Keuringen lift aangepast in belang liftindustrie!

  • Wil je ervan uit kunnen gaan dat de veiligheidskeuring van je lift in het belang is van de gebruiker en de eigenaar?
  • Wil je dat het veiligheidsniveau van een lift op een normaal aanvaardbaar niveau blijft?
  • Wil je niet onder druk gezet worden met een afgekeurde lift om een torenhoge offerte te honoreren?
  • Ben je bewust van je verantwoording als lifteigenaar?

 

Dan MOET je dit even lezen.

 

Donderdag 29 november 2012 is er een informatiemiddag geweest over de in september gepubliceerde herziening van het zogenaamde Herziene Stelsel van Certificatie: Warenwetregeling Liften. Het gaat hierbij om de gefaseerde invoering van het Werkveldspecifieke Certificatieschema (WSCS-Liften) voor keuringen van liften.

Het systeem wordt opgesteld door de CCvDL (Centraal College van Deskundigen van Liften) die valt onder het SBCL (Stichting Beheer Certicatie Liften) die vervolgens onder toezicht staat van het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 

Om wat discussiepunten naar voren te brengen heb ik het volgende bericht gestuurd aan de instanties: Zienswijze_WSCS-nov-2012

 

Deze punten konden zeker niet allemaal besproken worden, omdat het er gewoonweg teveel zijn. Graag zou ik jouw antwoorden vernemen op de volgende vragen:

  1. Ben je het er mee eens dat liften straks op minimale punten worden afgekeurd?
  2. Is het aanvaardbaar als een brandweerlift wordt stilgezet en niet meer beschikbaar is in je hoge woongebouw, omdat de schakeling om de liftput leeg te pompen door bluswater, niet werkt? Terwijl een certificaat voor een veilige lift voorheen nog nooit werd ingehouden op dit soort punten.
  3. Zou je als lifteigenaar vertegenwoordigd willen worden door een terzake deskundige onafhankelijke partij die zich inzet voor de belangen van de lifteigenaar in de discussies op regelgeving?

Vul je antwoorden onderaan dit bericht in het tekstveld in.

Deel jouw ideeën om anderen ook te helpen inzichten te krijgen en acceptabele regelgeving te beïnvloeden. Opdat je niet met je rug tegen de muur staat om een offerte te tekenen voor zaken die meestal een alternatieve oplossing kent.

Rapport (09-02-2012) Arbeidsinspectie: onafhankelijkheid Certificerende Instellingen bij periodieke liftkeuringen

Onafhankelijk? Waarvan?                                              

In het eergisteren, door de Arbeidsinspectie gepubliceerde rapport, is met veel woorden omschreven over afhankelijkheid van Certificerende Instellingen (C.I.) van liftonderhoudsbedrijven. Het belangrijkste vraagstuk wordt over het hoofd gezien. Wie heeft er last van? De lifteigenaar. De lifteigenaar is verantwoordelijk dat zijn lift wordt gekeurd. Omdat de opdrachtgever/lifteigenaar wil worden ‘ontzorgd’ draagt hij deze verantwoordelijkheid graag over aan het liftbedrijf. De lifteigenaar wordt nog meer afhankelijk van het onderhoudsbedrijf. Daardoor wordt de macht van het liftbedrijf versterkt.

Wie betaalt bepaalt?

Wanneer het liftonderhoudsbedrijf, afhankelijk van het onderhoudscontract meer afkeuringspunten heeft op het rapport dan is dit gunstig voor het onderhoudsbedrijf. Dan kunnen ze een grotere offerte sturen voor reparaties. Het onderhoudsbedrijf heeft een belang bij de uitkomst van het keuringsrapport. Als de C.I. in grote mate afhankelijk is van de liftbedrijven zullen ze klantgericht gaan werken. De klant is hier dan het liftbedrijf. Terwijl de klant principieel de lifteigenaar zou moeten zijn omdat die verantwoordelijk is. Het is voor te stellen dat een goedkeuring onder druk wordt afgedwongen voor een tijdige oplevering van een liftrenovatie. Het rapport geeft geen beeld van machtsverhoudingen in de liftenwereld.

Het is niet onbelangrijk dat regels door de overheid worden opgesteld, maar wie heeft de touwtjes werkelijk in handen? De lifteigenaar kan dit hebben als die verantwoordelijk neemt voor een veilige lift. De lifteigenaar zou liftkeuringen niet in het onderhoudscontract moeten accepteren. Dan is het hele rapport niet nodig en regels hebben groter draagvlak. De C.I.’s die contracten hebben met de liftonderhoudsbedrijven zullen dan zelf naar de markt moeten. Voor de C.I. is het eenvoudigst om een groot contract af te sluiten met een liftonderhoudsbedrijf om omzet te maken. Het gaat in alle gevallen om economische belangen om te leveren aan onderhoudsbedrijven. Dan is er geen relatieonderhoud met de individuele lifteigenaar nodig en kan men tegen zeer lage prijzen keuringen aanbieden.

Nieuwbouwkeuringen

De opdrachtgever van de keuring heeft invloed op de inhoud van de keuring bij nieuwbouw van een lift. Daar is de liftinstallateur (vaak ook het onderhoudsbedrijf) bijna altijd opdrachtgever of doet het zelf als de organisatie daartoe is gecertificeerd. En het is een geweldig marketingmodel voor C.I.’s om nieuwbouwkeuringen te mogen doen. Dan is het contactadres van de lifteigenaar direct bekend. De eenvoudigste marketingcampagne voor de periodieke keuringen, die tot wel 30 keuringen na de bouw kan oplopen. Heeft de C.I.  geen adres en contactpersoon dan is de kans dat hij die nieuwe lift in de toekomst kan keuren zeer klein. Dus als de C.I. de nieuwbouwkeuring heeft gedaan dan is zij bij de nieuwe eigenaar door het certificaat van goedkeuring bekend.

Economisch belang

Het draait om economische belangen voor C.I.’s om via het liftbedrijf de keuringen te verrichten. Volgens het rapport lijkt afhankelijkheid van één opdrachtgever de belangrijkste factor. Daar gaat het in essentie niet om. En als bedrijven zeggen dat afhankelijkheid van één opdrachtgever niet aan de orde is omdat het een groot concern is, waarom doen ze die keuringen dan? Het gaat dus om economisch belang.

Hoe het er in de liftenwereld werkelijk aan toe gaat, lees je in het recent uitgebrachte boek: MVO – Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht. Schrijf op de website gratis in om hoofdstuk 2: Macht in de liftenwereld te downloaden.

Geeft hieronder je mening  en vorm ook een heldere visie.

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Péron van Stralen


donderdag 26 april 2012 SEMINAR: LIFTMANAGEMENT: zorg voor een zorg minder!

Mis het niet, het SEMINAR: LIFTMANAGEMENT – Zorg voor een zorg minder! Donderdag 26 april 2012 van 12:30 uur tot 18:00 uur in het NBC Nieuwegein. Een must voor: de bewuste lifteigenaren en direct verantwoordelijken die baas willen blijven over eigen portemonnee. Reserveer in uw agenda en boek direct: via de button via de website: www.maatschappelijkverantwoordopgelicht.nl

Download de flyer in pdf.

 

Zijn liften nu veilig of schijnveilig? Onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt!

De kamer heeft de vragen, die recent gesteld zijn, over de onafhankelijkheid van liftkeuringen beantwoord. Zoals ik het nu zie is dit een juiste interpretatie en waarde inschatting of oordeel van wat diverse partijen in de media hebben gebracht. Dit neemt alleen nog steeds niet weg dat de onafhankelijkheid van de keuringinstanties niet wordt gewaarborgd door welke vorm van accreditatie dan ook. Accreditatie is op zich een goed middel om het proces te waarborgen.

Onafhankelijkheid wordt in zeer grote mate bepaald door het integriteitvraagstuk. De uitvoerende, die hier een essentiële rol in speelt, denkt namelijk mee met de klant. Hij wil graag de volgende keer weer voor de klant werken. Echter heeft die klant soms het doel om voor zo min mogelijk geld zijn werk “veilig” opgeleverd te krijgen. Door dit doel wordt bepaald dat als je met de klant meedenkt er misschien zaken worden weggelaten terwijl dat niet in het belang is van de lifteigenaar.

Onafhankelijkheid moet je maximaal waarborgen door de lifteigenaar altijd, in alle gevallen (= dubbel-op, ik kan het niet genoeg benadrukken), dus ook bij nieuwbouw en modificatie, opdrachtgever te laten zijn van de Certificerende Instellingen.

Het probleem dat de keurende instanties hebben met de planning, dat er zoveel keuringen worden afgezegd, is op een aantal manieren “oplosbaar”. Door een financiële prikkel er aan te koppelen als er wordt afgezegd. Daar zijn verschillende modi in toe te passen.

Kern van het verhaal: onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt! Kom je er niet uit, neem contact op. We helpen je graag.

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Liftbedrijven lobby zaait onnodig angst!

Op 5 mei jl. wordt er een onheilspellend bericht in de media gebracht. Het grootste aantal liften in Nederland zijn gevaarlijk, zo wordt er in meerdere media gekopt. Dit is door de Kone directeur met name gisteren in de Hollandse mediawereld gebracht. Afgelopen periode is er door de Vereniging van Lift- en Roltraptechniek (“VLR”) waarin de grote liftbedrijven met de grootste commerciële belangen zijn verenigd. Het is één van de vele vakorganisaties zoals we die in Nederland normaal vinden. Er wordt gezamenlijk gestreefd om de correct naar de markt te kunnen opereren. Je zou bijna denken een soort legale kartelvorming, die moet worden bewaakt door de NMA. Nu werd en wordt er door deze vereniging gelobbyd bij de Tweede Kamer om aandacht te krijgen dat oudere liften veiliger moeten worden gemaakt. Sinds 1999 moeten nieuwe liften voldoen aan aanmerkelijk strengere veiligheidsnormen. Ze willen graag dat net als in veel andere Europese landen dat er de norm NEN-EN81-80 verplicht wordt gesteld. Dit is een norm die slechts een verplichting aangeeft dat een lifteigenaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (“RI&E”) maakt.

In België is de onzalige regeling gekomen dat dit door Certificerende Instellingen (“CI”) moet worden geïnventariseerd. Er is momenteel een bewustwording gaande daar, dat deze regeling niet correct is en dat het de lifteigenaren onnoemelijk veel geld gaat kosten. De liftbedrijven moeten eerst voorleggen bij de CI of hun oplossing goedgekeurd gaat worden voor dat dit wordt uitgevoerd. De lifteigenaar is hiermee helemaal geen baas meer in eigen huis (over eigen lift) en al helemaal niet meer in eigen portemonnee. Ook hier is veel meer onafhankelijk deskundigheid noodzakelijk, die het belang van de eigenaar dient en niet die van de commerciële partijen. De Certificerende Instellingen hebben naar dit voorbeeld ook een belang. Dan hebben zij ook weer meer werk.

Nu wordt in de Nederlands media gesuggereerd dat al die oude liften niet veilig zijn. Dit is in basis volgens de Nederlandse wet- en regelgeving onjuist. De liften moeten nog steeds worden gekeurd eens per 18 maanden. Dit moet dan wel gedaan worden bij voorkeur door een echte onafhankelijk Certificerende Instelling. De onderhoudscontracten die door de liftbedrijven worden aangeboden en afgesloten, waarbij de kosten voor de keuringen bij in zitten, hebben in ieder geval de schijn tegen dat de keuring onafhankelijk is. Dit is in het verleden ook al door de overheid onderzocht. Inmiddels zijn er overigens al zeer veel oudere liften gerenoveerd die op de meest belangrijke punten al zijn of worden aangepast.

Het strooien met cijfers van ongevallen is prachtig maar er wordt niet verteld waar deze getallen vandaan komen en of ze direct gerelateerd zijn aan niet doorgevoerde veiligheidsverbeteringen ten opzichte van de actuele nieuwe veiligheidsnormen. Wij ervaren dat er ondanks dat liften volgens nieuwe normen gebouwd zijn, deze veelvuldig storingen veroorzaken. Ook wordt er zeer vaak geen of slecht onderhoud uitgevoerd, vanwege beleid van liftbedrijven, ondanks dat er wel een onderhoudscontract is.

Eigenlijk is mijn boodschap: laten de liftbedrijven eerst weer echt onderhoud aan de liften gaan uitvoeren en zo zorgen voor storingsarme liften. Dat leidt tot een veel duurzamere liftensamenleving en veel meer echte veiligheid. Ongebreideld een norm verplicht stellen leidt tot waanzinnige omzet en zeer veel zinloze investeringen die in korte periode weer moeten worden afgeschreven. Omdat een hele lift binnen enkele jaren daarna compleet vervangen wordt. Dit is het toppunt van niet duurzaam bezig zijn. Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht wordt dan nog tastbaarder.

De klanten van Péron Liftadvies begeleiden we reeds jaren aan de hand van de eerder genoemde NEN norm om beleid te maken. Daarbij kijken we naar alle aspecten die bij investeringsvraagstukken spelen.

Met vriendelijke groet,
Péron van Stralen (directeur Péron Liftadvies).

Onderzoek Arbeidsinspectie naar afgekeurde liften

De arbeidsinspectie voert dit jaar controles uit op afgekeurd liften, zo staat in de Telegraaf vermeld. In een filmpje met een interview met de arbeidsinspectie wordt ook duidelijk dat het niet eenvoudig is om te vertellen waar het nu om draait met de inspecties van de arbeidsinspectie. Zij werken met gegevens van onder meer Het Liftinstituut om te controleren wat de reden is van de afkeuringen en of dit een reëel gevaar vormt voor zowel gebruikers als technici. Er zijn natuurlijk nog meer Certificerende Instellingen die niet in het krantenbericht genoemd worden. Dat het hier de eens per 18 maanden verplichte veiligheidskeuringen betreft, is hier niet echt duidelijk. De berichten die er in kranten en bladen zijn verschenen worden door met name journalisten behoorlijk uit verband gerukt. Anders is de informatie niet “spectaculair” of “sensationeel” genoeg.Lees verder

Glazenwassers bevrijd door brandweer Rotterdam

Twee glazenwassers hebben, op maandag 27 oktober 2008, in een zogenaamde gondelinstallatie van het Golden Tulip hotel in Rotterdam (tegenover de Erasmusbrug) angstige momenten moeten doorstaan. De installatie die nog niet zo oud is, is defect geraakt waardoor de gondel scheef is komen te hangen.

De werkelijk toedracht is (nog) niet duidelijk. Op de video is wel duidelijk dat de loopwagen op de rail defect is geraakt waardoor de ene zijde van de gondel naar beneden is gezakt. Of er daadwerkelijk gevaar is geweest dat de gehele installatie naar beneden zou storten is (geheel) niet duidelijk. Wel zichtbaar is dat de 4 (verplicht) aanwezige kabels allemaal nog vast zaten. Het lijkt er op dat draagconstructie los is geraakt van de aandrijving van het wagentje.

Over het algemeen kan gesteld worden dat dergelijk gevelliften grotere risicofactoren hebben qua constructie dan volautomatische types met een dakwagen die niet aan één rail hangt maar op twee railprofielen rijden.

De contructie cq. het ontwerp van het gebouw (onder de luifel) laat het gebruik van een gevellift met een zogenaamde pantograaf wellicht niet toe. De architectuur van zo’n gebouw is wel leuk maar zulke contructies leiden vaak tot ernstige consessies in degelijke en veiligere gevelliften met een dakwagen die op het dak op een degelijke railconstructie rijdt.

Mach-Lifting B.V. faillissement

Het bedrijf dat als onderaannemer veel montagewerk deed voor alle liftbedrijven in Nederland is failliet gegaan in juli 2008.  

Het bedrijf is sinds enkele jaren op de markt en lijkt ten onder te zijn gegaan door eigen succes. Naar een aanmerkelijk aantal van ± 50 medewerkers in betrekkelijk korte tijd groeien leidde wellicht tot deze situatie. Het is jammer dat dit soort dingen de afgelopen jaren bij enige herhaling plaatsvindt. Er zijn al meerdere montagebedrijven door succes ten onder gegaan.  

Veelal is het waarborgen van de kwaliteit van het afgeleverde werk een groot probleem voor de montagebedrijven. De liftbedrijven zouden zich wellicht meer moeten concentreren op het realiseren van werken met eigen personeel. Zodat de risico’s niet uit handen worden gegeven. Het leidt uiteindelijk naar mijn beleving alleen maar tot meer schade als het weer eens fout gaat.