Vervanging gevelliften

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

Datum: 29-06-2017

Omvang: > € 400.000

Doorlooptijd: 1 Year

De vier installaties die tijdens de bouw van het gebouwencomplex met vier verschillende dakniveaus zijn geplaatst voldeden niet aan de kwaliteitsverwachtingen voor Woonstad Rotterdam. Er waren naast mechanische ernstige onvolkomenheden regelmatig elektronica-storingen door draadloze bediening. De ervaring leert dat rondom hoge gebouwen draadloze systemen onvoldoende betrouwbaar kunnen functioneren. Gebruikers van de installaties moeten kunnen rekenen op veiligheid en betrouwbaarheid. Daklekkages waren aan de orde vanwege het inzakken van de dakbedekking door de vrij opgelegde railsystemen. De dakisolatie bleek niet geschikt voor de zware belasting van de dakwagens. Gevolgschade bij te weinig aandacht bij het gebouw-ontwerp en de uitvoering van installaties en type van installaties zijn groot.

Gevelliften hangen op hoogte en geschiktheid is essentieel voor de glasbewassing en ander gevelonderhoud. Dit heeft directe gevolgen voor de kosten voor het gevelonderhoud. Bij onregelmatig of te lang niet reinigen van ruiten levert onherstelbare glaserosie op. Dan is het niet meer goed schoon te krijgen. Dergelijke gevolgschade is als gebouweigenaar zeer ongewenst. De complete installaties zijn vervangen door geschikte betrouwbare installaties.