Woningcorporatiesector

Kenmerken van woningverhuurder-sector
Liftmanagement

In de woningcorporatiesector is het beheren van liften een belangrijke pijler om de waarde van het vastgoed te behouden. Bij het verhuren van woningen en appartementen waarin liften zijn toegepast,  is betrouwbaarheid van de liften van belang. Veiligheid is logisch. Dat moet geregeld zijn. Een veiligheidskeuring en een onderhoudscontract voor de liften zijn zo geregeld. Het planmatig onderhoud is wel wat anders.

 

Schaalbaarheid

Vanwege de omvang van het aantal liften en de overzichtelijkheid van wat er nu wel en niet aan planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd is ervaring van plannen maken en inzicht van groot belang. Wanneer is het juiste moment van uitvoering? Vooruitkijken is noodzaak. Wachten tot iets defect gaat levert grote stilstand risico’s op. Door overzicht te creëren en te houden én daarmee kunnen sturen op de investeringen in de tijd, maakt het managen van projecten behapbaar.

 

Vaak wordt verwacht dat met een onderhoudscontract op de markt zetten en afsluiten voor langere tijd met de juiste inhoud en de juiste partijen, de staat van onderhoud van de liften verbeterd. Dit is wel een belangrijke basis echter, kan dit niet los gezien worden van doordacht Planmatig Onderhoud. Een goedkoop contract inkopen is vaak duurkoop. Het planmatige onderhoud bepaalt de kosten en de betrouwbaarheid van en tijdens de exploitatie. De gedachte van ‘dat komt later wel’ drijft menig gebouweigenaar tot wanhoop over de uiteindelijke exploitatiekosten. Direct inzichtelijk maken voordat er een onderhoudscontract op de markt gezet wordt maakt de exploitatiekosten beheersbaar.

Diensten

PÉRON Liftadvies heeft meer dan 20 jaar ervaring met: Beheermanagement voor liften, gevelliften en automatische deuren. Project management voor woningcorporaties met delen of complete trajectbegeleiding van technische en organisatorische onderhoudsplanning startnotities, aanbestedingen en projectmanagement tijdens uitvoering en oplevering.