Waarom actief?

Ken je dat? Dat je aan de onderhandelingstafel zit met je leverancier? En je hebt geen idee waar hij het nu over heeft? Vaktermen vliegen om je oren. Het is nodig vanwege de keuring? Er zijn geen onderdelen meer verkrijgbaar. De investering moet echt nu, want er zijn zoveel storingen aan de installatie. Dat soort zaken.

In onderstaande film leg ik je uit hoe de MACHTSVERHOUDINGEN zijn in de LIFTENWERELD:

 

KIJK NU direct en schrijf onderaan de pagina wat dit voor jouw betekent.

 

In de dagelijkse praktijk blijkt er vaak een (grote) onbalans te zijn in de kennis van lifttechniek en de kennis van beheermanagement bij de exploitatie van (lift-)installaties. Dit heeft tot gevolg dat de beslissingen die er worden genomen veelal worden gebaseerd op te weinig factoren. Dit leidt onder meer tot te hoge investeringen, dubbele investeringen en onjuiste investeringen door misleidende informatie.

Aan de behoefte van de markt geven wij invulling door het ondersteunen van organisaties in geheel Nederland, bij het maken van beleid en het beheer ten aanzien van de exploitatie van liftinstallaties. Gebaseerd op de missie en visie waar wij voor staan.

Visie

Als hoofdopdrachtgever is het essentieel om onafhankelijke kennis in huis te hebben of te halen over liftmanagement, beleid, technische mogelijkheden, afhankelijkheden in de liftenwereld om baas te blijven over eigen portemonnee. Als je baas bent over eigen portemonnee geeft dat veel meer vrijheid in het maken van keuzes die van belang zijn voor je kernactiviteiten. Je kan sturing geven aan je eigen pad, als organisatie.

Liften in de gebruiksfase vragen een ruim technisch inzicht en ruime ervaring voor het oplossen van vraagstukken bij reparaties en moderniseringen. Om liften goed te exploiteren is het belangrijk de factoren die van invloed zijn op de beheersbaarheid te onderkennen, te beïnvloeden en te sturen. Hierdoor ontstaat er meer grip op het beheer.

Onze opdrachtgevers bestaan uit lifteigenaren en beheerders in Nederland die bewust kiezen voor gestructureerd beheer waardoor zij bewust investeren in hun kapitaalgoed. Wij stellen onze kennis en ervaring ter beschikking aan die organisaties die de waarde (her)kennen van ons specialisme.

Missie

Wij willen in vijf jaar tijd voor 10.000 lift-/ gebouweigenaren een grote bijdrage leveren om het evenwicht in de verhoudingen tussen lifteigenaren en de liftenbranche en andere belanghebbende organisaties te realiseren en te handhaven.

Péron Liftadvies wil uitgroeien tot een onderneming die duidelijk in de markt bekend staat als dé partner met toekomstvisie in evenwicht met de realiteit van vandaag. Met respect voor normen en waarden zoeken wij voortdurend naar een gezonde (intermenselijke) balans in onze activiteiten.

Hoe?

Wij richten ons tot woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, vastgoedbeheerders en andere lifteigenaren en -beheerders. Samen met onze klanten (lees: partners) hechten wij grote waarde aan onze:

 • onafhankelijkheid
 • eerlijkheid
 • betrouwbaarheid
 • oplossende vermogens
 • kennis van zaken
 • flexibiliteit

2 reacties

 1. Hallo Peron,
  Eindelijk even tijd gevonden jouw verhaal te aanschouwen. Je slaat precies de spijker op z’n kop. Veel adviesbureaus hebben niet de juiste kennis en ervaring in huis om zich onafhankelijk op de markt te manifesteren. Daardoor zijn ze te feitelijk genoodzaakt voor hun advies te rade te gaan bij de potentiele liften- en roltrapfirma’s met alle kosten en productconsequenties van dien. Je uiteenzetting van deze feiten worden goed in de video weergegeven. Nu maar afwachten of de Lift- en of Roltrapeigenaren dit willen begrijpen. Alleen er is wel een probleem dat lastig is weg te nemen. In Duitsland of Zwitserland heeft men bij de liften- en roltrapfirma’s de zg. Verkauf-ingenieure en de Technische Aufzug-ingenieure. Hier ligt ook de link. De Verkaufingenieur zal het voor de besturing benodigde extra component duurder weten te verkopen dan zijn collega die alleen technisch is en ook weet wat het componentje kost.
  Dit fenomeen zal zich in de toekomst meer gaan manifesteren door het ontbreken van goede vakgerichte kennis. Hoe op te lossen? Jij geeft een richting aan, maar of de heren managers dit willen volgen kan ik alleen maar hopen dat ze begrijpen waar het om gaat.
  Veel succes en mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat wel van je.
  Een hartelijke groet van
  Peter Vinke

  [Reply]

  Péron van Stralen Reply:

  Peter,
  Het fenomeen om zaken te wijzigen is niet ingewikkeld. Het begint bij de (toekomstige) lifteigenaar. Degene die een lift inkoopt en dit doet voor een uiteindelijke eigenaar heeft hele andere belangen. De lifteigenaar moet zijn kennis opkrikken door deze in te huren. Maar moet dan wel weten hoe het zit met degene zijn onafhankelijkheid. Het gaat er om dat er op voorhand de juiste behoeft in kaart is gebracht. En dan ook de juiste vragen worden gesteld. Ja, dan is het lastig als je niet weet wat je kan en of moet vragen. Vandaar de kennis in huis halen maar niet van de gekleurde adviezen van de leverancier.

  Zodra je een product koopt dat voor lange duur mee moet gaan, moet je je afvragen of je dit aan de leveranciers over moet laten. Ga je af op wat zij willen leveren of waar je als eigenaar daadwerkelijk behoefte aan hebt. Logischerwijs is het zo dat men levert wat er gevraagd wordt. Als dan blijkt dat het systeem dat geleverd is niet hetgeen is waar men behoefte aan heeft wordt er al gauw gewezen naar de partij die het geleverd heeft. Maar dan is het te laat. De lift is dan al gebouwd en soms duurt het dan nog een paar jaar voordat men er achterkomt dat het daadwerkelijk niet is waar men behoefte aan had. Dan komt de kapitaalvernietiging om de hoek kijken. De lift slopen doe je ook niet zomaar. Zeker niet als daar al veel geld voor betaald is.

  Mijn volgende boek is in ontwikkeling en gaat in op het fenomeen om als handleiding te dienen bij inkoop. Daadwerkelijk duurzaam inkopen. Voorbij het ´groene tijdperk`want dat is voorbij.

  [Reply]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.