VIDEO UITLEG – LIFTKEURINGEN BEPALEN OMZET!

20 Dingen die je moet weten over liftkeuringen!

De onafhankelijkheid bij liftkeuringen is een actueel onderwerp. Dit wordt nog in de Tweede Kamer behandeld. Er is in 2012 onderzoek gedaan door het ministerie van Sociale Zaken . Uit het rapport is gebleken dat de keurende instellingen in diverse opzichten en met name financieel economisch afhankelijk zijn van liftbedrijven. Hier de dingen die je er over moet weten.

 

1.            Een liftkeuring is een toets aan de norm. Of de lift nog voldoet aan de vervaardigingsnorm.

2.            Het is een veiligheidscontrole op een bepaald moment.

3.            Een keurende instelling wil graag zekerheid over omzet.

4.            Afsluiten van grote contracten voor keuringen met liftbedrijven is handel en brengt omzetzekerheid.

5.            Het beleid van keuringen wordt eerst bepaald door de geldende normen.

6.            Na de geldende normen volgt klantvriendelijkheid en klantgerichtheid van de keurende instelling.

7.            De uitkomst van de keuring wordt beïnvloed door het liftbedrijf.

8.            De uitkomst van de keuring wordt bepaald door het type, een basaal of uitgebreid onderhoudscontract.

9.            De kosten van de keuring bepaalt de snelheid van de keuring.

10.          De snelheid bepaalt de zorgvuldigheid en volledigheid tijdens de keuring.

11.          De expertise van de inspecteur bepaalt of in grijze gebieden snel wordt afgekeurd.

12.          De relatie tussen de inspecteur en de begeleidende monteur bepaalt in de grijze gebieden een afkeuringen of goedkeuring.

13.          De risico’s die het onderhoudsbedrijf neemt bij de keuringen worden sterk beperkt als het onderhoudsbedrijf klantgericht is.

14.          Een liftbedrijf kan extra omzet genereren door de keuring toe te voegen aan zijn onderhoudscontract.

15.          De concurrentie op de keuringen markt heeft een negatieve invloed op de onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

16.          De concurrentie op de keuringenmarkt heeft een positieve invloed op de prijs van de keuringen op korte termijn.

17.          De omzet van het liftbedrijf die voortvloeit uit de lage keuringskosten, hebben grote negatieve invloed op de kosten voor de lifteigenaar.

18.          Door verwevenheid van keuringen en adviseringen binnen één organisatie is de keuring een mogelijk omzetgenerator voor het concern.

19.          Keuringen moeten onafhankelijk zijn als het gaat om veiligheid.

20.          De voorgespiegelde mate van onveiligheid wordt beïnvloed door de wensen van toekomstige omzet.

 

 

Bovenstaande geeft weer dat er een complex systeem is in de verhoudingen tussen de liftbedrijven, liftkeurende instanties en lifteigenaren. Wees alert op wat je voorgespiegeld krijgt. Als je weet wat de achtergronden zijn kun je beter inschatten of hetgeen voor jouw van toepassing is of dat je het nog eens ernstig moet wegen.

 

Ga terug naar boven voor de video, daarin licht ik dit verhaal toe aan de hand van 22 jaar praktijkervaring. Met voorbeelden hoe invloeden lopen. Op omzet. In positieve en negatieve zin. Het maakt duidelijk dat de je keuze van contracteren enorme invloed heeft op de kosten voor jou als lifteigenaar.

 

Maak je keuzes,

Laat je goed informeren,

Bepaal wie je waar opdracht voor geeft,

Weet met wie je in zee gaat

 

En wacht niet tot je vast zit aan een zeer langdurig contract.

 

Wat zijn jouw keuzes? Hoe bepaal jij wie contracteert?

Geef jouw mening, vragen en antwoorden door het tekstvak hieronder in te vullen.

——————

Vind je dit bericht interessant en wil je anderen daarmee helpen, deel dit dan via onderstaande knoppen.

 

Hartelijke groet, Péron van Stralen.