Liftrenovatie fiasco met of zonder aanbesteding!

7 Essentiële aanbesteding-tips voor liftrenovaties

 

  • Heb je ook altijd meerprijzen tijdens het project?

  •  Lopen de kosten hoger op dan je budget?

  •  Waarom duurt de afronding van de renovatie nu al maanden?

 

Herken jij deze vragen?

 

Ik wel. Ze zijn mij al vaak ter oren gekomen. Hier de ‘7 essentiële aanbesteding-tips voor liftrenovaties’ om richting te bepalen Lees verder

Keuringen lift aangepast in belang liftindustrie!

  • Wil je ervan uit kunnen gaan dat de veiligheidskeuring van je lift in het belang is van de gebruiker en de eigenaar?
  • Wil je dat het veiligheidsniveau van een lift op een normaal aanvaardbaar niveau blijft?
  • Wil je niet onder druk gezet worden met een afgekeurde lift om een torenhoge offerte te honoreren?
  • Ben je bewust van je verantwoording als lifteigenaar?

 

Dan MOET je dit even lezen.

 

Donderdag 29 november 2012 is er een informatiemiddag geweest over de in september gepubliceerde herziening van het zogenaamde Herziene Stelsel van Certificatie: Warenwetregeling Liften. Het gaat hierbij om de gefaseerde invoering van het Werkveldspecifieke Certificatieschema (WSCS-Liften) voor keuringen van liften.

Het systeem wordt opgesteld door de CCvDL (Centraal College van Deskundigen van Liften) die valt onder het SBCL (Stichting Beheer Certicatie Liften) die vervolgens onder toezicht staat van het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 

Om wat discussiepunten naar voren te brengen heb ik het volgende bericht gestuurd aan de instanties: Zienswijze_WSCS-nov-2012

 

Deze punten konden zeker niet allemaal besproken worden, omdat het er gewoonweg teveel zijn. Graag zou ik jouw antwoorden vernemen op de volgende vragen:

  1. Ben je het er mee eens dat liften straks op minimale punten worden afgekeurd?
  2. Is het aanvaardbaar als een brandweerlift wordt stilgezet en niet meer beschikbaar is in je hoge woongebouw, omdat de schakeling om de liftput leeg te pompen door bluswater, niet werkt? Terwijl een certificaat voor een veilige lift voorheen nog nooit werd ingehouden op dit soort punten.
  3. Zou je als lifteigenaar vertegenwoordigd willen worden door een terzake deskundige onafhankelijke partij die zich inzet voor de belangen van de lifteigenaar in de discussies op regelgeving?

Vul je antwoorden onderaan dit bericht in het tekstveld in.

Deel jouw ideeën om anderen ook te helpen inzichten te krijgen en acceptabele regelgeving te beïnvloeden. Opdat je niet met je rug tegen de muur staat om een offerte te tekenen voor zaken die meestal een alternatieve oplossing kent.

Gevelliften jaarlijks laten keuren, door wie? En waarom?

Ben je gebouweigenaar en heb je een GEVELLIFT op je dak? Voor het gevelonderhoud.

De glazenwasser zegt dat je de installatie MOET laten KEUREN? Dat moet van de wet zegt hij.

Maar hoe zit dat eigenlijk? Is het alleen een veiligheidskeuring?

Verantwoordelijkheid nakomen als eigenaar van een gevellift is lastig. De Certificerende Instelling zegt dat je jaarlijks moet keuren terwijl dit de halve waarheid is. Het klopt dat je moet laten KEUREN door een DESKUNDIGE. Voor de arbeidsveiligheid. Ieder jaar. Zo staat het in de Arbowet. De glazenwasser wil niet werken met een installatie die niet gekeurd is. En dat is verstandig ook. Maar WIE IS nou een DESKUNDIGE? Lees verder

Laat je je investeringbeslissing afhangen van een stilstaande lift?

Je lift is stilgezet. De keurende instelling is langs geweest met het onderhoudsbedrijf. Ze hebben een defect geconstateerd en er wordt op stel en sprong een offerte gegeneerd. Zo dat is aan de prijs.

Daar heb je niet op gerekend. Maar ja de lift staat stil, de keurende instantie was erbij. Het zal wel nodig zijn. Dus….. geef maar opdracht?!

 

Of toch niet? Waarom is het onderdeel afgekeurd en kan het niet op een andere manier worden verholpen? Zodat het een fractie van de kosten met zich meebrengt? Of sterker nog, valt het gewoon niet binnen het onderhoudscontract?

 

Wees alert en stel vragen.

 

Wat zijn jouw ervaringen? Deel ze onderaan in het tekstveld.

Waarom is prestatieonderhoud bij liften niet zaligmakend? Of kan het anders?

Wat is prestatieonderhoud?

Een prestatiecontract is modern. Je maakt dan aan de hand van meetbare waarden die je toekent aan prestatie-indicatoren inzichtelijk of iets bereikt wordt. Op zich handig, zeker wanneer je niet bekend met de materie. De waarde van die meetbare getallen moet je dan wel kunnen begrijpen.

Er kunnen hele wetenschappelijke studies worden gemaakt of verhalen over kunnen worden opgehangen. In de gewone gevallen moet je er niet te veel mee bezig houden.

Ervoor zorgen dat het werk dat nodig is gewoon wordt gedaan en niet van alles weglaten omdat de kans dat er op korte termijn problemen oplevert beperkt is, maar op langere termijn grote gevolgen heeft. Dan sla je de plank mis met de waarde van een prestatiecontract.

 

Wat zijn jouw ervaringen? Deel ze onderin het tekstveld.

Wanneer is bestemmingsbesturing voor liften interessant? Wanneer niet?

Bestemmingsbesturing werkt door middel van een oproep op de verdieping te plaatsen met de bestemming waar je naar toe wilt. De besturing van de liften bepaalt dan in welke lift je moet instappen en zorgt er voor dat die lift stopt op jouw verdieping.

Dit werkt alleen in groepen van liften en in gebouwen met een relatief grote hoeveelheid gebruikers die gewend zijn aan het systeem. Het werkt niet als er veel onbekende gebruikers zijn. Het instappen in een lift zonder een oproep te hebben geplaatst verstoord het systeem.

 

Wanneer de liftcapaciteit niet toereikend is, heeft dit grote file consequenties tot gevolg, waarbij gebruikers opnieuw moeten aanmelden. Voordat je dit systeem wilt toepassen moet je het goed (laten) onderzoeken.

 

Wanneer zou jij het willen toepassen? Geef je antwoord onderaan in het tekstvak.