Gevelliften jaarlijks laten keuren, door wie? En waarom?

Ben je gebouweigenaar en heb je een GEVELLIFT op je dak? Voor het gevelonderhoud.

De glazenwasser zegt dat je de installatie MOET laten KEUREN? Dat moet van de wet zegt hij.

Maar hoe zit dat eigenlijk? Is het alleen een veiligheidskeuring?

Verantwoordelijkheid nakomen als eigenaar van een gevellift is lastig. De Certificerende Instelling zegt dat je jaarlijks moet keuren terwijl dit de halve waarheid is. Het klopt dat je moet laten KEUREN door een DESKUNDIGE. Voor de arbeidsveiligheid. Ieder jaar. Zo staat het in de Arbowet. De glazenwasser wil niet werken met een installatie die niet gekeurd is. En dat is verstandig ook. Maar WIE IS nou een DESKUNDIGE? Het ONDERHOUDSBEDRIJF dat werkt met een CHECKLIST  voor het onderhoud is een deskundige. Geldt dat dan voor ieder onderhoudsbedrijf? Er is geen regelgeving in Nederland waarin wordt bepaald of iemand deskundig is. Iedereen kan zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en zich als deskundige voordoen. In de regel is het zo dat gerenommeerde bedrijven als deskundig kunnen worden beschouwd. Vraag altijd naar de wijze van onderhoud en de checklist.  Het is dus NIET verplicht een Certificerende Instelling de installatie te laten keuren.

Maar wat nou als het arbeidsmiddel, want dat is een gevelonderhoudsinstallatie, op je dak gewoon niet deugt. Als  er veel storingen zijn. Geen goede bereikbaarheid is van de gevels. De gondel is te klein. De gondel klapt zelf of met de kabels tegen de geveldelen aan en beschadigt de gevel. De dakwagen komt niet door de bocht.  Als de dakwagen rijdt dan schudt alles en bonkt of trilt het door het hele gebouw. Of de gondel komt gewoon niet dicht genoeg bij de ramen. Volgens de regelgeving mag dit maximaal 50 cm zijn. Voor een normale reikwijdte. Hoe los je dit soort zaken op? Wordt dit ook bij zo’n keuring bekeken? NEE! Dat maakt GEEN ONDERDEEL van de KEURING uit. Er wordt NIET gekeken of het ontwerp klopt en of de installatie geschikt is voor het gebouw. Of het isolatiemateriaal onder de dakbedekking stevig genoeg is. Of de dakvloeren sterk genoeg zijn om een bijvoorbeeld 8.000 kilogram zware installatie te kunnen dragen. De producent is aansprakelijk voor de installatie zoals de installatie is. Niet hoe die zou moeten zijn voor het gebouw. Echter stopt iedere aansprakelijkheid wanneer de producent failliet gaat. Dan heb je niets aan aansprakelijkheid van een producent die volgens een CE machinerichtlijn levert.

De vrij opgelegde railbaan is door de dakisolatie gezakt

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor om dat op te lossen? De eigenaar? Of de leverancier van het apparaat? Of de oorspronkelijke fabrikant van het apparaat? Of de aannemer die de installatie inkocht? Of de projectontwikkelaar? Of de architect? Het kan wel complex worden zo.

Maar als je zo’n installatie op je dak hebt en het blijkt niet te kloppen en hij voldoet niet. Wie spreek je dan aan? En wat is er dan niet goed aan? Op het moment dat je een lastig vraagstuk als deze hebt dan is het zaak dat je onafhankelijk advies inwint. Anders is de kans groot dat je de verantwoordelijke denkt aan te spreken terwijl je een andere partij daarvoor moet aanspreken.

Wees alert bij de oplevering van je gebouw. Als je een VvE of anderszins eigenaar bent van je gebouw dan moet je weten waar je op moet letten. Er zijn afgelopen jaren teveel installaties op daken gezet die niet deugen. Dit komt veelal door geen of veel te weinig aandacht bij het ontwerp, de aanbesteding, het toezicht en oplevering. Met als gevolg dat er iets op het dak komt dat niet deugt en er geen verhaal mogelijk is of lijkt te zijn. Als eigenaar ben je eindverantwoordelijk voor het gebruik van een gevellift. Maar spreek de betreffende verantwoordelijke met de juiste argumenten aan. Om de zaken correct op te lossen.

Bel vrijblijvend om te ontdekken hoe je met onafhankelijk advies verder komt en je portemonnee er niet op leegloopt. En je de juiste partij op tijd aanspreekt.