Monthly Archives: mei 2012

A Short Page Title

Rapport (09-02-2012) Arbeidsinspectie: onafhankelijkheid Certificerende Instellingen bij periodieke liftkeuringen

Onafhankelijk? Waarvan?                                               In het eergisteren, door de Arbeidsinspectie gepubliceerde rapport, is met veel woorden omschreven over afhankelijkheid van Certificerende Instellingen (C.I.) van liftonderhoudsbedrijven. Het belangrijkste vraagstuk wordt over het hoofd gezien. Wie heeft er last van? De lifteigenaar. De lifteigenaar is verantwoordelijk dat zijn lift wordt gekeurd. Omdat de opdrachtgever/lifteigenaar wil worden ‘ontzorgd’ draagt hij deze verantwoordelijkheid graag over aan het liftbedrijf. De lifteigenaar wordt nog meer afhankelijk van

Welke belangen spelen een rol bij liftonderhoud? PÉRON geeft lezing op VAKBEURS GEBOUWBEHEER Woensdag 06-06-2012

Wat is jouw ervaring als het gaat om de belangen die er spelen bij het liftonderhoud? Als lifteigenaar heb je verantwoordelijkheden. Ook de liftonderhoudsbedrijven, de liftproducenten, de toeleveranciers in de liftindustrie en de Certificerende Instanties hebben verantwoordelijkheden. In de keten zijn er verschillende belangen die vaak beperkingen in de vormen van samenwerking biedt. De lezing zal de gebouweigenaar nieuwe inzichten geven over wat hij of zij kan doen om sturing te kunnen geven aan verantwoord Liftmanagement. Locatie: Jaarbeurs Utrecht – Vakbeurs gebouwbeheer

Wat is jouw idee over? Vragen, antwoorden en discussies.

Wat betekent voor jou: gratis bestaat niet? Iets wat je voor niets krijgt wordt ergens betaald. Moet dat altijd helemaal transparant zijn wie er achter zit? Als je iets voor niets hebt gekregen en je hebt er niets aan, is het dan waardeloos? Wanneer is gratis echt gratis? Geef je antwoorden hieronder.