Welke belangen spelen een rol bij liftonderhoud? PÉRON geeft lezing op VAKBEURS GEBOUWBEHEER Woensdag 06-06-2012

Wat is jouw ervaring als het gaat om de belangen die er spelen bij het liftonderhoud?

Als lifteigenaar heb je verantwoordelijkheden. Ook de liftonderhoudsbedrijven, de liftproducenten, de toeleveranciers in de liftindustrie en de Certificerende Instanties hebben verantwoordelijkheden. In de keten zijn er verschillende belangen die vaak beperkingen in de vormen van samenwerking biedt. De lezing zal de gebouweigenaar nieuwe inzichten geven over wat hij of zij kan doen om sturing te kunnen geven aan verantwoord Liftmanagement.

Locatie: Jaarbeurs Utrecht – Vakbeurs gebouwbeheer – zaal 1

Dag/tijdstip: woensdag 6 juni 2012 / 16:00 – 16:25 uur & donderdag 7 juni 2012 / 13:00 -13:25 uur

 

Zie ook: Vakbeurs Gebouwbeheer