Boek MVO – Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht leverbaar

Ken je dat gevoel, dat wanneer je een grote aankoop moet doen, een investering voor langere tijd en dat er iets niet lijkt te kloppen? Je kan je vinger er niet op leggen?

Heb je wel eens het idee dat je iets koopt en achteraf denkt dat had ik helemaal niet nodig, maar de verkoper zij dat het zo geschikt voor me was?

In het boek dat ik heb geschreven staan verhalen over de liftenwereld, hoe dat het er daar aan toe gaat. Omdat er systemen als normaal worden beschouwd noemen we dat aanvaardbaar. Maar is dat wel zo? Is het wel zo correct? Is het niet een manier van denken die gewoon niet klopt. Worden we allemaal niet beïnvloed door wat we voorgespiegeld krijgen? Wanneer is het wel en niet aanvaardbaar?

Het is de hoogste tijd om met andere brillen naar systemen te kijken en daar waar noodzakelijk deze te doorbreken. Ben je lift-, gebouweigenaar? Een must om te lezen waar het hier over gaat. Bestel via deze link !

Ik wens u veel leesgenoegen en hoop uw bevindingen op de website www.maatschappelijkverantwoordopgelicht.nl tegemoet te zien.

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Op 6 en 7 juni 2012 Péron Liftadvies op Vakbeurs Gebouwbeheer – Jaarbeurs te Utrecht

Lezing

Op 6 en 7 juni 2012 is Péron Liftadvies ( www.peron.nl ) aanwezig op de Vakbeurs Gebouwbeheer in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens de lezingen van Péron van Stralen, auteur van MVO – Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht, over spraakmakende verhalen in de liftenwereld, leer je over verantwoordelijkheden en belangen die er spelen bij contracten voor liftonderhoud.

Inkoopproces op maat:

Sturing geven aan het inkoopproces bij liftonderhoud is anders dan bij een modernisering. Bij een nieuwe liften inkopen is er weer een andere inkoopmethode nodig. Om het systeem van de grote internationale liftbedrijven , van afhankelijkheid te kunnen doorbreken. Het afhankelijk zijn voor de rest van de levensduur van de een liftinstallatie is een van de belangrijkste middelen van de multinationals in de liftindustrie. Om te zorgen dat zij bepalen waar, wanneer je inkoopt en tegen welke prijs.

Voor bestaande liften, gebouwd door de grote liftbedrijven, is het vaak pas mogelijk om na 20 jaar te renoveren en dan pas de relatie te verbreken. Verbreken van een de relatie is niet het primaire doel . Het doel is om zorg te zorgen dat je zelf in de hand hebt wat je gaat uitgeven en waar aan. Hoeveel invloed wil je zelf hebben en hoeveel invloed van de leverancier is voor jouw organisatie toelaatbaar?

Verantwoordelijkheden en sturen

Als je als consument of gebouweigenaar verantwoordelijk bent voor je uitgaven zou je er volledig sturing aan moeten kunnen geven. Laat je het over aan je leverancier of doe je het zelf? Iedereen kent wel de gevolgen van een lening die je afsluit. Dat is een vorm van afhankelijk maken voor een bepaalde tijd. Die afhankelijkheid belet je om te doen en te handelen naar hetgeen je wilt of voor ogen hebt. Het ontneemt vrijheid en derhalve vrijheid in het besteden van je beschikbare middelen.

Zou het mooi zijn als je een stuurmodel hebt en een door jezelf hanteerbaar en controleerbaar systeem? Zodat je inkoopt op een gezonde manier. Zonder altijd en voor alle zaken het onderste uit de kan te halen. Daarmee geef je ruimte voor creatieve leveringen, als er nog voldoende winst gemaakt wordt door je leverancier. Heb je daarvoor kennis nodig die je niet in huis hebt? Laat je dan adviseren door een onafhankelijke partij. Weet hoe die partij werkt. Kom langs op de lezing en de stand op de beurs. Meer hierover in het boek (op de stand verkrijgbaar of via de website www.maatschappelijkverantwoordopgelicht.nl of via de reguliere boekhandel:

MVO – Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht (dec. 2011)

ISBN: 9789081830805

In augustus 2012 volgt het boek: ECO – Energy Consuming Ownership, ECO verantwoord inkopen met 6 stappen ENERGY-methode.

donderdag 26 april 2012 SEMINAR: LIFTMANAGEMENT: zorg voor een zorg minder!

Mis het niet, het SEMINAR: LIFTMANAGEMENT – Zorg voor een zorg minder! Donderdag 26 april 2012 van 12:30 uur tot 18:00 uur in het NBC Nieuwegein. Een must voor: de bewuste lifteigenaren en direct verantwoordelijken die baas willen blijven over eigen portemonnee. Reserveer in uw agenda en boek direct: via de button via de website: www.maatschappelijkverantwoordopgelicht.nl

Download de flyer in pdf.

 

Zijn liften nu veilig of schijnveilig? Onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt!

De kamer heeft de vragen, die recent gesteld zijn, over de onafhankelijkheid van liftkeuringen beantwoord. Zoals ik het nu zie is dit een juiste interpretatie en waarde inschatting of oordeel van wat diverse partijen in de media hebben gebracht. Dit neemt alleen nog steeds niet weg dat de onafhankelijkheid van de keuringinstanties niet wordt gewaarborgd door welke vorm van accreditatie dan ook. Accreditatie is op zich een goed middel om het proces te waarborgen.

Onafhankelijkheid wordt in zeer grote mate bepaald door het integriteitvraagstuk. De uitvoerende, die hier een essentiële rol in speelt, denkt namelijk mee met de klant. Hij wil graag de volgende keer weer voor de klant werken. Echter heeft die klant soms het doel om voor zo min mogelijk geld zijn werk “veilig” opgeleverd te krijgen. Door dit doel wordt bepaald dat als je met de klant meedenkt er misschien zaken worden weggelaten terwijl dat niet in het belang is van de lifteigenaar.

Onafhankelijkheid moet je maximaal waarborgen door de lifteigenaar altijd, in alle gevallen (= dubbel-op, ik kan het niet genoeg benadrukken), dus ook bij nieuwbouw en modificatie, opdrachtgever te laten zijn van de Certificerende Instellingen.

Het probleem dat de keurende instanties hebben met de planning, dat er zoveel keuringen worden afgezegd, is op een aantal manieren “oplosbaar”. Door een financiële prikkel er aan te koppelen als er wordt afgezegd. Daar zijn verschillende modi in toe te passen.

Kern van het verhaal: onafhankelijkheid optimaliseren? Let op: wie betaalt bepaalt! Kom je er niet uit, neem contact op. We helpen je graag.

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Wilt u aanbesteden? Weet dan ook wat u gaat aanbesteden!

Bij het aanbesteden van installaties wordt er in de regel door veel organisaties een bestek gegenereerd van wat de leverancier voorschrijft. Dan is het bijna hetzelfde als het vragen om een offerte met wat onduidelijke randvoorwaarden. Het resultaat is vaak een installatie die uiteindelijk geleverd wordt met allerlei meerwerk en misschien helemaal niet wat overeengekomen is. Als er dan onvoldoende kennis ligt bij degene die de lift oplevert, worden er alleen aan de buitenkant wat gekeken of de dingen kloppen. Controle of de installatie echt is geleverd volgens de overeenkomst volgt dan niet.

Lift na < 19 jaar al aan totale vervanging toeLiftcabinedak binnen 20 jaar zeer ernstige roestvormingStormschade gevelliftDoor storm is de gevellift omgevallenLift met open verbinding met buitenlucht

En in te veel gevallen voldoet de installatie na (bij liften bijvoorbeeld) 10 tot 15 jaar helemaal niet meer. “Wie dan leeft, wie dan zorgt” is mij te kort door de bocht. We roepen allemaal over hoe duurzaam we bezig zijn. Dat doen we dan voor het milieu dat we nalaten aan onze kinderen. Als liften minder dan 20 tot 25 jaar meegaan zonder ingrijpende renovaties is het product mijns inzien niet duurzaam. Ondanks dat het een groene besturing, een zonnepaneel, een windmolen en misschien wel energie terug levert aan het net. Het energie terug leveren aan het net is ook een mooie marketingkreet. De speciale frequentieregelaar die dat kan realiseren vormt een extra bron van risico voor de exploitatiekosten (lees ook: te snelle recycling) die hoger kunnen zijn dan de werkelijk gerealiseerde energiebesparing.

Duurzaamheid is niet hetzelfde als CO2 uitstoot “beperken”. Dat doen we alleen ‘nu‘ omdat we daar invloed op kunnen uitoefenen en omdat het lekker klinkt als we nu “duurzaam” bezig zijn. Stel nu dat u bij aanbestedingen een kwaliteit omschrijft, dan zou dit betekenen dat u invloed uitoefent op de levensduurverwachting. Dat is wat anders dan nu invloed uitoefenen op de CO2 uitstoot.

Ken je mensen in organisaties die niet goed weten wat ze met aanbestedingen voor liften, gevelliften, automatische deuren of roltrappen aan moeten? Stuur dit bericht door zie onderaan dit bericht en klik op SHARE of mail ons. Help mee aan een betere duurzamere aanbestedingen.

Graag je reactie hoe jij hier tegenaan kijkt. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen.

Liftbedrijven lobby zaait onnodig angst!

Op 5 mei jl. wordt er een onheilspellend bericht in de media gebracht. Het grootste aantal liften in Nederland zijn gevaarlijk, zo wordt er in meerdere media gekopt. Dit is door de Kone directeur met name gisteren in de Hollandse mediawereld gebracht. Afgelopen periode is er door de Vereniging van Lift- en Roltraptechniek (“VLR”) waarin de grote liftbedrijven met de grootste commerciële belangen zijn verenigd. Het is één van de vele vakorganisaties zoals we die in Nederland normaal vinden. Er wordt gezamenlijk gestreefd om de correct naar de markt te kunnen opereren. Je zou bijna denken een soort legale kartelvorming, die moet worden bewaakt door de NMA. Nu werd en wordt er door deze vereniging gelobbyd bij de Tweede Kamer om aandacht te krijgen dat oudere liften veiliger moeten worden gemaakt. Sinds 1999 moeten nieuwe liften voldoen aan aanmerkelijk strengere veiligheidsnormen. Ze willen graag dat net als in veel andere Europese landen dat er de norm NEN-EN81-80 verplicht wordt gesteld. Dit is een norm die slechts een verplichting aangeeft dat een lifteigenaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (“RI&E”) maakt.

In België is de onzalige regeling gekomen dat dit door Certificerende Instellingen (“CI”) moet worden geïnventariseerd. Er is momenteel een bewustwording gaande daar, dat deze regeling niet correct is en dat het de lifteigenaren onnoemelijk veel geld gaat kosten. De liftbedrijven moeten eerst voorleggen bij de CI of hun oplossing goedgekeurd gaat worden voor dat dit wordt uitgevoerd. De lifteigenaar is hiermee helemaal geen baas meer in eigen huis (over eigen lift) en al helemaal niet meer in eigen portemonnee. Ook hier is veel meer onafhankelijk deskundigheid noodzakelijk, die het belang van de eigenaar dient en niet die van de commerciële partijen. De Certificerende Instellingen hebben naar dit voorbeeld ook een belang. Dan hebben zij ook weer meer werk.

Nu wordt in de Nederlands media gesuggereerd dat al die oude liften niet veilig zijn. Dit is in basis volgens de Nederlandse wet- en regelgeving onjuist. De liften moeten nog steeds worden gekeurd eens per 18 maanden. Dit moet dan wel gedaan worden bij voorkeur door een echte onafhankelijk Certificerende Instelling. De onderhoudscontracten die door de liftbedrijven worden aangeboden en afgesloten, waarbij de kosten voor de keuringen bij in zitten, hebben in ieder geval de schijn tegen dat de keuring onafhankelijk is. Dit is in het verleden ook al door de overheid onderzocht. Inmiddels zijn er overigens al zeer veel oudere liften gerenoveerd die op de meest belangrijke punten al zijn of worden aangepast.

Het strooien met cijfers van ongevallen is prachtig maar er wordt niet verteld waar deze getallen vandaan komen en of ze direct gerelateerd zijn aan niet doorgevoerde veiligheidsverbeteringen ten opzichte van de actuele nieuwe veiligheidsnormen. Wij ervaren dat er ondanks dat liften volgens nieuwe normen gebouwd zijn, deze veelvuldig storingen veroorzaken. Ook wordt er zeer vaak geen of slecht onderhoud uitgevoerd, vanwege beleid van liftbedrijven, ondanks dat er wel een onderhoudscontract is.

Eigenlijk is mijn boodschap: laten de liftbedrijven eerst weer echt onderhoud aan de liften gaan uitvoeren en zo zorgen voor storingsarme liften. Dat leidt tot een veel duurzamere liftensamenleving en veel meer echte veiligheid. Ongebreideld een norm verplicht stellen leidt tot waanzinnige omzet en zeer veel zinloze investeringen die in korte periode weer moeten worden afgeschreven. Omdat een hele lift binnen enkele jaren daarna compleet vervangen wordt. Dit is het toppunt van niet duurzaam bezig zijn. Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht wordt dan nog tastbaarder.

De klanten van Péron Liftadvies begeleiden we reeds jaren aan de hand van de eerder genoemde NEN norm om beleid te maken. Daarbij kijken we naar alle aspecten die bij investeringsvraagstukken spelen.

Met vriendelijke groet,
Péron van Stralen (directeur Péron Liftadvies).

BTW verlaging in de lift?

In de periode van economische ontwikkelingen is er een stimuleringsmaatregel voor bouwend Nederland bedacht door het Ministerie van Financiën. Leidt dat tot meer orders in gevel- en liftenland, in de bestaande bouw, dan worden de levertijd nog langer dan de huidige. Dan willen we met zijn allen vooraan staan om de werkzaamheden op 1 juli 2011 opgeleverd te krijgen. Ik ben benieuwd wat voor spannende momenten dit met zich meebrengt.

Met al die aanbieders die straks (moeten) beloven dat ze het werk voor 1 juli 2011 gaan opleveren, volgen nog discussies wie de “schuldige” straks wordt van het niet op tijd opleveren. Wie zal dan het verschil in BTW gaan betalen? Opdrachtgever of diegene die de BTW in rekening (wil) brengen na de opleveringsdatum. Tot wanneer mag dan de rekening ingediend worden na het opleveren. Maar wie bepaald dan wat een oplevering is? En als de opdrachtgever bepaald dat niet aan de opleveringsvoorwaarden is voldaan, en de oplevering niet geldig verklaard, dan is hij (naar keuze kan hier ook “zij” worden gelezen) in een keer een stuk duurder uit.

Dit levert straks waslijsten aan “restpunten” en “faalkosten” op. Misschien kan BTW-verlaging wel leiden tot meer kosten door de ellende die het met zich meebrengt.

Kortom er volgt nog wel wat discussie over wat allemaal wel en niet mag. Met aanslagen achteraf van de Belastingdienst wanneer blijkt dat een belastinginspecteur vindt dat ten onrechte een te laag BTW tarief is gerekend. Wie gaat het dan betalen? De opdrachtgever of degene die te weinig heeft gerekend.

We zullen het gaan meemaken. Gegroet, Péron

Werkelijke waarde “opgeleverde” installaties!?

Langdurige contracten na nieuwbouw

Aansluitend bij nieuw te bouwen liften worden onderhoudscontracten afgesloten. Dit wordt door aanbieders bij voorkeur met een langdurig contract gedaan. Tegen een prijs die er vaak niet om liegt. Het levert met name voor het liftbedrijf een goede compensatie om de lage winst of zelfs het verlies op de nieuwe installatie te compenseren. Voor een lifteigenaar, bijvoorbeeld een “onervaren VvE”, lijkt dit een goede oplossing. Want men heeft er geen omkijken naar, zo is dan de verwachting. In de praktijk is dit maar al te vaak een desillusie is. Lees verder

Prestatie-eisen of uitvoeringseisen!

Aanbesteding met prestatieomschrijving

“Het gebouw moet worden voorzien van een lift voor personen”. Als er dan een platformlift, gebouwd onder de Machinerichtlijn, wordt voorzien, voldoet deze vaak niet aan de verwachtingen van de eigenaar en/of eindgebruikers. Dit zijn geen liften die gelijkwaardig genoemd kunnen worden als een normale personenlift. Er gelden belangrijke aandachtspunten. Lees verder