Aandacht maakt alles mooier?

Aandacht en actie

Graag wil ik onder de aandacht brengen dat we bij Péron Liftadvies ook doorontwikkelen. In november 2018 hebben we ons team uitgebreid met een senior Project- en Accountmanager, Jean-Paul van den Bosch. Hij heeft een jarenlange ervaring in de liftenwereld. Als adviseur voor grotere projecten en uitdagende projecten is hij het meest in zijn element. Zie voor de leden van ons team ook de pagina: team PERON Liftadvies. Door de samenstelling van ons team maakt het makkelijker om specifieke kennis en diensten te bieden die je als vastgoedeigenaar of – beheerder het makkelijker maakt. Dus niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden terwijl er hele treinen rijden waar je gebruik van kunt maken en je tijd nuttig kan besteden aan die zaken die er toe doen. Aandacht is goed, actie leidt tot mooier. De mooiste dingen ontstaan door actie te nemen. Wachten vandaag de dag kan veel ongemak met zich mee brengen. Lees verderop meer daarover.

Eerder in de zomer van 2018 heeft Eric Belderok ons team met groot enthousiasme versterkt. Met zijn achtergrond vanuit de lifttechniek op hoog niveau weet hij de mogelijkheden te benaderen van vraagstukken die voor velen hoofdbrekens bezorgen. Zijn vastberadenheid om niet te stoppen voordat het weer werkt, dat kan een installatie zijn en zeker ook een proces, levert resultaat voor onze klanten. We ontwikkelen onder meer diensten specifiek voor lifteigenaren. Waaronder we nog aan het inventariseren zijn of L-EPA (Lift-Energie-Prestatie-Advies) voldoende belangstelling heeft. Ook specifieke gerichte trainingen hoe om te gaan met opsluitingen en procedures hoe te handelen voor eigenaren.

Wist je dat we in afgelopen jaren onderstaande diensten leverden aan tevreden klanten zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, vastgoed-eigenaren en bijna 200 VvE’s ? Te weten:

Bestaande installaties

 • Conditiemetingen en meerjarenonderhoudsbudgetplannen door de ogen van degene die moet betalen, dus op basis van beleid van de eigenaar.
 • Project- en keuzeplannen met uitwerkingen van scenario’s met voor- en nadelen in (veiligheid)technisch, praktisch en economisch opzicht.
 • Aanbestedingen van onderhoudscontracten op basis van het door ons voortdurende doorontwikkelde LiMaBase Optimal Exploitation TCO model of de eenvoudigere versies voor kleinere organisaties. Ofwel voor >200 installaties tot 1 installatie.
 • Aanbestedingen van vele projecten voor planmatig onderhoud aan liften waarmee de levensduur van de lift significant verlengd wordt. Duurzaamheid is sleutelbegrip.
 • Rijcomfortmeting voor liften, roltrappen voor oorzaak-onderzoek van trillingen en geluid met behulp van “LiftPC® mobile Diagnose” volgens NEN-ISO 18738-1:2012 apparatuur. Een must bij liften met meer dan 10 stopplaatsen en hogere snelheden, bij nieuwbouw en bestaande bouw

Nieuwbouw of totale vervanging

 • Begeleiding van nieuwbouwtrajecten van VO-fase, DO-fase tot uitvoeringsopleveringen. Op basis van simulatie software Elevate® is een zinvolle capaciteitsberekening grondslag voor het bepalen van aantallen, afmetingen en snelheden van liften. Maatvoeringen worden vaak te klein gemaakt zodat er maar één leverancier een lift kan leveren. Dat heeft sterke invloed op de totale kosten gedurende de levensduur van de lift. Het begeleiden van dergelijke trajecten voorkomt klakkeloos kopen van een lift uit een folder. Het gebouwontwerp moet in de VO-fase worden getoetst in relatie tot verkeersstromen en materiaalkeuzes waardoor niet duurzame oplossingen worden voorkomen.
 • Projectmanagement bij aanbouwprojecten. Nieuwe liften tegen bestaande gebouwen is een grote uitdaging. Het proces voor de beheersbaarheid van dergelijke projecten wordt vaak onderschat met grote financiële risico’s. Dit geldt ook voor totale vervangingen van bestaande liften in te kleine schachten. Correcte inschatting van werkelijke overall kosten in een Projectplan is onderdeel van trajecten. Beslissingen nemen op basis van volledige investeringsoverzichten is van belang.
 • Projectplanning gevelliften op bestaande en nieuwe gebouwen. Onderzoek naar technische en economische haalbaarheid. Het is een zwaar onderschatte discipline om te onderzoeken wat mogelijk is. Het kost vaak moeite om de juiste informatie te vergaren waar we bedreven in zijn geraakt.
 • Begeleiding constructeur, tekenwerk en aanvragen omgevingsvergunningen voor de eerder genoemde trajecten.

Beleidsplanning

 • Keuringen van installaties door wie en waarom.
 • Omgevingsfactoren voor veilig gebruik installaties.
 • Gebruik van gevelliften in gebruikersplan.
 • Specifieke instructie bevrijding personen uit liften en gericht organisatie beleidsplan.

Gelijk weten of we jouw vraagstuk kunnen invullen? Neem nu direct actie: Bel Jean-Paul direct op 06-86860788 of stuur een e-mail. Nu actie betekent vroegtijdig de zaken op de rit.

Wachten duurt het langst

Wist je dat er momenteel vele liftbedrijven hun renovaties al inplannen in 2020? Doordat de levertijden vanwege de capaciteit met mankracht oplopen, lopen de risico’s op langduriger uitval van liften ook op. Heb je wel eens afgevraagd wat een stilstaande lift kost voor je organisatie? Wat dat betekent voor een gebruiker die 100 % afhankelijk is van de lift? Laat je niet van de wijs brengen en begin nu direct met het inventariseren van de situatie. Wacht niet zoals velen denken dat als er geen storingen aan de lift zijn dat er geen langdurige stilstand te verwachten valt. Wees voorbereid. Conditiemetingen die standaard uitgaan van een gebrek is gebruikelijk. Dan ben je in liftenland meestal te laat waarbij langere stilstand  geen uitzondering is. We mogen al op meer dan 17 jaar ervaring in het onafhankelijke advies bogen om te zeggen dat we weten waar het om draait en wanneer in te grijpen. Meerjarenplannen (denk daarbij aan Mjob’s, Mjop’s en Dmjob’s) moet je door een echt onafhankelijke partij laten maken.

We werken voortdurend aan verbeteringen en ontwikkelingen. Zo ook hebben we in het afgelopen najaar fors geïnvesteerd in onze basis van de automatisering. Dit brengt meer stabiliteit en betrouwbaarheid van die systemen. Ik zeg nog regelmatig dat automatiseringssystemen nooit af zijn. Dit geldt voor onze systemen maar ook voor de hedendaagse liftbesturingen. We worden steeds vaker geconfronteerd met software vraagstukken met liftstoringen tot gevolg. De kennis op het gebied van liftbesturingen is voor de onderhoudsmensen in het veld een grote uitdaging om bij te houden. Het is zaak om niet klakkeloos naar een andere onderhoudspartij te gaan.

Vroeger was alles makkelijker

Ja, dat klopt wel met een beetje met liftbesturingstechniek. Vroeger hadden we voor een liftbesturing schakelrekken, letterlijk, het schakelde continue als een lift reed en dergelijke. In de moderne besturingen wordt dat steeds minder. Dat houdt in dat de monteurs van vandaag het extra pittig hebben. Weten hoe een print is ontworpen door zoveel verschillende software bouwers die er niet in een eenvoudig schema bijvertellen hoe het werkt is soms een raadspelletje. Het komt dan dus voor dat er monteurs zijn die problemen niet op kunnen lossen. Niet omdat ze dat niet willen of zouden kunnen, nee, omdat de eenvoudige logische informatie hoe schakelingen zijn ontworpen niet of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Het is vaak ook veel te druk voor de monteur om het uit te zoeken want er staan nog meer storingen te wachten. Het vooraf kiezen van de juiste materialen is voor de rest van de exploitatieduur van de installatie daarom essentieel geworden.

Voor ons team is deze materie dagelijkse kost. We leren dagelijks bij zodat we ook onze relaties kunnen informeren. In de komende tijd zullen we dat dan ook meer gaan doen.

Ongevallen onderzoek anno 2019

Sinds enkele maanden geleden bekend werd dat er problemen zijn ontdekt bij een liftaandrijving van een ongeval met dodelijke afloop in januari 2017 in Rotterdam is er op de achtergrond volop aandacht voor het analyseren van probleemgevallen bij die liftaandrijvingen. Doordat ik in voorjaar 2018 heb aangedrongen op openbaarmaking van onderzoeksresultaten ben ik inmiddels ook in een overleggroep betrokken. Er is inmiddels gebleken dat er zoals eerder al bekend gemaakt een hoeveelheid aandrijvingen aangetroffen in Europa waarbij de inwendige verbindingen niet aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. De eerste noodzakelijke maatregelen zijn een paar maanden geleden al genomen. Er is nog volop onderzoek gaande naar de oorzaken en de beste definitieve oplossingen. Zodra, naar verwachting eind juni 2019 bekend is welke maatregelen er kunnen worden getroffen zullen we onze visie hierop delen. Het blijft toch wel apart dat de volledige onderzoeksresultaten van het ongeval in Rotterdam nog steeds niet beschikbaar zijn. Zolang er een strafrechtelijk onderzoek loopt zal dit waarschijnlijk ook niet gebeuren. Het belangrijkste is dat met de summiere informatie die wel is gekomen van de overheid er een groter onderzoek op touw is gezet door de verantwoordelijke partijen. Wordt vervolgd.

Geef aandacht op de juiste plaats en tijd en voorkom dat je achter in de rij komt. Bel 0252-544962 of 0252-255455 of stuur een e-mail wanneer je meer wil weten over:

 • Lift Energie Prestatie Advies (L-EPA)
 • Onderhoudscontractstrategie
 • Rij-comfortmetingen
 • Andere vraagstukken

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen