Projectplanning gevellift

Haalbaarheidsonderzoek bijplaatsen gevellift

Opdrachtgever: VvE De Watertoren te Amsterdam

Datum: 21-10-2019

Omvang: € 150.000 - € 300.000

Doorlooptijd: 3 maanden

De VvE De Watertoren in Amsterdam is in een verkennende fase om een gevellift op het dak van het gebouw met 20 verdiepingen te plaatsen. Omdat het gebouw deels aan het water grenst en er met enige regelmaat steigers om het gebouw moeten worden geplaatst voor planmatig onderhoud aan de gevels, brengt dit grote terugkerende kosten met zich mee. Het onderzoek behelst wat de haalbaarheid is om een permanente voorziening te hebben. Om in kaart te brengen wat het zou betekenen om een gevellift op het gebouw te kunnen plaatsen is een uitdaging.

Op basis van de eerste vereisten en de belastingen door de krachten die door een gevellift op het dak zou gaan uitoefenen kan met behulp van een constructeur worden bekeken wat daarvoor nodig is. Het gebouw is meer dan 20 jaar oud en er is bij het ontwerp destijds geen rekening gehouden met glazenwasserslift. Destijds was er geen duidelijke verplichting dat er een voorziening moest worden gemaakt voor het gevelonderhoud.

Door het in kaart brengen van de constructieve mogelijkheden en onmogelijkheden is een inschatting gemaakt wat de complete financiële consequenties zouden zijn. Het achterwege laten van zaken die niet relevant lijken kan niet om een correcte vergelijking te maken. De investering van een dergelijke installatie kan sterk oplopen en tegen allerlei bezwaren leiden. Integraal kijken is essentieel.