VvE-sector

Verenigingen van Eigenaren - betrokken met beslissingstrajecten omgaan

De beslissingstrajecten zijn voor verenigingen wellicht de grootste uitdagingen als het gaat om doordachte en slimme liftexploitatie. Kosten lopen vaak onverwacht hoog op. Onverwacht komt vaak door ontbrekende ervaring met inhoud van liftonderhoudscontracten alsmede weten of voorgestelde reparaties nu wel nodig zijn. Op tijd de juiste investeringen doen is van belang. Uitstel kan vaak wel echter met een goed back-up plan.

MJOB, MJOP en MJOBP

Als Meerjaren Onderhoudsbegrotingen (MJOB) worden opgevraagd bij liftbedrijven dan leidt dat vaak tot verassingen die te voorkomen zijn. Dit wordt door de liftbedrijven, afhankelijk van de vorm van onderhoudsovereenkomst, graag aangeleverd. Deze begrotingen zijn vaak gebaseerd op theoretische levensduur van componenten. Het zal niet verbazingwekkend zijn dat deze begrotingen hoofdzakelijk commercieel gedreven zijn, in plaats van op basis van werkelijk condities en slimme inkoopstrategie. Er kan een groot verschil ontstaan in een meerjaren budgetplanning (MJOBP) en een daadwerkelijke noodzaak om bepaalde activiteiten, uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in het geprognosticeerde jaar uit te laten voeren. Wie en wat bepaalt de noodzaak? En welke uitvoering is dan nu handig en strategisch zinvol?

VvE pas opgericht

Kennis inschakelen levert veel besparingen op en onnodig liftleed gaat tot het verleden behoren. Vanuit de nieuwbouw opgericht VvE’s worden altijd doorverwezen naar de liftbouwer wanneer de lift het niet goed doet. Dit levert een achterstand op. De installaties voldoen, na gebruik in de bouw, niet meer aan de nieuwstatus waardoor er vele onnodige storingen kunnen ontstaan. Ook het slijtageproces van delen is dan al begonnen.

Vraag naar een nieuwbouwtoets door uw onafhankelijke adviseur met kennis op dit vlak, die weet hoe een lift moet functioneren in de exploitatiefase.

Ja, neem contact met mij op!