Zonder CLEAR onderhoudsbeleid (voor liften) loopt je portemonnee leeg!

In 5 stappen naar een C.L.E.A.R. onderhoudsbeleid

Het onderhouden van liften is simpel toch? De lift moet gewoon altijd draaien! Dat is een aardige stelling en wens. Dat betekent in sommige gevallen dat
één lift niet voldoende is, maar als er nu slechts één lift is en dat is het? Dan moet je daar goed onderhoud aan uitvoeren. En als de lift nauwelijks gebruikt wordt? En als de lift het dan niet doet. Dan neem je toch de trap? Kan dat? Dan moet je vooraf toch een leidraad hebben om het onderhoud in de hand te houden.

Aan de hand van de C.L.E.A.R. methode is het samenstellen van een beleid voor onderhoud van je liftinstallatie(s) eenvoudiger dan het lijkt.Rotterdam stadsgezicht

CENTRAAL stellen hoe belangrijk is de lift in het gebouw? Is het een lift waarvan gebruikers 100% afhankelijk zijn? Voor het verlaten van het gebouw? Of om thuis te kunnen bereiken? Dan is de lift een extra voordeur voor die gebruiker. Afhankelijk hoeveel impact het heeft als de lift stil staat, is een verschillend kwalitatief onderhoudsniveau noodzakelijk.

LEIDRAAD samenstellen met een categorie van gebruikersprioriteit is de volgende stap. Dus afhankelijk van de urgentie bepaal je of je alleen kleine reparaties doet of dat je ruim op tijd grootscheeps renoveert of moderniseert. Als er ook nog een tijdelijke lift moet worden toegepast dan is het goed rekening te houden met een grote kostenpost extra, naast de kosten van de renovatie.

EXPLOITATIEMODEL voor iedere lift, dit bepaalt wat je kan verwachten van onderhoudsmomenten. Met daaraan gekoppeld de te verwachte onderhoudskosten. Als je lift niet stil mag staan en een grote investering staat op stapel, moeten werkzaamheden gebundeld worden. Soms leidt dit tot ongewenste financiële vraagstukken doch is splitsen van werkzaamheden niet aantrekkelijker. Behalve als je weet wat de kosten zijn die je moet maken om de renovatie te realiseren zijn alternatieven zinnig om te bekijken. Is het werkelijk onacceptabel als de lift stil staat voor een week of enkele weken? Dan moet je dat geruime tijd vooraf weten. Wacht dan niet tot vlak voor het moment dat het “moet”. Dan is het financiële vraagstuk mogelijk een grote of onoverkomelijke bottle-neck.

ACTIEF ONDERHOUD, gestuurd vanuit eigenaarszijde, dus geen verassingen. Vooraf kleiner reparaties doorvoeren draagt sterk bij tot goed onderhouden liften. De totale levensduur van de lift kan daardoor enorm worden verlengd. Bij gebrekkig en correctief (als de lift in storing raakt) onderhoud raak je van de regen in de drup en ligt grote kapitaalvernietiging om de hoek. Ook al is de lift misschien al financieel afgeschreven dan wil dat niet zeggen dat deze geen waarde meer heeft. Totale vervanging van een lift is vaak geheel niet duurzaam, omdat de investering niet gelijkwaardig is met het eindproduct. De nieuwe lift gaat vaak niet zo lang mee en kost per saldo vaak meer over de gehele exploitatie. Alleen wanneer alle hoofdcomponenten gelijktijdig aan vervanging toe zijn is totale vervanging mogelijk interessant.

RESULTAAT van onderhoudsbeleid is dat er tijdig bewuste keuzes gemaakt worden, waarbij er vooraf inzichtelijk is welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Wees duidelijk, C.L.E.A.R., hoe je je lift wilt laten onderhouden, zodat je weet wat je doet en wanneer je wel of niet bepaald onderhoud kan uitstellen. Daarmee heb je een mechanisme om meer grip op financiële sturing te krijgen.

Spreekt jou de inhoud van dit artikel aan? Deel dit artikel via de sociale media knoppen met anderen om hen te helpen grip te krijgen op hun financiën.

  • Wat zijn jouw aanvullingen of vragen op dit systeem voor beleid?

  • Is geen beleid ook beleid?

  • Is, “na mij de zondvloed” acceptabel beleid?

Vul je antwoorden, vragen en aanvullingen in, in onderstaande tekstveld.

C.L.E.A.R.-beleid brengt rust, controle en helderheid.

Péron van Stralen