Waarom is prestatieonderhoud bij liften niet zaligmakend? Of kan het anders?

Wat is prestatieonderhoud?

Een prestatiecontract is modern. Je maakt dan aan de hand van meetbare waarden die je toekent aan prestatie-indicatoren inzichtelijk of iets bereikt wordt. Op zich handig, zeker wanneer je niet bekend met de materie. De waarde van die meetbare getallen moet je dan wel kunnen begrijpen.

Er kunnen hele wetenschappelijke studies worden gemaakt of verhalen over kunnen worden opgehangen. In de gewone gevallen moet je er niet te veel mee bezig houden.

Ervoor zorgen dat het werk dat nodig is gewoon wordt gedaan en niet van alles weglaten omdat de kans dat er op korte termijn problemen oplevert beperkt is, maar op langere termijn grote gevolgen heeft. Dan sla je de plank mis met de waarde van een prestatiecontract.

 

Wat zijn jouw ervaringen? Deel ze onderin het tekstveld.