diensten leverden aan tevreden klanten zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, vastgoed-eigenaren en bijna 200 VvE’s ? Te weten:

Bestaande installaties

 • Conditiemetingen en meerjarenonderhoudsbudgetplannen door de ogen van degene die moet betalen, dus op basis van beleid van de eigenaar.
 • Project- en keuzeplannen met uitwerkingen van scenario’s met voor- en nadelen in (veiligheid)technisch, praktisch en economisch opzicht.
 • Aanbestedingen van onderhoudscontracten op basis van het door ons voortdurende doorontwikkelde LiMaBase Optimal Exploitation TCO model of de eenvoudigere versies voor kleinere organisaties. Ofwel voor >200 installaties tot 1 installatie.
 • Aanbestedingen van vele projecten voor planmatig onderhoud aan liften waarmee de levensduur van de lift significant verlengd wordt. Duurzaamheid is sleutelbegrip.
 • Rijcomfortmeting voor liften, roltrappen voor oorzaak-onderzoek van trillingen en geluid met behulp van “LiftPC® mobile Diagnose” volgens NEN-ISO 18738-1:2012 apparatuur. Een must bij liften met meer dan 10 stopplaatsen en hogere snelheden, bij nieuwbouw en bestaande bouw

Nieuwbouw of totale vervanging

 • Begeleiding van nieuwbouwtrajecten van VO-fase, DO-fase tot uitvoeringsopleveringen. Op basis van simulatie software Elevate® is een zinvolle capaciteitsberekening grondslag voor het bepalen van aantallen, afmetingen en snelheden van liften. Maatvoeringen worden vaak te klein gemaakt zodat er maar één leverancier een lift kan leveren. Dat heeft sterke invloed op de totale kosten gedurende de levensduur van de lift. Het begeleiden van dergelijke trajecten voorkomt klakkeloos kopen van een lift uit een folder. Het gebouwontwerp moet in de VO-fase worden getoetst in relatie tot verkeersstromen en materiaalkeuzes waardoor niet duurzame oplossingen worden voorkomen.
 • Projectmanagement bij aanbouwprojecten. Nieuwe liften tegen bestaande gebouwen is een grote uitdaging. Het proces voor de beheersbaarheid van dergelijke projecten wordt vaak onderschat met grote financiële risico’s. Dit geldt ook voor totale vervangingen van bestaande liften in te kleine schachten. Correcte inschatting van werkelijke overall kosten in een Projectplan is onderdeel van trajecten. Beslissingen nemen op basis van volledige investeringsoverzichten is van belang.
 • Projectplanning gevelliften op bestaande en nieuwe gebouwen. Onderzoek naar technische en economische haalbaarheid. Het is een zwaar onderschatte discipline om te onderzoeken wat mogelijk is. Het kost vaak moeite om de juiste informatie te vergaren waar we bedreven in zijn geraakt.
 • Begeleiding constructeur, tekenwerk en aanvragen omgevingsvergunningen voor de eerder genoemde trajecten.

Beleidsplanning

 • Keuringen van installaties door wie en waarom.
 • Omgevingsfactoren voor veilig gebruik installaties.
 • Gebruik van gevelliften in gebruikersplan.
 • Specifieke instructie bevrijding personen uit liften en gericht organisatie beleidsplan.

Gelijk weten of we jouw vraagstuk kunnen invullen? Neem nu direct actie: Bel Jean-Paul direct op 06-86860788 of stuur een e-mail. Nu actie betekent vroegtijdig de zaken op de rit.

Wachten duurt het langst

Wist je dat er momenteel vele liftbedrijven hun renovaties al inplannen in 2020? Doordat de levertijden vanwege de capaciteit met mankracht oplopen, lopen de risico’s op langduriger uitval van liften ook op. Heb je wel eens afgevraagd wat een stilstaande lift kost voor je organisatie? Wat dat betekent voor een gebruiker die 100 % afhankelijk is van de lift? Laat je niet van de wijs brengen en begin nu direct met het inventariseren van de situatie. Wacht niet zoals velen denken dat als er geen storingen aan de lift zijn dat er geen langdurige stilstand te verwachten valt. Wees voorbereid. Conditiemetingen die standaard uitgaan van een gebrek is gebruikelijk. Dan ben je in liftenland meestal te laat waarbij langere stilstand  geen uitzondering is. We mogen al op meer dan 17 jaar ervaring in het onafhankelijke advies bogen om te zeggen dat we weten waar het om draait en wanneer in te grijpen. Meerjarenplannen (denk daarbij aan Mjob’s, Mjop’s en Dmjob’s) moet je door een echt onafhankelijke partij laten maken.

We werken voortdurend aan verbeteringen en ontwikkelingen. Zo ook hebben we in het afgelopen najaar fors geïnvesteerd in onze basis van de automatisering. Dit brengt meer stabiliteit en betrouwbaarheid van die systemen. Ik zeg nog regelmatig dat automatiseringssystemen nooit af zijn. Dit geldt voor onze systemen maar ook voor de hedendaagse liftbesturingen. We worden steeds vaker geconfronteerd met software vraagstukken met liftstoringen tot gevolg. De kennis op het gebied van liftbesturingen is voor de onderhoudsmensen in het veld een grote uitdaging om bij te houden. Het is zaak om niet klakkeloos naar een andere onderhoudspartij te gaan.

Vroeger was alles makkelijker

Ja, dat klopt wel met een beetje met liftbesturingstechniek. Vroeger hadden we voor een liftbesturing schakelrekken, letterlijk, het schakelde continue als een lift reed en dergelijke. In de moderne besturingen wordt dat steeds minder. Dat houdt in dat de monteurs van vandaag het extra pittig hebben. Weten hoe een print is ontworpen door zoveel verschillende software bouwers die er niet in een eenvoudig schema bijvertellen hoe het werkt is soms een raadspelletje. Het komt dan dus voor dat er monteurs zijn die problemen niet op kunnen lossen. Niet omdat ze dat niet willen of zouden kunnen, nee, omdat de eenvoudige logische informatie hoe schakelingen zijn ontworpen niet of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Het is vaak ook veel te druk voor de monteur om het uit te zoeken want er staan nog meer storingen te wachten. Het vooraf kiezen van de juiste materialen is voor de rest van de exploitatieduur van de installatie daarom essentieel geworden.

Voor ons team is deze materie dagelijkse kost. We leren dagelijks bij zodat we ook onze relaties kunnen informeren. In de komende tijd zullen we dat dan ook meer gaan doen.

Ongevallen onderzoek anno 2019

Sinds enkele maanden geleden bekend werd dat er problemen zijn ontdekt bij een liftaandrijving van een ongeval met dodelijke afloop in januari 2017 in Rotterdam is er op de achtergrond volop aandacht voor het analyseren van probleemgevallen bij die liftaandrijvingen. Doordat ik in voorjaar 2018 heb aangedrongen op openbaarmaking van onderzoeksresultaten ben ik inmiddels ook in een overleggroep betrokken. Er is inmiddels gebleken dat er zoals eerder al bekend gemaakt een hoeveelheid aandrijvingen aangetroffen in Europa waarbij de inwendige verbindingen niet aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. De eerste noodzakelijke maatregelen zijn een paar maanden geleden al genomen. Er is nog volop onderzoek gaande naar de oorzaken en de beste definitieve oplossingen. Zodra, naar verwachting eind juni 2019 bekend is welke maatregelen er kunnen worden getroffen zullen we onze visie hierop delen. Het blijft toch wel apart dat de volledige onderzoeksresultaten van het ongeval in Rotterdam nog steeds niet beschikbaar zijn. Zolang er een strafrechtelijk onderzoek loopt zal dit waarschijnlijk ook niet gebeuren. Het belangrijkste is dat met de summiere informatie die wel is gekomen van de overheid er een groter onderzoek op touw is gezet door de verantwoordelijke partijen. Wordt vervolgd.

Geef aandacht op de juiste plaats en tijd en voorkom dat je achter in de rij komt. Bel 0252-544962 of 0252-255455 of stuur een e-mail wanneer je meer wil weten over:

 • Lift Energie Prestatie Advies (L-EPA)
 • Onderhoudscontractstrategie
 • Rij-comfortmetingen
 • Andere vraagstukken

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Snelle actie liftenbranche voorkomt ongevallen liften

Snelle actie geboden

Afgelopen dagen is er in liftenland een snelle actie uitgezet door de liftbedrijven. In ieder geval in Nederland. Dit naar aanleiding van de summiere doch duidelijke informatie over de oorzaak van het ongeval met een lift in Rotterdam in 2017 met dodelijke afloop, waar ik in februari 2019 al over berichtte.  Mijns inziens wordt er serieus mee omgesprongen door belanghebbende partijen met de primaire veiligheid van mensen. Er is een goede en snelle structurele communicatie op gang gekomen die het algemene veiligheidsbelang van liften in Nederland dient. Dit is nog niet eerder zo geweest via andere geëigende wegen en vermoedelijk veroorzaakt door de hoge urgentie. Daar waar er risico’s waren, zijn deze reeds in beeld, geminimaliseerd of geëlimineerd door liften te controleren en eventueel stil te zetten tot nader orde. Dat is voor gebruikers zeer vervelend en ik betreur het dat dit nu zo plotseling is ontstaan. De consequenties zijn nog onoverzichtelijk. Wel is duidelijk dat het er iedereen aan is gelegen dat liften veilig moeten zijn en voor gebruikers met name.

Toeleveranciers liftindustrie

Vanuit de toeleverancier Ziehl-Abegg in Duitsland die wereldwijd liftaandrijvingen levert aan in dit geval ook de Nederlandse liftindustrie is er een instructie gekomen om de specifieke wormwieloverbrengingen van het merk Sautter (voormalig toeleverancier van Ziehl-Abegg) te controleren op correcte montage. Gebleken is dat er meerdere meldingen zijn van loszittende bouten en in één geval bij mij tot nu toe bekend met een afgebroken bout door het aandraaien van de moer om te controleren of deze vast zat.

Dit laatste voorval is geconstateerd bij één van onze klanten. Het gaat hier om een aandrijving type ZAS2 (SWG2). Een type groter dan toegepast voor de meeste standaard (1000 kg/13pers.) personenliften. Dit type is hetzelfde type aandrijving dat werd toegepast op de lift aan de Boompjes te Rotterdam waar in 2017 helaas twee mensen door zijn verongelukt. Vorig jaar was er voor mij in maart een specifieke aanleiding om een WOB-verzoek (Wet op openbaarheid van bestuur) te doen bij het ministere van Sociale Zaken over de oorzaak van het ongeval omdat geen van de belanghebbende partijen werd geïnformeerd over de oorzaak van het technisch falen van de lift. Ook Ziehl-Abegg werd hier niet over geïnformeerd door de Inspectie SZW is mij verteld. Omdat dit nog steeds in onderzoek was en is bij het Openbaar Ministerie. Er loopt bij het OM nog steeds een strafzaak. Het WOB verzoek heb ik gisteren bij herhaling bekrachtigd.

Openbaarheid of onder de pet

Uiteindelijk door meer druk uit te oefenen in het najaar van 2018 is mij eerst toegezegd dat er een Rapid Alert (Europese waarschuwing over kwaliteit van producten) zou worden uitgebracht. Toch heeft na herhaaldelijk contact en vragen waar de berichtgeving bleef, het ministerie besloten slechts een brief van een constatering van de defecte onderdelen van de betreffende lift te publiceren. Zie de foto met toelichting op waar de kern van het probleem zit. Daarna is er in liftenland een en ander op gang gekomen. Er zijn daarop vragen gesteld aan Ziehl-Abegg door zowel de VLR (Nederlandse vereniging voor liften en roltrappen, als onderdeel van de brancheorganisatie FME) als door de brancheorganisatie van de Koninklijke Metaalunie, de NLB (Nederlandse Lifttechnische Bedrijven). Klik hier voor de publicatie van de VLR.

Bij het vernemen van de berichtgeving van het ministerie van SZW over het defect aan de aandrijving van de lift van het ongeval hebben we als Péron Liftadvies verantwoording genomen door direct een controle actie in februari 2019 te ondernemen. We hebben dat gedaan bij de liften van klanten waarvan we bekend zijn met het type aandrijving dat is toegepast op hun lift dan wel in samenspraak de actie verzocht aan het betreffende liftbedrijf uit te voeren. Daar waar wij zelf direct een visuele controle hebben gedaan ontdekten we nog geen afwijkingen. Dit hebben we gedaan door een gelijke werkwijze als de werkinstructie van Ziehl-Abegg.

Dat bouten en moeren niet aangedraaid kunnen worden is geen verklaring dat er geen schade of defect kan ontstaan aan de boutverbindingen van de wormwieloverbrenging. Doch kan er wel mee worden gesteld dat er geen directe aanleiding was en is om de liftinstallatie stil te zetten voor nadere controle. Deze worden nog altijd conform de thans geldende wetgeving gecontroleerd volgens de van toepassing zijnde keuringsschema’s door een NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie.

Het is verstandig om in die gevallen waar geen veiligheidscomponent is toegepast voor ongecontroleerde bewegingen in de opwaartse richting dit alsnog aan te brengen. Dit ondanks dat dit volgens regelgeving nog steeds is toegestaan om dat niet te doen. Dit kan in overleg met een redelijke termijn worden ingepland. Uiteraard is de keuze aan de opdrachtgever cq. eigenaar van de lift.

Afgelopen week is er een brief met een waarschuwing van Ziehl-Abegg verstuurd aan alle liftbedrijven die liftaandrijvingen hebben afgenomen van het type wat nu als niet voldoende betrouwbaar kan worden bestempeld. In die zin, indien blijkt dat er bij controle slechts één bout en moer niet correct vastzit dan is het noodzakelijk om de lift uit te zetten tot nader orde. Ziehl-Abegg is al van diverse onjuistheden op de hoogte gesteld. De branche wacht op een nadere instructie dan wel actie vanuit Ziehl-Abegg.

Maatregelen

Nog niet bekend is of er met bijvoorbeeld een vervanging van bouten en moeren de lift al dan niet voorlopig weer in bedrijf kan worden gesteld. Gezien de informatie die we nu hebben is het onverantwoord om een lift zelf, als eigenaar of deskundige weer in bedrijf te zetten als bekend is dat de moeren niet gelijkmatig vastzitten. De oorzaak is niet duidelijk. We kunnen het meest logische  scenario bedenken wat de oorzaak is doch is er naar ik verwacht nog geen expliciete controle gedaan of de constructie van de aandrijving correct is berekend en ontworpen en vervolgens dito is uitgevoerd. Daardoor moeten we vooralsnog het type aandrijvingen als onvoldoende betrouwbaar achten voor langere termijn. Of er op korte termijn aanleiding zal zijn om de liften alsnog uit te zetten waarbij is gebleken bij controle dat de bouten correct vastzitten is even afwachten. Het ligt niet voor de hand dat er dan een direct gevaar is.

Vang in opwaartse richting

Binnen de norm die voor liften, gebouwd voor juli 1997, geldt dat er geen voorziening ter voorkoming van ongecontroleerde beweging in de opwaartse richting hoeft te worden toegepast bij een renovatie. In veel gevallen was er geen aanleiding om zo’n opwaartse vang toe te passen. Naar nu blijkt is het risico op defecte verbindingen in een vertragingskast van een fabrikant die in het verleden als hoog kwalitatief en betrouwbaar werd geacht een verrassing die niemand had verwacht.

Onder de pet

Klaarblijkelijk kunnen we nu concluderen dat het voorval in 2017 geen incident kan worden genoemd. Dat er door het Openbaar Ministerie geen oorzaak informatie naar buiten is gebracht direct na het incident in 2017 is merkwaardig. Hiermee blijkt in de praktijk dat er wel degelijk ernstige risico’s zijn die er toe hadden kunnen leiden tot nieuwe ernstige ongevallen met dodelijke afloop.

Actief communiceren

Gelukkig zijn nagenoeg alle belanghebbende partijen in korte tijd op de hoogte gebracht en hebben veel partijen reeds van bekende installaties alle controles uitgevoerd. Er zijn op meer plaatsen liften stilgezet ter voorkoming van het nemen van onverantwoorde risico’s op ernstige ongevallen.

Uit hoofde van onze bedrijfsfilosofie en de gesprekken en bericht-wisselingen die ik vandaag en gisteren heb gevoerd met verschillende partijen heb ik gemeend deze redelijk uitgebreide en technische informatie samen te moeten stellen. Indien dit juist extra vragen oproept dan verneem ik dat graag. Wanneer er aanleiding is om u nader te informeren over specifieke installaties dan kunt bij ons terecht.

U kunt ervan uitgaan dat het onze volle aandacht heeft en hoop dat het u geruststelt dat u de juiste verantwoording heeft genomen, kan nemen en over voldoende informatie beschikt om vragen van uw klanten en of liftgebruikers kunt beantwoorden. Ik vertrouw er op u hiermee voorlopig voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Oorzaak dodelijk ongeval lift eindelijk publiek

Touwtrekken

Na bijna een jaar verzoek en trekken aan het ministerie om meer informatie over de oorzaak van het noodlottige ongeval in 2017 met een lift aan de Boompjes te Rotterdam is nu eindelijk bekend geworden wat de technische oorzaak was. Het gaat ‘simpelweg’ om een paar losse bouten en tot slot één afgebroken bout van een wormwiel overbrenging in de liftmachine. Dit heeft er toe geleid dat de lift met een ongecontroleerde snelheid opwaarts is gaan rijden en twee gebruikers daardoor helaas het leven hebben moeten laten. De lift heeft een dermate hoge ‘opsprong’  gemaakt op de bovenste stopplaats waardoor ze tegen het plafond van de liftcabine kwamen. Een zwarte bladzijde in liftenland. Nu blijkt dat er al lang een oorzaak bekend was en dat dit niet eerder openbaar werd gemaakt. Dit noem ik een zeer onwenselijke zaak. Doch nu het bekend is, is het tijd om te handelen. 

‘Opwaartse vang’

Met name voor oudere liften die worden voorzien of zijn voorzien van een nieuwe aandrijving is het in ieder geval verstandig direct maatregelen te nemen ter voorkoming van met ongecontroleerde snelheid naar boven rijden van de lift. Dit is pas verplicht bij nieuwe liften sinds 1 juli 1997. De oorspronkelijke producent van het type aandrijving is reeds begin 2018 ten onder gegaan. Doch is het zaak dat het type aandrijving op grote schaal per direct gecontroleerd wordt op correcte montage van bouten dan wel dat de gehele aandrijving op korte termijn wordt vervangen. Er zijn inmiddels meerdere gevallen bekend waarbij de aandrijving van dit type verband houdende inwendige defecten hebben. Alertheid is geboden. Heeft u een lift waarbij u twijfelt of het correct is, vraag dan uw onderhoudspartij of stuur me een bericht naar info@peron.nl. We kunnen snel nagaan of er risico’s zijn en of er acties genomen moeten worden.

Remcontacten

We hebben een jaar geleden bij een van onze klanten met een zelfde type aandrijving als hier ook is toegepast problemen gehad met de rem. Die problemen werden veroorzaakt door de NL-Conformiteitsbeoordelingsinstanties bedachte test om een lift uitgerust met een frequentieregelaar (geen hydraulische lift) proberen van z’n plek te krijgen met een gesloten rem. Daar is gelukkig al weer een wijziging op gekomen zodat deze omstreden test niet meer wordt gedaan. In het geval te voorkomen dat doorglijden van de rem mogelijk wordt is het beter om remcontacten altijd toe te passen ook al is dat niet verplicht volgens de norm.

Technisch? Wat bedoel je?

Het is een behoorlijk technisch verhaal. Als lifteigenaar is dit mogelijk erg verwarrend. Voor ons bijna gesneden koek. Helderheid hebben door tijdig onafhankelijk advies in te schakelen maakt het nemen van je verantwoordelijkheid als lifteigenaar een stuk eenvoudiger. Laat je goed informeren en maak keuzes. Niet uitsluitend omdat de norm het voorschrijft.
Klik op onderstaande link op de openbaar beschikbare documenten inzake de oorzaak van het noodlottige ongeval van twee liftgebruikers in 2017.

Besluit tot openbaarmaking van een proces-verbaal van bevindingen

Dit is gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Heeft u nog vragen, reageer dan direct per e-mail of bel: 0252-255455 om niet met onrust te blijven zitten.

Dankbaarheid verbindt door visie

Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk om elkaar fijne dagen te wensen en een goed nieuwjaar. Bij deze doe ik dat dan ook. Aan een ieder die dit bericht leest en ook aan een ieder voor wie het bestemd is maar niet doorkrijgt in welke vorm van post.

Dankbaarheid?! Het woord dat ik vaak gebruik. Daar draait het voor mij om. Iedere dag terugkijken naar de dingen die belangrijk voor me waren, de dingen die wel zijn gelukt!

We ervaren nu in deze periode steeds vaker dat dingen niet lukken. We vinden er van alles van, dat die ander niet doet wat we graag wilden. Wat die andere organisatie niet bereikt wat we wilden. Daar ligt voor mij vrijwel altijd de kern. De organisatie krijgt iets niet voor elkaar. Het willen van een ieder, daar begint het mee. De intenties hebben om het goed te doen. En toch gaat het heel vaak mis, we hebben bijna allemaal veel of zelfs te veel op ons bord. Althans dat is de perceptie die we creëren. De perceptie van wat je gewend was om te doen op een bepaalde manier geeft het idee dat het altijd zo moet. Gek genoeg is dat ook vaak zo. Bepaalde werkwijzen en methodes geven een bepaalde garantie op de uitkomst.

Maar nu de economische tijden anders zijn wordt er meer en meer gevraagd en willen we meer en meer van elkaar. Het begint met willen. Er is een groot verschil met willen van een ander en verwachten van een ander. Het uitspreken van verwachtingen is belangrijke bron om de uitkomst van het willen duidelijker te maken.

Stuk voor stuk zie ik organisaties waarvan veel meer gevraagd wordt dan men kan organiseren. Doordat de economische omstandigheden significant anders zijn dan vijf jaar geleden zijn we met meer mensen aan het werk en veel drukker.

Anders mag het. Anders… Met name anders van kijken. Van waarderen, van dankbaarheid voor vandaag. Wat wel lukt. Ondanks dat we afspraken hadden. Ondanks dat we het anders wilden.

Het begint ook met reële verwachtingen met elkaar afstemmen. Het zien van elkaars struikelblokken is niets mis mee. Het belangrijkste daarbij is respect voor elkaar te houden en elkaar te helpen het goed te doen.

Vooruit in dankbaarheid.

Fijne dagen en alvast 365 dagen voorspoedig 2019.

 

Péron van Stralen en team PÉRON Liftadvies

Fijne dagen en gezond 2018

2018 in aantocht

Zo aan het einde van het jaar is het gebruikelijk om gedachten eens de revue te laten passeren over wat er is gebeurd afgelopen jaar. Dat is traditie. Nu houd ik er zelf wel van om van tradities af te wijken. Hoewel, het overdenken van afgelopen jaar is wel iets dat me voortdurend bezighoudt. De raderen draaien altijd. Elke dag. Essentieel voor geluk of voldoening. Is niet hetzelfde. Toch horen ze bij elkaar.

In het bijzonder dank ik, namens ons team, alle relaties die het mogelijk hebben gemaakt om succesvol te zijn met vele zaken. Dank aan de vele klanten, leveranciers en andere relaties die er een grote bijdrage aan leveren om zaken op orde te brengen en te houden.

Voor komende dagen en met name voor 2018 wens ik eenieder heel veel gezondheid, voldoening, geluk, energie en bovenal liefde. Iedere dag. Wees bewust dat er iedere dag zaken lukken, groot en klein. Bewustzijn van elke kleine en grote stap maakt dat er beweging is. Blijf in beweging, altijd. Bewust zijn dat het alleen nu is en niet morgen. De beleving is nu.

Fijne dagen en 2018 met liefde in nu. Altijd. Het mag. Nu.

Péron van Stralen

Positieve invloed door ingeving

Ingeving

Het is nu ongeveer 18 jaar geleden dat ik een ingeving kreeg. Wellicht heb ik dit weleens verteld?

Destijds werkte ik bij een liftbedrijf. Met heel mijn hart en ziel gaan voor de klanten. ’s Morgens vroeg opstaan, voor de reguliere werktijd aan het werk. Zorgen dat alles voor de dag loopt. Tot ’s avonds laat na reguliere werktijd. Automatisering was nog maar net in opkomst. Het stond, als je dat vergelijkt met nu in de kinderschoenen. Transparantie vanwege internet en de nieuw tijd van informatie hadden we niet. Het moest gewoon allemaal op basis van vertrouwen. Zakendoen. Ik weet nog goed dat we werkten aan de groei van de onderneming. Daarbij verloren we plotseling een klant waar we destijds al geruime tijd voor werkten. Achteraf hoorden we naar grote tevredenheid. Er werd een adviseur aangetrokken die zorgde voor een nieuwe onderhoudsfirma bij die klant. Er werd niet eens gevraagd of het beter kon of gezegd dat het anders moest. De nieuwe onderhoudsfirma was al voorgelegd en gekozen. Er was geen redden meer aan.

We kwamen meer en meer met adviserende partijen in aanraking die veelal zeer typische banden hadden met de grote liftbedrijven. Ik ben toen eens op ontdekkingstocht gegaan en dat was toen lastiger dan nu. We hebben nu door internet zoveel informatie beschikbaar waardoor verbanden makkelijker duidelijker worden. Doch gebeuren er op de achtergrond nog steeds andere dingen dan wenselijk die invloed hebben op de exploitatiekosten ten koste van de lifteigenaar.

Ik weet nog goed dat ik midden in het kantoor stond, na de zoveelste ontdekking van typische banden tussen andere liftbedrijven en adviserende partijen en zei tegen mijn collega: Het moet anders in Nederland, er moet een echt onafhankelijk liftadviesbureau komen.

Dat ik toen nog geen idee had hoe dat moest was voor mij geen reden om van dat idee af te wijken.

Verandering

Het is 17 april 2002. Ik werk in een andere tak van sport, in de buitendienst als technisch adviseur. Inmiddels had ik al diverse keren contact gehad met mensen in de liftenwereld. Het jeukte, ik wilde op een of andere manier terug. Alleen niet meer bij een liftbedrijf. Het idee van dat onafhankelijke adviesbureau broeide om geboren te worden. Met een andere ondernemer in de liftenwereld heb ik lang zitten praten over dat ik echt iets wilde veranderen in de liftenwereld.

De volgende dag ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. 18 april 2002 schreef ik het bedrijf PÉRON Liftadvies in. Het is begonnen, de verandering. Was het mijn eigen verandering? Of de verandering van de liftenwereld. Over hoe veranderingen teweeg te brengen leerde ik ook mooie dingen toen ik twee jaar later mezelf nog verder heb geschoold op gebied van bedrijfskunde op post hbo-niveau. Dat vond ik nodig en het blijkt nog steeds erg in het voordeel te werken. Het drijven van een onderneming is wat anders dan alleen advies geven. Overigens in het adviseren is bedrijfskundige kennis veel waardevoller dan ik aanvankelijk dacht.

Verjaardag

18 april 2017 bestaat PÉRON Liftadvies 15 jaar. Inmiddels uitgegroeid met topmedewerkers die staan voor het beste voor de klant. Mannen met beide benen op de grond, kennen de klappen van de zweep vanuit hun eigen praktijk achtergrond en kennen de valkuilen. Maar hoe zit dat dan met die onafhankelijkheid? En met het veranderen van de liftenwereld?

Het is belangrijk om een strategie te hebben om dit te kunnen bewerkstelligen. Door een keuze te maken voor welke partijen we kunnen werken en voor wie expliciet niet. Dat maakt klaarblijkelijk verschil zoals wij klanten van het eerste uur nog steeds hebben en er steeds weer nieuwe klanten bij komen.

Daarnaast heeft de wens om iets te willen veranderen een wending gekregen in 2011. December 2011 bracht ik het boek MVO uit. Met verhalen over de liftenwereld wat er daar gebeurd en wat soms het daglicht niet kan verdragen. Nu na bijna vijfenhalf jaar merken we vrijwel iedere dag nog dat er nieuwe verhalen ontstaan die gelijkenissen hebben met gebeurtenissen die ik toen beschreef.

Is er dan niets veranderd? Jawel er is heel veel veranderd. De meesten, de media en wereld om me heen zeiden dat we in een financiële crisis verkeerden. Dat was weliswaar zo, doch zei ik toen al dat het om een vertrouwenscrisis ging. En die is nog steeds aan het gaande. Deels komt dit door internet. We willen graag weten hoe het nu zit met wat degene die iets publiceert waar die informatie vandaan komt. We kijken op internet, sociale media en willen heel graag geloven wat daar gepubliceerd wordt. Maar we weten inmiddels allang dat er veel helemaal niet klopt. Althans, het is maar vanaf welke kant je kijkt. Of wil kijken.

Veel verschillende visies

Wat mij betreft heeft de verkiezing van woensdag 15 maart jl. goed uitgepakt en laten zien dat er een goede verdeeldheid is van meningen en visies. Er zijn vele invalshoeken hoe je naar de wereld kan kijken. Het loslaten van oude denkbeelden geeft ruimte voor nieuwe denkbeelden. Het frappante wil dat de geschiedenis zich herhaald. Nieuwe beelden blijken in het verleden ook vaak te hebben bestaan. Neem nou de ontwikkeling van het idee dat je alleen zou willen betalen voor het gebruik van iets. Dat idee lijkt nogal nieuw, maar is dat wel zo nieuw? Dat heet gewoon huren.

Bij een normale situatie waarbij je de huur kan opzeggen is dat wellicht een goed idee. Maar wanneer de huur niet opzegbaar is doordat er dan veel te hoge kosten worden gemaakt om het vraagstuk opnieuw invulling te geven dan is er geen vrijheid meer. De periode van huurverplichting moet niet langer zijn dan de duur van de economische invloed die er van buiten is. Neemt de inflatie flink toe dan neemt de huur ook flink toe. De meeste mensen en organisaties weten dit van het hebben van een eigen huis. Daarbij is uiteraard de rentestand van invloed. Die is echter voor lange tijd vast te leggen. Dan is duidelijk wat de consequenties zijn voor langere tijd. Zolang de inflatie met een beperkt percentage stijgt neemt de waarde van een hypotheekschuld af. Terwijl de huur omhoog gaat.

Het blijft een lastige kwestie, want ook hier is het maar vanaf welke kant dat je kijkt. Het probleem ontstaat wanneer hetgeen waar je voor betaald in waarde afneemt terwijl de kosten omhooggaan. De waarde van je huis of deel ervan daalt als je er geen onderhoud aan pleegt. Dat is zeker zo met installaties die erin zitten.

Niet meer kijken

Informatie die je bereikt via internet of anderszins waarvan je denkt dat de herkomst niet betrouwbaar is of van een bepaald kant is bekeken die niet in je straatje past moet je dan maar niet naar kijken. Het is wel anders wanneer de consequenties kunnen zijn dat het je veel meer geld gaat kosten dan nodig is. Maar hoe bepaal je dat dan? Wat nodig is? Wie zegt dat dan, dat het nodig is?

Maar stel nu dat u lifteigenaar bent, en een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) moet maken, waar haal je nu de juiste informatie vandaan? Van degene die het onderhoud ook doet? Of van een andere partij die ook onderhoud zou kunnen doen? Hmm… een lastige. Het verschil zien tussen een MJOB en wat er werkelijk nodig is komt er ook nog eens bij kijken. Is er verschil dan? Jazeker. Ik leg het graag uit. Kom je daarvoor naar de beurs volgende week donderdag, vrijdag of zaterdag in Gorinchem? Had ik dat nog niet verteld dat we daar ook staan?

Persoonlijk ontmoeten

Op de Beurs Bouw & Wonen staan we 30 en 31 maart en 1 april as. drie dagen lang met een stand om je hierover meer te vertellen. Hét evenement voor onder meer de VvE bestuurder, VvE beheerder, VvE vertegenwoordigers namens groot eigenaar of verhuurder en andere verantwoordelijke voor liftmanagement namens de gebouweigenaar. Zorg ervoor dat u een nieuwe ingeving krijgt om zaken beheersbaar te maken en te houden.

Omdat we in april de 15e verjaardag vieren, delen we uit, daags na de beurs. We geven lidmaatschappen weg van het onafhankelijke kennisplatform Wikilift.nl en 1e Conditiemetingen aan liften. Alleen voor bezoekers van de beurs. Kom langs op de stand en vraag hoe u kan deelnemen om kans te maken op enorm veel kennis zonder kosten. Gratis toegang tot de beurs is al geregeld, uitsluitend door vooraanmelding. Meldt u nu aan via de knop of KLIK HIER voor de link.

Hier gratis aanmelden!

Op weg naar de positieve veranderingen, gegroet, Péron van Stralen

Baas over eigen portemonnee

Oh, by the way, als u komt dan is er ook eten en drinken geregeld. Dus kosten nog moeite worden gespaard om uw kennispeil op te schroeven en enorme waarde te bieden om uw kosten beheersbaar te houden.

Een must voor iedere lifteigenaar. Tot dan.

 

http://www.beursbouwenwonen.nl/relatie?relatie=532738079

Beurs BOUW & WONEN

Ontdek op beurs BOUW & WONEN hoe liftbeheer beheersbaar wordt. U vindt ons op standnummer 510.

Als je ervan uitgaat dat een All-in liftonderhoudscontract de meest dure oplossing is die financieel niet in het belang is van de lifteigenaar, welk contract is dan wel goed? Als je het verschil weet tussen de producten van de grote 5 (OKTSM) liftproducenten en de vrije markt producten ontstaat inzicht om de kosten beheersbaar te maken. Op de beurs maakt u kennis met onafhankelijk liftadvies en het kennis platform WikiLift.nl. Daar treft u een onschatbare waarde aan kennis die we beschikbaar maken voor lifteigenaren.

Specifieke kennis => beheersbaarheid van exploitatiekosten.

Als lifteigenaar is het lastig om te beoordelen of de MJOP van uw lift wel correct is. Wie heeft hem gemaakt? Met welke belangen is het samengesteld? Wanneer u een meerjarenonderhoudsplanning laat maken en u neemt de bedragen op in de MeerJarenOnderhoudsBegroting en kijkt er 10 jaar niet naar dan is de betrouwbaarheid niet meer zo groot zodra de uitvoeringsdata actueel worden. Het kan zijn dat de inschattingen destijds niet voldoende waren of te voorbarig. Het vooruitkijken zou bijna als glazen bol kijken kunnen worden bestempeld. Het is zaak om voortdurend te monitoren of de investeringen nog steeds nodig zijn op het eerder verwachtte tijdstip. De financiële consequenties van de grote valkuilen zijn voor jaren een blok aan het been.

GRATIS MJOB op Beurs BOUW & WONEN

Ontdek op de Beurs BOUW & WONEN hoe u eenvoudig toegang heeft om kennis te vergaren en kans maakt op een GRATIS MJOB voor uw lift.

Openingstijden Beurs

Donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart:
13.00 uur t/m 21.00 uur
Zaterdag 1 april
10.00 uur t/m 17.00 uur

Beurslocatie

Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
Routeplanner

We staan op de beurs op standnummer 510.

Meld u nu aan voor GRATIS toegang: KLIK HIER of op de knop om aan te melden. (Aan de deur zijn kaarten verkrijgbaar voor € 15,00). Hier gratis aanmelden!

Verjaardag in aantocht

PÉRON Liftadvies bestaat 18 april 2017 reeds 15 jaar op de Nederlandse markt voor onafhankelijk liftadvies. Dat willen we niet alleen vieren, maar samen met onze relaties. Zorg dat je op de beurs bent om een verjaardagspresentje in ontvangst te nemen.

 

Workshop Energiebeheer liften – Farce, fictie & feiten

Heb je wel eens afgevraagd of het mogelijk is om het energiebeheer van liften beter duurzaam te maken in je gebouw?

Hoe zou het zijn als je als lifteigenaar weet hoe je simpelweg een korte analyse kan maken of het duurzamer kan?

Stel nou dat je in minder dan een uur te weten komt hoe dit moet zonder eerst kosten te maken, zou dat waardevol zijn?

 

Kom op de komende Beurs Bouw & Wonen op donderdag 15 september naar de eerste GRATIS vakgeheimen onthullende waardevolle workshop voor lifteigenaren.bbw-7

 

 

“Energiebeheer liften – Farce, Fictie & Feiten”

5-Stappenplan om haalbaarheid van energiebesparing bij liften te bepalen!

 

Klik HIER en schrijf direct in!

Vraag je je af hoe het mogelijk is om minder energie te verbruiken met liften? Waardoor de kosten van het verbruik direct dalen? Maar klopt dat wel? Al die verhalen? Leer in één onthullende workshop waar de kansen liggen om daadwerkelijk energie te besparen met liften. Ook waar je op moet letten wanneer iemand roept dat energie besparen geld mag kosten! Het lijkt vaak zo nobel om investeringen te doen om energie te besparen. Er zijn veel meer aspecten om te bekijken dan alleen de energierekening.

Péron van Stralen, oprichter van PÉRON Liftadvies (2002) & WikiLift.nl (2014) en auteur van het boek MVO – Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht praat u bij over wat wel en niet zinvol is. De vorm van investeren en het juiste moment bepalen of er winst valt te behalen worden toegelicht. De belangen van partijen die zeggen dat iets mogelijk of noodzakelijk is moeten bekend zijn en gewogen worden bij het maken van keuzes. Door meer dan 25 jaar ervaring in de liftenwereld, waarvan de eerste 10 jaar in de praktijk in de liftenwereld, vertelt Péron aan de hand van een programma-plan hoe je als lifteigenaar zelf kan inventariseren of er 10-tjes, honderden of duizenden euro’s voordelen zijn te behalen met energie besparen voor uw eigen lift(en). 

Laat fictie niet worden tot een farce. Maak keuze op basis van feiten en onafhankelijke kennis. Ga na de workshop naar huis met een eigen plan voor de lift(en) en gebruik de opzet ook voor andere zaken.

Energiebeheer van liften ontrafelt! Bespaar werkelijk energie en kosten! Nu direct aanmelden betekent plaats in de zaal. GRATIS. Alleen de reiskosten en de tijd is nodig om deze kennis te vergaren waar je direct mee aan de slag kan. Is dat kostenbesparend? Wordt en blijf baas over eigen portemonnee. 

Klik HIER en schrijf direct in!