Onderzoek Arbeidsinspectie naar afgekeurde liften

De arbeidsinspectie voert dit jaar controles uit op afgekeurd liften, zo staat in de Telegraaf vermeld. In een filmpje met een interview met de arbeidsinspectie wordt ook duidelijk dat het niet eenvoudig is om te vertellen waar het nu om draait met de inspecties van de arbeidsinspectie. Zij werken met gegevens van onder meer Het Liftinstituut om te controleren wat de reden is van de afkeuringen en of dit een reëel gevaar vormt voor zowel gebruikers als technici. Er zijn natuurlijk nog meer Certificerende Instellingen die niet in het krantenbericht genoemd worden. Dat het hier de eens per 18 maanden verplichte veiligheidskeuringen betreft, is hier niet echt duidelijk. De berichten die er in kranten en bladen zijn verschenen worden door met name journalisten behoorlijk uit verband gerukt. Anders is de informatie niet “spectaculair” of “sensationeel” genoeg.

Eerder schreef ik al dat de informatie nuances behoeft. Ongevalcijfers worden ook hier weer in direct verband gebracht met afgekeurde liften. Dat klinkt wat heftiger dan dat het een onderzoek betreft naar de toedracht van afgekeurde liften. De verbanden zijn niet onderzocht en in de liftenbranche is bekend dat ongevallen nauwelijks verband hebben gehouden met afgekeurde liften. Ook de Arbeidsinspectie geeft aan dat wanneer er een ongeval plaatsvindt er altijd wordt gekeken naar verbanden of het ongeval te wijten is aan reeds bekende tekortkomingen aan liften. De meeste ongevallen die er plaatsvinden gebeuren niet omdat de liften in Nederland niet voldoen aan wetgeving en of afgekeurd zijn. Wel zijn er allerlei verbeteringsmaatregelen mogelijk die echter naar inzicht van lifteigenaren kunnen worden doorgevoerd. Hiervoor moeten lifteigenaren wel onafhankelijk advies in kunnen winnen over wat nu wel en niet zinvol is. Dit zou men beleidsmatig kunnen of moeten doorvoeren.

Het zal best wel zo zijn dat er lifteigenaren mogelijk bewust keuringen niet op tijd laten plaatsvinden. Voor onze relaties bewaken wij of keuringen op tijd worden uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er vaak keuringen niet op tijd plaatsvinden doordat de Certificerende Instellingen niet op tijd inplannen en liftbedrijven keuringen nogal eens afzeggen vanwege capaciteitsproblemen met manschappen. Of door onduidelijkheden dat liften als zijnde “gesloopt” in computersystemen voor komen, zodat deze niet meer in de planning werden opgenomen. Ook is recent weer gebleken dat er situaties zijn (ontstaan) waarbij er een verschil van inzicht is tussen de liftfabrikant en de Certificerende Instelling waardoor de afkeuring niet (geheel) terecht was. Met als gevolg dat de Arbeidsinspectie hier ook gecontroleerd heeft en dat er onnodig veel commotie ontstaat. Het maakt mensen vaak onnodig ongerust. De acties leidden er uiteindelijk wel toe dat er orde op zaken werden gesteld.

Het zou mooi zijn als de Arbeidsinspectie na hun onderzoek met een goede relevante openbare rapportage komt. Ik ben benieuwd wat er uit komt. Het is in basis een goede zaak dat er nu door de Arbeidsinspectie controles worden uitgevoerd of de huidige wetgeving wel aansluit bij de praktijk in de liftenwereld in Nederland. Onafhankelijke onderzoeken juich ik altijd toe.

Geplaatst in Liftenland, Nieuws | Tags: Liften
« De weg stopt!Scootmobiel in lift: aandacht van gebruiker én eigenaar »