Monthly Archives: november 2010

A Short Page Title

Prestatie-eisen of uitvoeringseisen!

Aanbesteding met prestatieomschrijving “Het gebouw moet worden voorzien van een lift voor personen”. Als er dan een platformlift, gebouwd onder de Machinerichtlijn, wordt voorzien, voldoet deze vaak niet aan de verwachtingen van de eigenaar en/of eindgebruikers. Dit zijn geen liften die gelijkwaardig genoemd kunnen worden als een normale personenlift. Er gelden belangrijke aandachtspunten.