Keuringen lift aangepast in belang liftindustrie!

 • Wil je ervan uit kunnen gaan dat de veiligheidskeuring van je lift in het belang is van de gebruiker en de eigenaar?
 • Wil je dat het veiligheidsniveau van een lift op een normaal aanvaardbaar niveau blijft?
 • Wil je niet onder druk gezet worden met een afgekeurde lift om een torenhoge offerte te honoreren?
 • Ben je bewust van je verantwoording als lifteigenaar?

 

Dan MOET je dit even lezen.

 

Donderdag 29 november 2012 is er een informatiemiddag geweest over de in september gepubliceerde herziening van het zogenaamde Herziene Stelsel van Certificatie: Warenwetregeling Liften. Het gaat hierbij om de gefaseerde invoering van het Werkveldspecifieke Certificatieschema (WSCS-Liften) voor keuringen van liften.

Het systeem wordt opgesteld door de CCvDL (Centraal College van Deskundigen van Liften) die valt onder het SBCL (Stichting Beheer Certicatie Liften) die vervolgens onder toezicht staat van het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 

Om wat discussiepunten naar voren te brengen heb ik het volgende bericht gestuurd aan de instanties: Zienswijze_WSCS-nov-2012

 

Deze punten konden zeker niet allemaal besproken worden, omdat het er gewoonweg teveel zijn. Graag zou ik jouw antwoorden vernemen op de volgende vragen:

 1. Ben je het er mee eens dat liften straks op minimale punten worden afgekeurd?
 2. Is het aanvaardbaar als een brandweerlift wordt stilgezet en niet meer beschikbaar is in je hoge woongebouw, omdat de schakeling om de liftput leeg te pompen door bluswater, niet werkt? Terwijl een certificaat voor een veilige lift voorheen nog nooit werd ingehouden op dit soort punten.
 3. Zou je als lifteigenaar vertegenwoordigd willen worden door een terzake deskundige onafhankelijke partij die zich inzet voor de belangen van de lifteigenaar in de discussies op regelgeving?

Vul je antwoorden onderaan dit bericht in het tekstveld in.

Deel jouw ideeën om anderen ook te helpen inzichten te krijgen en acceptabele regelgeving te beïnvloeden. Opdat je niet met je rug tegen de muur staat om een offerte te tekenen voor zaken die meestal een alternatieve oplossing kent.

Geplaatst in Algemeen, Nieuws, Opinie.

2 reacties

 1. 1)Hangt ervan af wat die minimale punten zijn; als deze direct maar ook indirect enige veiligheid (volgens regelgeving ) negeren dan ben ik het eens met afkeuring.
  2)Is een lacune in de huidige regelgeving; verder ben ik het ermee eens dat een dergelijke lift wordt stilgezet.
  Het kan niet zo zijn dat de liftenfirma een brandweerlift oplevert conform de regelgeving (EN 81-72) en dat de bouwkundige zaken (die net zo belangrijk zijn en een disfunctioneren van de lift bij calamiteiten in de weg kunnen staan) blijven “”hangen””
  3) Geen mening omdat binnen de huidige college’s van deskundigen ook de eigenaren vertegenwoordigd zijn; dus wat is het probleem.

  [Reply]

  Péron van Stralen Reply:

  1) De punten zijn vrijwel allemaal niet als minimaal bestempeld. Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 voor lagere gebouwen (niet zijnde bijzondere) is geen brandweerlift meer noodzakelijk. De regelgeving die nu is opgetuigd maakt het, dat er een eenvoudige manier is om te controleren. Het is goed of fout. De prioriteit die een brandweerlift heeft in een gebouw wordt te zwaar ingezet om de lift stil te zetten als de lift op een enkel punt niet werkt.
  2) Dus bij nieuwe installaties waarvan er bouwkundige zaken niet correct zijn, zou een lift dus niet in bedrijf moeten zijn. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Echter bij een bestaande lift waarvan er meer zijn dan nog nieuw te bouwen liften, ligt het anders. Er is een verschil tussen helemaal niet werken en voor een deel niet werken. Als die prioriteit zo hoog zou moeten worden gelegd, dan wordt het tijd om te praten over redundantie. Ofwel twee pompen in de put als voorbeeld. Als de één uitvalt dan kan de ander misschien nog functioneren. Het lijkt wel op papier bedacht. Die pomp die wordt niet beproefd met water en of die langer blijft functioneren. In de pomptechniek is bekend dat een pomp bij langere tijd niet werken op een bepaald moment gewoon niet meer werkt. De pompmotor draait wel maar functioneert niet omdat het rubber verdroogd is in de loop der jaren.
  3) De vertegenwoordiging van lifteigenaren in de Commissie, die onder de SBCL valt, is geen afspiegeling van lifteigenaren in Nederland. Op het moment dat een afgevaardigde van lifteigenaren daar in meepraat, dan zal deze verstand van liftzaken moeten hebben om niet overspoeld te worden met onbekende materie. Daardoor is de balans in dat overlegorgaan niet voldoende. Ofschoon ik weet dat de mensen die zich daarvoor inzetten dit naar beste vermogens doen.

  [Reply]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.