7 stappenplan voor succesvol aanbesteden liftonderhoudscontracten

Onderhoudsgarantie – sigaar uit eigen doos?

 

Zekerheid krijgen over een optimale manier van liftonderhoudscontracten op de markt brengen krijg je niet. Daar moet je structuur voor aanbrengen in je werkwijze. Het heeft een begin en een eind. Stappen overslaan leidt tot risico’s op fallen en grote teleurstelling. Hier vind je het meest succesvolle stappenplan. Vergeet stap 6 en 7 niet. Gebruik het 7 stappenplan bij iedere aanbesteding dat een grote impact heeft op een langdurige relatie met je leverancier.

 

  1. Inventariseer wat je hebt aan installaties. Ken de condities. Weet wie het onderhoud  nu uitvoert en hoe.
  2. Bepaal je doelstelling, wat je wilt bereiken met je onderhoudscontract op de markt zetten. Gaat het alleen om de prijs voor het contract? = Garantie op falen!
  3. Ken de markt van aanbieders. Verdiep je erin. Weet wie wat doet en wat hun positie is. Maak keuzes waar je toekomstig leverancier aan moet voldoen.
  4. Stel het contract samen met een relevante contractdeskundige. De kans op falen wordt groter naarmate het contract te veel juridische termen en uitgangspunten heeft. Het contract is niets anders om aan te geven wat je van elkaar verwacht en hoe je zaken met elkaar afrekent. De uitvoering van een contract is van heel andere orde. Niet iedere aanbieder zal aan het contract dat je wenst kunnen of willen voldoen, ondanks dat de verkoper het allemaal wel beloofd.
  5. Nodig de partijen uit om een aanbieding te doen en laat ze vertellen en toelichten hoe ze inhoud aan het contract gaan geven. Aan de hand van gerichte vragen en antwoorden is af te leiden hoe je daadwerkelijk invulling van wensen kunt verwachten.
  6. Als je de geschikte partij hebt gevonden ga je voorbereidingen treffen. Denk aan sleutelplannen voor toegang van gebouwen. Procedures om toegang te krijgen. Contactpersonen onderling kennis laten maken. Gegevens uitwisselen en weten hoe de ander het beste contact kan krijgen bij calamiteiten.
  7. Bij aanvang van de contractperiode met de nieuwe contractpartij is er relatief veel communicatie nodig om te zorgen dat dit flexibel en vlot gaat verlopen. Door rekening te houden met extra benodigde tijd, daardoor is kans van slagen groter. Door in de beginperiode betrokkenheid vanuit opdrachtgeverzijde op te voeren en helder te zijn, wordt een richting gegeven. Daardoor is snel over kwaliteit en wederzijdse verwachtingen te communiceren.

 

 

Door het 7-stappenplan te hanteren en voldoende tijd te nemen om dit te realiseren is de slagingskans het grootst. Deskundigheid in huis hebben of halen is noodzakelijk wanneer je grote prioriteiten hebt bij het beschikbaar zijn van je installaties. Wanneer je de stappen doorlopen hebt dan is het aanbestedingstraject afgerond.

 

LET OP! Zodra het nieuwe contract is ondertekend, dan begint het pas.

 

Het werkelijke werk moet dan gebeuren. Dit begint bij de vorm van samenwerken met je leverancier. Trap niet in de valkuil dat als het contract gesloten is, je kan gaan achterover leunen. Dit is ook garantie op het niet uitkomen van verwachtingen.

 

 

Heb je geen tijd of weet je niet waar je moet beginnen met een traject voor jouw contractaanbesteding. Maak een afspraak om te toetsen hoe een onafhankelijke partij je daarbij ondersteunt.

 

 

Vind je delen ook prettig? Deel dan dit artikel met je netwerk? Gebruik dan de social media knoppen.

 

Wat is jouw ervaring met een liftonderhoudscontract?

Hoeveel onderhoudsbeurten per jaar zou minimaal noodzakelijk zijn?

Hoeveel partijen is gezond om mee samen te werken?

 

Geef je antwoorden hieronder in het tekstveld.