Hoe bepaal je aan welke eisen je lift moet voldoen?

Naast wettelijke eisen voor veiligheid en dergelijke zijn er natuurlijk ook nog andere eisen:

  • liftsnelheid
  • afmeting
  • vervoerscapaciteit
  • levensduurverwachting
  • klimatologische omstandigheden

 

Met deze factoren heb je een kleine greep uit de zaken waar je aan moet denken. Je kan zeggen tegen de leveranciers in de markt ik wil een goede geschikte lift, zeg jij het maar. Dan weet je een ding zeker dat je niet het antwoord krijgt dat alle aspecten invult. Alleen die punten die de aanbieder opwerpt die je wil horen zullen aan bod komen. De aspecten die je niet wil horen maar wel moet weten achterwege laten is de eerste valkuil.

 

Wil je een basis voor een Plan van Eisen voor nieuwbouw? Stuur een e-mail dan krijg je kosteloos een PvE als uitgangspunt.

Wat is jouw ervaring? Heb jij voorbeelden waarom het mis ging? Of juist waarom het goed ging? Vul je antwoorden onderaan in het tekstveld zodat anderen er ook van kunnen leren.

Hoe selecteer je de beste liftonderhoudspartij die past bij jouw organisatie?

Om te weten met je wie in zee wil gaan zal je eerst moeten afvragen wat je zelf (als organisatie) belangrijk vindt. Dan zoek je de partij die bij je past. Heeft de relatie grote impact weet dan hoe je de juiste partij kan vinden.

 

Hoe zie jij dat? Wat zijn jouw ervaringen?

Geef onderaan jouw antwoord in het tekstvak.

Vindt je dit leuk en wil dit delen gebruik de social media knoppen onderaan.

Hoe controleer je of liftonderhoud is uitgevoerd?

Controle op onderhoud kan je doen door middel van:

 

  • Facturen controleren?
  • Aantal genoteerde beurten controleren? (Dan moet dit wel zijn vastgelegd)!
  • Inspectie op locatie door een bouwkundige?
  • Inspectie door een werktuigbouwkundige?
  • Inspectie door een onafhankelijke door de lifteigenaar betaalde deskundige die weet hoe je daadwerkelijk onderhoud moet uitvoeren. Uit eigen ervaring?

 

Moet dit steekproefgewijs? Of altijd?

 

Hoe zie jij dat? Wat zijn jouw ervaringen?

Geef onderaan jouw antwoord in het tekstvak.

Vindt je dit leuk en wil dit delen gebruik de social media knoppen onderaan.

Wat betekent voor jou: gratis bestaat niet?

Aantrekkelijk ziet het er uit als iets gratis is. De een zal er wel waarde aan hechten en de ander niet. Omdat het een specifieke waarde heeft voor iemand.

Het doet iets.
Het brengt iets te weeg.
Het levert resultaat.

Pas dan wordt aan een product pas waarde toegekend.

Weet wat gratis betekent. Het kan een eerste kennismaking met een organisatie zijn. Omdat het voor degene die het levert wellicht beperkte kosten met zich meebrengt is het ‘weggeven’ van iets een relatief kleine inspanning. Als het reactie oplevert krijgt het voor degene die het levert ook waarde. Afhankelijk wat hetgeen de leverancier oplevert wordt de omvang van de waarde voor hem of haar groter. De investering van het gratis product of dienst kan voor de ‘gebruiker’ van het gratis product groot lijken. Het is maar van welke kant je het bekijkt.

Als je een gratis product overweegt te gaan gebruiken, bedenk dan hoe vrijblijvend is het gebruik ervan.

Hoe zie jij dat? Wat zijn jouw ervaringen?

Geef onderaan jouw antwoord in het tekstvak.

Vindt je dit leuk en wil dit delen gebruik de social media knoppen onderaan.

PATENTEN op producten gaat voorbij KARTELvorming!

Persbericht van beide partijen:

KONE AND SCHINDLER SETTLE PATENT DISPUTE: KONE and Inventio AG, a company of the Schindler Group, have signed a settlement agreement regarding Inventio’s patent family related to RFID call input technology for elevators, including EP Patent No. 699 617, US Patent No. 5,689,094 and others (the “Patents”). The parties reached the agreement on their dispute over the use of the Patents prior to initiating patent litigation in the matter. The settlement agreement provides KONE a license to use the Patents in its operations worldwide against an agreed consideration. The specific terms of the agreement are confidential.

File:ElevatorPatentOtis1861.jpg

Deal or no deal?

Is het gebruiken van patenten nu wel of niet goed?

 

Worden door het gebruiken van patenten lifteigenaren geheel gebonden aan de fabrikant voor het leven van de lift?

 

Begrijpelijk dat iemand een uitvinding wil beschermen. Wordt daardoor vrijwel onmogelijk gemaakt om de liftproducent te verlaten en andere onderdelen toe te passen? Dan wordt het lastig, voor een lifteigenaar?

 

Geef jouw antwoorden hieronder. Vul jouw ideeën in.

 

Hartelijk dank alvast, Péron van Stralen & team

Wat is het belangrijkste bij liftmanagement?

Wat is voor jouw het belangrijkste bij liftmanagement? Vanuit jouw rol?

 

Vanuit ieders rol is er een mate van belangrijkheid die je kan stellen als het gat om onderstaande lijstje. De keuze die iemand maakt wordt merendeel bepaald door de rol die de persoon heeft.

 

Deel hier jouw mening en geef aan wat je hier nog mist.

Wat is het BELANGRIJSKTE? Lees verder

Rapport (09-02-2012) Arbeidsinspectie: onafhankelijkheid Certificerende Instellingen bij periodieke liftkeuringen

Onafhankelijk? Waarvan?                                              

In het eergisteren, door de Arbeidsinspectie gepubliceerde rapport, is met veel woorden omschreven over afhankelijkheid van Certificerende Instellingen (C.I.) van liftonderhoudsbedrijven. Het belangrijkste vraagstuk wordt over het hoofd gezien. Wie heeft er last van? De lifteigenaar. De lifteigenaar is verantwoordelijk dat zijn lift wordt gekeurd. Omdat de opdrachtgever/lifteigenaar wil worden ‘ontzorgd’ draagt hij deze verantwoordelijkheid graag over aan het liftbedrijf. De lifteigenaar wordt nog meer afhankelijk van het onderhoudsbedrijf. Daardoor wordt de macht van het liftbedrijf versterkt.

Wie betaalt bepaalt?

Wanneer het liftonderhoudsbedrijf, afhankelijk van het onderhoudscontract meer afkeuringspunten heeft op het rapport dan is dit gunstig voor het onderhoudsbedrijf. Dan kunnen ze een grotere offerte sturen voor reparaties. Het onderhoudsbedrijf heeft een belang bij de uitkomst van het keuringsrapport. Als de C.I. in grote mate afhankelijk is van de liftbedrijven zullen ze klantgericht gaan werken. De klant is hier dan het liftbedrijf. Terwijl de klant principieel de lifteigenaar zou moeten zijn omdat die verantwoordelijk is. Het is voor te stellen dat een goedkeuring onder druk wordt afgedwongen voor een tijdige oplevering van een liftrenovatie. Het rapport geeft geen beeld van machtsverhoudingen in de liftenwereld.

Het is niet onbelangrijk dat regels door de overheid worden opgesteld, maar wie heeft de touwtjes werkelijk in handen? De lifteigenaar kan dit hebben als die verantwoordelijk neemt voor een veilige lift. De lifteigenaar zou liftkeuringen niet in het onderhoudscontract moeten accepteren. Dan is het hele rapport niet nodig en regels hebben groter draagvlak. De C.I.’s die contracten hebben met de liftonderhoudsbedrijven zullen dan zelf naar de markt moeten. Voor de C.I. is het eenvoudigst om een groot contract af te sluiten met een liftonderhoudsbedrijf om omzet te maken. Het gaat in alle gevallen om economische belangen om te leveren aan onderhoudsbedrijven. Dan is er geen relatieonderhoud met de individuele lifteigenaar nodig en kan men tegen zeer lage prijzen keuringen aanbieden.

Nieuwbouwkeuringen

De opdrachtgever van de keuring heeft invloed op de inhoud van de keuring bij nieuwbouw van een lift. Daar is de liftinstallateur (vaak ook het onderhoudsbedrijf) bijna altijd opdrachtgever of doet het zelf als de organisatie daartoe is gecertificeerd. En het is een geweldig marketingmodel voor C.I.’s om nieuwbouwkeuringen te mogen doen. Dan is het contactadres van de lifteigenaar direct bekend. De eenvoudigste marketingcampagne voor de periodieke keuringen, die tot wel 30 keuringen na de bouw kan oplopen. Heeft de C.I.  geen adres en contactpersoon dan is de kans dat hij die nieuwe lift in de toekomst kan keuren zeer klein. Dus als de C.I. de nieuwbouwkeuring heeft gedaan dan is zij bij de nieuwe eigenaar door het certificaat van goedkeuring bekend.

Economisch belang

Het draait om economische belangen voor C.I.’s om via het liftbedrijf de keuringen te verrichten. Volgens het rapport lijkt afhankelijkheid van één opdrachtgever de belangrijkste factor. Daar gaat het in essentie niet om. En als bedrijven zeggen dat afhankelijkheid van één opdrachtgever niet aan de orde is omdat het een groot concern is, waarom doen ze die keuringen dan? Het gaat dus om economisch belang.

Hoe het er in de liftenwereld werkelijk aan toe gaat, lees je in het recent uitgebrachte boek: MVO – Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht. Schrijf op de website gratis in om hoofdstuk 2: Macht in de liftenwereld te downloaden.

Geeft hieronder je mening  en vorm ook een heldere visie.

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Péron van Stralen


Welke belangen spelen een rol bij liftonderhoud? PÉRON geeft lezing op VAKBEURS GEBOUWBEHEER Woensdag 06-06-2012

Wat is jouw ervaring als het gaat om de belangen die er spelen bij het liftonderhoud?

Als lifteigenaar heb je verantwoordelijkheden. Ook de liftonderhoudsbedrijven, de liftproducenten, de toeleveranciers in de liftindustrie en de Certificerende Instanties hebben verantwoordelijkheden. In de keten zijn er verschillende belangen die vaak beperkingen in de vormen van samenwerking biedt. De lezing zal de gebouweigenaar nieuwe inzichten geven over wat hij of zij kan doen om sturing te kunnen geven aan verantwoord Liftmanagement.

Locatie: Jaarbeurs Utrecht – Vakbeurs gebouwbeheer – zaal 1

Dag/tijdstip: woensdag 6 juni 2012 / 16:00 – 16:25 uur & donderdag 7 juni 2012 / 13:00 -13:25 uur

 

Zie ook: Vakbeurs Gebouwbeheer