BESPAREN?! Onderhoudscontract liften meervoudig aanbesteden!?

Besparen op onderhoud van liften kan mogelijk als je weet wat de functie van het onderhoudscontract is.

Is het aanbesteden van een onderhoudscontract op zich een doel?

Om een manier te vinden om concurrentie te blijven bevorderen?

Of gaat het om een groot voordeel halen door een lagere onderhoudscontractprijs?

 

PRIJS versus EXPLOITATIEKOSTEN

De prijs die wordt gerealiseerd met het opnieuw op de markt brengen van  een onderhoudscontract is vaak lager dan datgene wat je al hebt. Zeker als het een langdurig contract is. Als inkopende partij of afdeling kan je daarmee ‘scoren’ bij je opdrachtgever of management. Maar ’scoren’ is dat wel terecht? De gevolgen van aanbesteden moet je dan wel weten.

Zoek je als inkoper alleen voor de korte termijn resultaat? Of wil je ook nog verder kijken dan je neus lang is. Als het gaat om goederen die lang mee gaan dan is de inkoopprijs niet de meest bepalende of je over de gehele exploitatieperiode beter af bent. Kijk je naar de gehele periode en besteed je voor de gehele periode het hele onderhoud aan, dan loop je ook veel kansen mis.

 

JUISTE UITGANGSPUNTEN

Het vinden van de juiste modus kan voor iedere organisatie anders zijn. Echter zijn er altijd een paar basiselementen. Die je niet over het hoofd moet zien. Te weten:

– In hoeverre blijf je gedurende de gehele exploitatie afhankelijk van één partij?

– Kun je een inschatting maken of die partij de gehele periode nog bestaat?

– Kun je inschatten of de onderdelen voor het nodige onderhoud blijvend verkrijgbaar zijn?

– Kan je inschatten dat als het bedrijf niet meer bestaat of je over de gehele periode van exploitatie geen enorme nieuwe investeringen moet doen. Om te kunnen blijven exploiteren?

Dit zijn vragen die je je moet stellen wil je zinvol onderhoudscontracten aanbesteden. Als je bekend met de specifieke markt en materie dan kan je daar mogelijk een goede inschatting over maken. Maar let wel: weet wat je hebt voordat je een overstap maakt!

 

 

Wat is jouw idee over wat een onderhoudscontractwijziging moet bewerkstelligen?

Door deel te nemen aan de conversatie levert je dat nieuwe inzichten op. Wat zijn jouw nieuwe inzichten?

Houd controle over je liftbeheer. Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Vul hieronder jouw antwoorden in.