Grenzeloos gezond

2021 was het jaar van verbinden, schreef ik een jaar geleden rond deze tijd. Het is nu de tijd van een traditioneel moment van bezinning. Het bezinnen op hetgeen wat we hebben. Omdat we dan in vele kringen stilstaan bij een feestelijke tijd van geboorte. Voor mij betekent het een symbool van het begin. Het begin van het aardse leven. Dat schept verbinding. De start van bewust stilstaan bij nu, iedere keer weer.

De kracht en energie komt bij mij met name voort uit het geestelijke leven. Dat leven kent voor mij geen tijd. Dat kent voor mij uitsluitend nu. Het fysieke aardse verwarren we vaak met het hebben van een volledig leven. Het geestelijke is daar onlosmakelijk aan verbonden. Dat maakt het zo boeiend. 

Een jaar geleden had niemand gehoopt dat we bijna weer met dezelfde soort beperkingen deze periode van het jaar zouden gaan vieren. Hoop… tsja. Mijn gedachten gaan uit naar het mogen genieten van de band met anderen en dat gaat niet alleen over het fysieke. Echter het fysieke is dat we in elkaars nabijheid meer waarnemen van elkaars energie dan op afstand via de computerschermen en software- en internetverbindingen die we afgelopen jaar veelvuldig hebben gehad. Ik verlang naar de aanwezigheid van elkaar, om elkaars energie weer waar te nemen. Zonder beperkingen. 

Hoe zou het zijn wanneer ontmoetingen weer mogen. Mag het omdat je het wil? Mag het niet omdat je terughoudend bent omdat anderen er iets van vinden? Conformisme is momenteel erg sterk geworden in onze samenleving. Dat werkt tegen ons en kan ook heel goed voor ons werken. Met name wanneer je het niet persoonlijk neemt dat iets niet mag. Wanneer je binnen je normen en waarden en respect voor elkaars keuzes je weg vindt om te genieten van wat wel kan, dan werkt dat altijd aanstekelijk. Laat het gewoon zijn, dat je ook mag genieten, deel het en maak komend jaar dan een:

GRENZENLOOS GEZOND 2022 

Namens het team van Péron Liftadvies wens ik je een fijne tijd.

Tot fysiek ziens in 2022. 

2020 om nooit te vergeten – 2021 om onvergetelijk te maken

Overview

Overzicht creëren dat willen we allemaal om inzicht te krijgen en vooral inspiratie.

2020 was een jaar van getallen van overzicht. Overspoeld worden met getallen en data is iets waar we in deze tijd van ongebreidelde informatievoorzieningen niet van lijken los te komen.

Loskomen is iets om even bij stil te staan. Loskomen begint bij loslaten. Loslaten komt van vasthouden. Vasthouden van houden van. Omdat we van iemand of iets houden willen dat niet loslaten. Vasthouden.

Vasthouden geeft het idee van grip hebben op iets of grip hebben in de zin van iets onder controle hebben. Veel in ons leven hebben we helemaal niet onder controle zo bleek afgelopen jaar ook weer. Het vasthouden van iets dat we hebben ervaren we als lastig, vooral als een ander vindt dat je het los moet laten.

Controle

Het gevoel van controle willen hebben willen we graag in beeld hebben. Via een dashboard bijvoorbeeld. Begrijpelijk is dat we daarmee in veel gevallen het idee hebben dat we er dan inzicht in hebben. Iets dat we onder controle willen hebben.

2020 is voor mij het jaar van loslaten, het vrij laten, het laten gaan van allerlei dingen omdat we dachten die vast te kunnen houden. Vrijheid van gedachten is er altijd. Dat hoef je niet los te laten. Het mag. Vrij zijn. Ondanks dat het gevoel soms anders aangeeft.

Nu denk ik graag aan inspiratie voor nu. Voor vrij zijn, voor NU. Hoe we de feestdagen kunnen vieren krijgt een andere invulling als we wellicht graag wilden. Laat je niet beperken tot je vrije denken. Dat mag. Vrij denken. Vieren wat kan, mag. Wat zou je nog meer nodig hebben?

Vrij denken

2021 komt eraan. Ik zie het al helemaal voor me. Het jaar van verbinding, omdat het mag. Niet met dashboards, niet met data. Niet met beperkingen van vrij denken.

Mijn gedachten gaan uit naar een jaar van inspiratie van inzicht en in leven. Van begrip in plaats van alleen grip. Van houden van in plaats van vasthouden. Maar ook van vasthouden van elkaar. Verbinden. Inspireren.

Onvergetelijk

Mede namens het team van PÉRON Liftadvies wens ik je liefde, verbinding en weer mogen vasthouden. 2021 het jaar van verbonden leven. Maak het onvergetelijk!

Ventilatie in liften veroorzaakt turbulentie

Vanmorgen zag ik dat er gisteren 23 september 2020 in de media aandacht is geweest voor een onderzoek door de UVA inzake ventilatie in liften. Er is een persbericht uitgegaan vanuit de UVA op 23 september over een onderzoek en dat er is gepubliceerd over ziekenhuis liften op het platform van Indoor Air op 23 september. Op dezelfde dag gisteren was er ook direct een uitzending van EenVandaag waarin een interview bij een liftproducent werd gedaan. Dat ging over het feit dat die producent een speciale ventilator met ionisator heeft ‘ontwikkeld’. De kosten om zo’n ventilator toe te passen zijn tussen de € 5.000,- en € 7.000,- per lift.

Via meerdere kanten kregen we bij ons bureau de vragen wat onze klanten, lifteigenaren met deze informatie moeten doen. We worden vaker gevraagd om over beleidsmatige keuzes te adviseren. Dit is iets waar ik me al sinds het bestaan van het bureau Péron Liftadvies mee bezig houdt. Hoe kan je als lifteigenaar nu weten wat je moet doen als branches van alles aan angstaanjagende informatie de wereld in sturen? Al dan niet gestuurd of beïnvloed door de media of wetgeving.

In eerste instantie begint het bij mij met boerenverstand aan te zetten, in de helikopter te stappen en te kijken waar alle informatie vandaan komt. De gelijktijdigheid van de informatie die op één dag samenkomt kan opmerkelijk worden genoemd. Dat geeft me te denken.

Een van de andere eerste gedachte die bij mij boven komt is dat de gedrevenheid van de grote multinationals die er de laatste tijd zo mee bezig zijn, groot is. De Big Five zoals die door EenVandaag worden genoemd in het online artikel over de uitzending, zouden de aanwezige 100.000 liften in Nederland onderhouden. Dit is niet juist. Zij doen dit hooguit voor zo’n tachtig procent en waarschijnlijk nog wel minder. Ik heb de harde cijfers hierover niet paraat. De rest wordt door een heel aantal andere goede en ook enkele iets minder goede onderhoudsbedrijven onderhouden. En van die 100.000 liften zijn een deel voorzien van ventilatoren die al voor luchtverversing in de cabine zorgen. Het onderzoek van de UVA richtte zich op liften in ziekenhuizen. In het gepubliceerde onderzoek op het Engelstalige platform ISIAQ, the International Society of Indoor Air Quality and Climate wordt dat iets duidelijker. Het gaat over de norm hoe vaak de luchtinhoud van een ziekenhuislift ververst zou moeten worden omdat dit gerelateerd wordt aan andere ruimten in ziekenhuizen. Ook het toepassen van filters in die ventilatoren zijn daar wellicht van groter belang dan in woongebouwen.

Het onderzoek van UVA

Bij het lezen van het persbericht van het onderzoek, dat bij slechts enkele liften heeft plaatsgevonden, rijzen direct talloze vragen. Er wordt in beperkte mate omschreven hoe men het onderzoek heeft gedaan. De uitzending in EenVandaag gaf daarbij nog meer te denken. Dat een natuurkundige adviseert over gezondheidsmaatregelen die dan eigenlijk in alle liften zouden moeten worden doorgevoerd is bijzonder. Dit is mij te kort door de bocht. Het roept voor mij veel vragen op. Die ik wel durf te benoemen zonder bang te zijn dat ik kant kies of polariseer wat de laatste tijd nogal normaal schijnt te zijn. Dat je ergens voor of tegen moet zijn. Ik wil niet zomaar ergens voor of tegen zijn. Ik kies graag mijn eigen weg. Op alle onderstaande vragen zou ik graag een antwoord hebben geformuleerd om een goed advies te kunnen geven aan onze klanten. Dat zal niet lukken maar ik zal toch een advies ‘moeten’ geven. Dat staat onderaan. Het is tot stand gekomen door eerste deze vragen te stellen:

Simulatie test

 • Zijn de omstandigheden als met normaal gebruik gesimuleerd of is er in de gebruikspraktijk getest met in- en uitstappende gebruikers?
 • Zijn de liften in de test in het betreffende gebouw, een ziekenhuis wel relevant voor die 100.000 liften?
 • Hoe zijn de klimatologische omstandigheden die in de ruimten voor de liften en de ventilatiesystemen in de liftschachten uitgevoerd?
 • Zijn er gangen voor de lift die niet zijn verbonden met de open buitenlucht?
 • Of zijn er voorportalen van de lift via open verbindingen van de verdiepingen ontsloten zoals in vele woongebouwen van meer dan 25 jaar oud?

Mechanische ventilatie in liften

 • Is er naast de ventilatieopeningen van de mechanische ventilator ook een goede luchtaanvoer of – afvoer in de cabines?
 • Zijn er aanvoer- en afvoergaten in die cabine boven of onderin gesitueerd?
 • Zijn er per abuis met een vervanging van een liftinterieur ventilatiegaten dichtgemaakt zodat er geen luchtstroming ontstaat zodra de lift in de beweging is gekomen?
 • Moet een ventilator nu blazen of zuigen?
 • Is de ventilator dan juist bedoeld voor als de lift stil staat met gesloten deuren?
 • Hoeveel luchtverplaatsing vindt er plaats in de liftcabine zodra de deuren open gaan en er mensen in of uitstappen?

UVA adviseert over gezondheid

 • Is het advies dat de UVA dan geeft überhaupt wel van toepassing voor alle liften in Nederland?
 • Of is het advies dat de UVA doet alleen voor het onderzoek gerelateerde liften van toepassing?
 • Waarom kiest het RIVM er voor om hierover geen advies uit te brengen?
 • Zijn de hoeveelheid partikels in de gesimuleerde hoest aerosolen van dusdanige hoeveelheid dat er een aanmerkelijke kans op een besmetting tot gevolg kan hebben, alsof het een echt hoestende persoon is?
 • Is er vastgesteld dat als iemand die hoest het daadwerkelijke Covid-19 virus uitademt en het overdraagbaar is en iemand anders daarmee daadwerkelijk kan besmetten?
 • Hoeveel mensen hoesten er normaliter na de zomer en hebben een gewone verkoudheidsvirus waarvan men bang is dat het toch Covid19 kan zijn?
 • Hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk besmettelijk op basis van een medische test? En dan niet een oorzakelijk vermoeden?

Geschikte mondkapjes dragen in de lift is misschien ook wel discutabel. Dat advies is niet van het RIVM of overheid dus de waarde daarvan zie ik nog niet als relevant.

Kortom het is een onderzoek dat naar mijn idee zeker niet voor iedere situatie voor lifteigenaren van dusdanige waarde kan worden beschouwd. Het is daarom niet logisch dat je dan maar klakkeloos gaat investeren in speciale nieuwe extra ventilatiesystemen. Het zou wel een mooie omzetgenerator zijn als iedere lifteigenaar een ventilator van  € 5.000,- tot € 7.000,- zou willen hebben. Toch? Reken even mee, € 5.000,- per lift en aangenomen dat eigenaren die interesse krijgen van hooguit 50.000 liften overgaan tot aanschaf is € 250 miljoen. En dan heb ik het nu alleen maar over Nederland. Dat zou nog eens een mooie impuls zijn voor de economie van de liftindustrie. Een deel van de industrie heeft die omzet nu misschien nodig maar een groot deel zit er niet op te wachten. Vele bedrijven hebben nu al een lange levertijd voor het uitvoeren van reparaties en renovaties. Dat houdt in dat als het al zinvol zou zijn en men zou willen investeren er al gauw een levertijd ontstaat van zo’n 16 tot 20 weken? Dan weet ik nog niet eens of die ventilatoren überhaupt wel met dergelijke aantallen leverbaar zijn. Dan is het februari 2021 en dan zijn we met die maatregel mogelijk al sowieso te laat. Daar hebben we op de korte termijn dus eigenlijk al niets aan.

Waarom dan nu zo’n drukte maken om extra ventilatie in de liften aan te brengen? Nu niet doen zou ik zeggen. Volg boerenverstand en RIVM richtlijnen. In treinen en ander OV voorzieningen zijn mondkapjes aangeraden cq. verplicht. Als je ervan uit zou kunnen gaan dat het gebruik daadwerkelijk invloed zou hebben op de overdraagbaarheid van het Covid-19 virus, dan zouden mensen zelf kunnen overwegen om mondkapjes te dragen in de lift.

Wellicht kunnen ze het onderzoek bij de UVA nog eens overdoen en dan dit met het gebruik van mondkapjes testen of iemand wel of niet die partikels via aerosolen binnenkrijgt. Dat zou voor de korte termijn interessant zijn.

Verder is mijn advies om gezond te blijven denken en niet direct bij het eerste beste publicatie van een onderzoek direct maatregelen in de vorm van investeringen te doen. We willen als individu graag een pilletje of een prikje ergens voor in de hoop dat je dan niet ziek wordt. Dat lijkt met alle andere materialistische dingen ook. Als we ergens een apparaatje op de lift zetten dan komt daar zoveel verbetering van dat de wereld er gezonder van wordt. Dat zou mooi zijn. Toch? Ik ben niet zo van die pleisterplakkerij. Ik hou van innovatie en verbeteringen die daadwerkelijk bijdragen aan verbeteringen. Vele innovaties blijken momenteel te worden verkocht met claims van resultaten die niet haalbaar zijn. Onjuiste argumenten gebruiken om mensen zover te krijgen dat men het maar koopt voor het goede gevoel zonder dat het resultaat gehaald gaat worden noem ik misleiden. Als we het massaal doen of accepteren noem ik dat MVO. Maatschappelijk Verantwoord Oplichten. Ken je mijn boek: MVO – Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht? De boodschap daarin past goed in de huidige tijd.

Overwegingen om over te nemen:

 • Een goede ventilatie in het gebouw is altijd gezonder, dat wil zeggen met name in nieuwe energiezuinige gebouwen misschien vaker de trap gebruiken dan de lift in de huidige tijd.
 • Als een lift parkeert omdat er nergens een oproep is een ‘deur open’ tijd iets langer programmeren dan gebruikelijk.
 • Een grote ventilator op een verdieping zetten die bij het openen van een liftdeur direct de lucht in de lift vervangt en gebruikers wijzen op eigen verantwoordelijkheid.
 • Geen deuren blokkeren om de deuren open te houden.
  • Vanuit liften normen en Bouwbesluit eisen is het parkeren met deuren open al niet toegestaan. Brandwerendheid van deuren die onderdeel vormen van veilige compartimentering met vluchtwegen en dergelijke vormen een groter risico.
  • Bij hydraulische liften is parkeren met open deuren per definitie niet toegestaan. De lift kan vrij makkelijk langzaam wegzakken en als er tegelijkertijd een storing ontstaat pompt het systeem niet automatisch meer bij. Dit geeft grotere kans op ernstige ongevallen.
  • Normtechnisch zou het mogen met oude liften van ongeveer voor 1992. Echter wanneer die liften, en dat zijn er heel veel, inmiddels zijn uitgerust met een traploze snelheidsgeregelde motor kleven daar ook de nodige risico’s aan.

Resume, een heel lang verhaal over wat nu te doen met die ophef veroorzakende media-aandacht van partijen?

 1. Navragen of de deur open tijd bij parkeren eenvoudig bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt langer ingesteld kan worden met de software van de lift.
 2. Gebruikers attent maken dat wanneer men in de lift stapt en men overtuigd is dat een mondkapje dragen effectief zou zijn ter voorkoming van besmetting dat men deze draagt bij het gebruik van de lift.
 3. Gebruikers attent maken dat als men verkouden is en een vermoeden heeft vanwege positieve PCR test besmettelijk te zijn dan gelieve de trap te gebruiken.

Dit moest me toch van het hart. Ook omdat er in liftenland geen goed ander onafhankelijk platform van informatie is voel ik me zo nu en dan genoodzaakt om mijn visie hier te schrijven. Bij deze.

Nog vragen? Over iets anders? Bel direct 0252-225455 of stuur een e-mail naar info@peron.nl

Met vriendelijke groet.

Péron van Stralen

Remcontrole op oudere liften wel of niet? Geen issue! Doen!

Klaarblijkelijk is het heel actueel. De vraagstukken rond de opmerkingen op liftkeuringsrapporten over remcontrole.

Remcontrolecontacten op liften met een vertragingskast als aandrijving met een frequentieregelaar op de motor zijn essentieel. Dit is gebleken bij een incident waar ik verder geen hele uitgebreide toelichting op kan geven. Zie verder voor wat toelichting.

Enige tijd geleden was er aanleiding om te controleren of een lift onbedoeld zou weg kunnen rijden van de verdieping. Daar was een omstreden methode voor bedacht door de NL-conformiteitsbeoordelingsinstanties en onderhoudsbedrijven. Dit is puur voor de veiligheid van de gebruikers. Het is denkbaar dat wanneer een rem van de aandrijving die niet meer als functie wordt gecontroleerd bij iedere stop zoals het functioneerde toen er nog geen frequentieregeling op de aandrijving zat, de lift aan de haal kan gaan.

De consequenties van verschillende opvolgende onjuiste handelingen van de controlemethodiek die gelukkig is afgeschaft heb ik gezien. Gelukkig is het bij het eerder genoemde incident goed afgelopen echter had het daar tot de consequentie kunnen leiden dat er een ernstig ongeval met dodelijke afloop had kunnen plaatsvinden. Het hing aan een zijden draadje. De lift heb ik direct stilgezet toen ik de ontstane situatie ontdekte. Het probleem had heel simpel kunnen worden voorkomen door de remcontacten die wel op de aandrijving zaten, waren aangesloten aan de besturing die daar de voorzieningen voor heeft. Er zat alleen geen draadje tussen de motor en de besturing. De keurende partij, de NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie kon dat niet eisen omdat er geen wetgeving dan wel norm is waar dat in is geëist. Ofwel de lift kan niet worden afgekeurd op dat punt. Bijzonder zou je denken? Er zijn vele uitzonderingen die niet logisch zijn.

Dan het verhelpen van dit probleem is in de meeste gevallen veel eenvoudiger dan het vaak wordt voorgespiegeld. Soms gaat het over een paar honderd euro soms is er helemaal geen maatregel nodig. Het komt voor dat er een opmerking op het keuringsrapport er onterecht op staat omdat dan zowel de monteur als de keurende inspecteur niet op de hoogte zijn hoe controles in bepaalde systemen zijn gewaarborgd. Dit is een fenomeen dat we in de loop van de komende jaren nog vaak gaan meemaken.

Het ontwerp van software en dan modificeren van liften zal een grotere uitdaging worden om correct om te bouwen. Oorspronkelijke fabrikanten zullen in de meeste gevallen lang niet alles prijsgeven hoe zaken zijn ontworpen om te voorkomen dat ‘anderen’ aan ‘hun’ lift kunnen sleutelen. “Wie zijn lift is het eigenlijk?”, hoor ik bijna door het scherm roepen. Ja dat begreep ik ook nooit, die gedachten. Het voordeel dat monteurs bijvoorbeeld wel eens zeggen: “dat zijn mijn liften” is er een waarbij er betrokkenheid is om het werk en de lift goed te laten functioneren voor de klant. Daar heb ik minder moeite mee. De andere is die vanuit het management van de fabrikant die nastreeft om de klanten afhankelijk te maken voor de levensduur van de lift. Dan kan je de prijs dicteren van onderdelen en voorkomen dat klanten naar een ander gaan. Gedwongen winkelnering heet dat. In de Europese en Nederlandse wetgeving is daar iets over bepaald. Dit mag niet. Toch gebeurt het nog steeds. Al decennia lang. MVO.

Remcontrole contacten aanbrengen? Ja, altijd doen. Hier gaf ik al een korte lezing aan alle adviseurs en keurende instellingen over in 2019 naar aanleiding van genoemde incident. Soms is het misschien veel verstandiger veel verder te kijken en de lift verder te modificeren. Doorvragen bij een offerte van meer de 500 euro altijd doen. Uit laten leggen wat er precies moet gebeuren en vragen om het te laten zien, met foto’s of op locatie door de degene die dat aanbiedt. Zit er wel een opwaartse vang op die lift waar een frequentieregelaar op een bestaande tractielift is toegepast? Zo niet dan overwegen om dit ook gepland toe te gaan passen. Is geen verplichting maar als ik goed wil blijven slapen en ik weet dat de investering enigszins beperkt is dan verantwoording nemen in plaats van wachten op een incident.

Welkom Gerrit Ausma

We zijn verheugd dat Gerrit Ausma ons team komt versterken. Om dienstverleningen voor onze opdrachtgevers en hun en onze partners in de liftenwereld te blijven ontwikkelen is verstevigen van waarde van de leveringen essentieel. Welkom Gerrit.

Vanwege de aanhoudende groei van activiteiten, omvang en groeidoelstellingen zijn we in staat de markt te bieden wat er nodig is. Het verschil weten te maken door werkelijke behoeftes van onze relaties in te vullen in plaats van alleen de vraag maakt de uitdaging die inspireert.

Aandacht maakt alles mooier?

Aandacht en actie

Graag wil ik onder de aandacht brengen dat we bij Péron Liftadvies ook doorontwikkelen. In november 2018 hebben we ons team uitgebreid met een senior Project- en Accountmanager, Jean-Paul van den Bosch. Hij heeft een jarenlange ervaring in de liftenwereld. Als adviseur voor grotere projecten en uitdagende projecten is hij het meest in zijn element. Zie voor de leden van ons team ook de pagina: team PERON Liftadvies. Door de samenstelling van ons team maakt het makkelijker om specifieke kennis en diensten te bieden die je als vastgoedeigenaar of – beheerder het makkelijker maakt. Dus niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden terwijl er hele treinen rijden waar je gebruik van kunt maken en je tijd nuttig kan besteden aan die zaken die er toe doen. Aandacht is goed, actie leidt tot mooier. De mooiste dingen ontstaan door actie te nemen. Wachten vandaag de dag kan veel ongemak met zich mee brengen. Lees verderop meer daarover.

Eerder in de zomer van 2018 heeft Eric Belderok ons team met groot enthousiasme versterkt. Met zijn achtergrond vanuit de lifttechniek op hoog niveau weet hij de mogelijkheden te benaderen van vraagstukken die voor velen hoofdbrekens bezorgen. Zijn vastberadenheid om niet te stoppen voordat het weer werkt, dat kan een installatie zijn en zeker ook een proces, levert resultaat voor onze klanten. We ontwikkelen onder meer diensten specifiek voor lifteigenaren. Waaronder we nog aan het inventariseren zijn of L-EPA (Lift-Energie-Prestatie-Advies) voldoende belangstelling heeft. Ook specifieke gerichte trainingen hoe om te gaan met opsluitingen en procedures hoe te handelen voor eigenaren.

Wist je dat we in afgelopen jaren onderstaande diensten leverden aan tevreden klanten zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, vastgoed-eigenaren en bijna 200 VvE’s ? Te weten:

Bestaande installaties

 • Conditiemetingen en meerjarenonderhoudsbudgetplannen door de ogen van degene die moet betalen, dus op basis van beleid van de eigenaar.
 • Project- en keuzeplannen met uitwerkingen van scenario’s met voor- en nadelen in (veiligheid)technisch, praktisch en economisch opzicht.
 • Aanbestedingen van onderhoudscontracten op basis van het door ons voortdurende doorontwikkelde LiMaBase Optimal Exploitation TCO model of de eenvoudigere versies voor kleinere organisaties. Ofwel voor >200 installaties tot 1 installatie.
 • Aanbestedingen van vele projecten voor planmatig onderhoud aan liften waarmee de levensduur van de lift significant verlengd wordt. Duurzaamheid is sleutelbegrip.
 • Rijcomfortmeting voor liften, roltrappen voor oorzaak-onderzoek van trillingen en geluid met behulp van “LiftPC® mobile Diagnose” volgens NEN-ISO 18738-1:2012 apparatuur. Een must bij liften met meer dan 10 stopplaatsen en hogere snelheden, bij nieuwbouw en bestaande bouw

Nieuwbouw of totale vervanging

 • Begeleiding van nieuwbouwtrajecten van VO-fase, DO-fase tot uitvoeringsopleveringen. Op basis van simulatie software Elevate® is een zinvolle capaciteitsberekening grondslag voor het bepalen van aantallen, afmetingen en snelheden van liften. Maatvoeringen worden vaak te klein gemaakt zodat er maar één leverancier een lift kan leveren. Dat heeft sterke invloed op de totale kosten gedurende de levensduur van de lift. Het begeleiden van dergelijke trajecten voorkomt klakkeloos kopen van een lift uit een folder. Het gebouwontwerp moet in de VO-fase worden getoetst in relatie tot verkeersstromen en materiaalkeuzes waardoor niet duurzame oplossingen worden voorkomen.
 • Projectmanagement bij aanbouwprojecten. Nieuwe liften tegen bestaande gebouwen is een grote uitdaging. Het proces voor de beheersbaarheid van dergelijke projecten wordt vaak onderschat met grote financiële risico’s. Dit geldt ook voor totale vervangingen van bestaande liften in te kleine schachten. Correcte inschatting van werkelijke overall kosten in een Projectplan is onderdeel van trajecten. Beslissingen nemen op basis van volledige investeringsoverzichten is van belang.
 • Projectplanning gevelliften op bestaande en nieuwe gebouwen. Onderzoek naar technische en economische haalbaarheid. Het is een zwaar onderschatte discipline om te onderzoeken wat mogelijk is. Het kost vaak moeite om de juiste informatie te vergaren waar we bedreven in zijn geraakt.
 • Begeleiding constructeur, tekenwerk en aanvragen omgevingsvergunningen voor de eerder genoemde trajecten.

Beleidsplanning

 • Keuringen van installaties door wie en waarom.
 • Omgevingsfactoren voor veilig gebruik installaties.
 • Gebruik van gevelliften in gebruikersplan.
 • Specifieke instructie bevrijding personen uit liften en gericht organisatie beleidsplan.

Gelijk weten of we jouw vraagstuk kunnen invullen? Neem nu direct actie: Bel Jean-Paul direct op 06-86860788 of stuur een e-mail. Nu actie betekent vroegtijdig de zaken op de rit.

Wachten duurt het langst

Wist je dat er momenteel vele liftbedrijven hun renovaties al inplannen in 2020? Doordat de levertijden vanwege de capaciteit met mankracht oplopen, lopen de risico’s op langduriger uitval van liften ook op. Heb je wel eens afgevraagd wat een stilstaande lift kost voor je organisatie? Wat dat betekent voor een gebruiker die 100 % afhankelijk is van de lift? Laat je niet van de wijs brengen en begin nu direct met het inventariseren van de situatie. Wacht niet zoals velen denken dat als er geen storingen aan de lift zijn dat er geen langdurige stilstand te verwachten valt. Wees voorbereid. Conditiemetingen die standaard uitgaan van een gebrek is gebruikelijk. Dan ben je in liftenland meestal te laat waarbij langere stilstand  geen uitzondering is. We mogen al op meer dan 17 jaar ervaring in het onafhankelijke advies bogen om te zeggen dat we weten waar het om draait en wanneer in te grijpen. Meerjarenplannen (denk daarbij aan Mjob’s, Mjop’s en Dmjob’s) moet je door een echt onafhankelijke partij laten maken.

We werken voortdurend aan verbeteringen en ontwikkelingen. Zo ook hebben we in het afgelopen najaar fors geïnvesteerd in onze basis van de automatisering. Dit brengt meer stabiliteit en betrouwbaarheid van die systemen. Ik zeg nog regelmatig dat automatiseringssystemen nooit af zijn. Dit geldt voor onze systemen maar ook voor de hedendaagse liftbesturingen. We worden steeds vaker geconfronteerd met software vraagstukken met liftstoringen tot gevolg. De kennis op het gebied van liftbesturingen is voor de onderhoudsmensen in het veld een grote uitdaging om bij te houden. Het is zaak om niet klakkeloos naar een andere onderhoudspartij te gaan.

Vroeger was alles makkelijker

Ja, dat klopt wel met een beetje met liftbesturingstechniek. Vroeger hadden we voor een liftbesturing schakelrekken, letterlijk, het schakelde continue als een lift reed en dergelijke. In de moderne besturingen wordt dat steeds minder. Dat houdt in dat de monteurs van vandaag het extra pittig hebben. Weten hoe een print is ontworpen door zoveel verschillende software bouwers die er niet in een eenvoudig schema bijvertellen hoe het werkt is soms een raadspelletje. Het komt dan dus voor dat er monteurs zijn die problemen niet op kunnen lossen. Niet omdat ze dat niet willen of zouden kunnen, nee, omdat de eenvoudige logische informatie hoe schakelingen zijn ontworpen niet of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Het is vaak ook veel te druk voor de monteur om het uit te zoeken want er staan nog meer storingen te wachten. Het vooraf kiezen van de juiste materialen is voor de rest van de exploitatieduur van de installatie daarom essentieel geworden.

Voor ons team is deze materie dagelijkse kost. We leren dagelijks bij zodat we ook onze relaties kunnen informeren. In de komende tijd zullen we dat dan ook meer gaan doen.

Ongevallen onderzoek anno 2019

Sinds enkele maanden geleden bekend werd dat er problemen zijn ontdekt bij een liftaandrijving van een ongeval met dodelijke afloop in januari 2017 in Rotterdam is er op de achtergrond volop aandacht voor het analyseren van probleemgevallen bij die liftaandrijvingen. Doordat ik in voorjaar 2018 heb aangedrongen op openbaarmaking van onderzoeksresultaten ben ik inmiddels ook in een overleggroep betrokken. Er is inmiddels gebleken dat er zoals eerder al bekend gemaakt een hoeveelheid aandrijvingen aangetroffen in Europa waarbij de inwendige verbindingen niet aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. De eerste noodzakelijke maatregelen zijn een paar maanden geleden al genomen. Er is nog volop onderzoek gaande naar de oorzaken en de beste definitieve oplossingen. Zodra, naar verwachting eind juni 2019 bekend is welke maatregelen er kunnen worden getroffen zullen we onze visie hierop delen. Het blijft toch wel apart dat de volledige onderzoeksresultaten van het ongeval in Rotterdam nog steeds niet beschikbaar zijn. Zolang er een strafrechtelijk onderzoek loopt zal dit waarschijnlijk ook niet gebeuren. Het belangrijkste is dat met de summiere informatie die wel is gekomen van de overheid er een groter onderzoek op touw is gezet door de verantwoordelijke partijen. Wordt vervolgd.

Geef aandacht op de juiste plaats en tijd en voorkom dat je achter in de rij komt. Bel 0252-544962 of 0252-255455 of stuur een e-mail wanneer je meer wil weten over:

 • Lift Energie Prestatie Advies (L-EPA)
 • Onderhoudscontractstrategie
 • Rij-comfortmetingen
 • Andere vraagstukken

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Snelle actie liftenbranche voorkomt ongevallen liften

Snelle actie geboden

Afgelopen dagen is er in liftenland een snelle actie uitgezet door de liftbedrijven. In ieder geval in Nederland. Dit naar aanleiding van de summiere doch duidelijke informatie over de oorzaak van het ongeval met een lift in Rotterdam in 2017 met dodelijke afloop, waar ik in februari 2019 al over berichtte.  Mijns inziens wordt er serieus mee omgesprongen door belanghebbende partijen met de primaire veiligheid van mensen. Er is een goede en snelle structurele communicatie op gang gekomen die het algemene veiligheidsbelang van liften in Nederland dient. Dit is nog niet eerder zo geweest via andere geëigende wegen en vermoedelijk veroorzaakt door de hoge urgentie. Daar waar er risico’s waren, zijn deze reeds in beeld, geminimaliseerd of geëlimineerd door liften te controleren en eventueel stil te zetten tot nader orde. Dat is voor gebruikers zeer vervelend en ik betreur het dat dit nu zo plotseling is ontstaan. De consequenties zijn nog onoverzichtelijk. Wel is duidelijk dat het er iedereen aan is gelegen dat liften veilig moeten zijn en voor gebruikers met name.

Toeleveranciers liftindustrie

Vanuit de toeleverancier Ziehl-Abegg in Duitsland die wereldwijd liftaandrijvingen levert aan in dit geval ook de Nederlandse liftindustrie is er een instructie gekomen om de specifieke wormwieloverbrengingen van het merk Sautter (voormalig toeleverancier van Ziehl-Abegg) te controleren op correcte montage. Gebleken is dat er meerdere meldingen zijn van loszittende bouten en in één geval bij mij tot nu toe bekend met een afgebroken bout door het aandraaien van de moer om te controleren of deze vast zat.

Dit laatste voorval is geconstateerd bij één van onze klanten. Het gaat hier om een aandrijving type ZAS2 (SWG2). Een type groter dan toegepast voor de meeste standaard (1000 kg/13pers.) personenliften. Dit type is hetzelfde type aandrijving dat werd toegepast op de lift aan de Boompjes te Rotterdam waar in 2017 helaas twee mensen door zijn verongelukt. Vorig jaar was er voor mij in maart een specifieke aanleiding om een WOB-verzoek (Wet op openbaarheid van bestuur) te doen bij het ministere van Sociale Zaken over de oorzaak van het ongeval omdat geen van de belanghebbende partijen werd geïnformeerd over de oorzaak van het technisch falen van de lift. Ook Ziehl-Abegg werd hier niet over geïnformeerd door de Inspectie SZW is mij verteld. Omdat dit nog steeds in onderzoek was en is bij het Openbaar Ministerie. Er loopt bij het OM nog steeds een strafzaak. Het WOB verzoek heb ik gisteren bij herhaling bekrachtigd.

Openbaarheid of onder de pet

Uiteindelijk door meer druk uit te oefenen in het najaar van 2018 is mij eerst toegezegd dat er een Rapid Alert (Europese waarschuwing over kwaliteit van producten) zou worden uitgebracht. Toch heeft na herhaaldelijk contact en vragen waar de berichtgeving bleef, het ministerie besloten slechts een brief van een constatering van de defecte onderdelen van de betreffende lift te publiceren. Zie de foto met toelichting op waar de kern van het probleem zit. Daarna is er in liftenland een en ander op gang gekomen. Er zijn daarop vragen gesteld aan Ziehl-Abegg door zowel de VLR (Nederlandse vereniging voor liften en roltrappen, als onderdeel van de brancheorganisatie FME) als door de brancheorganisatie van de Koninklijke Metaalunie, de NLB (Nederlandse Lifttechnische Bedrijven). Klik hier voor de publicatie van de VLR.

Bij het vernemen van de berichtgeving van het ministerie van SZW over het defect aan de aandrijving van de lift van het ongeval hebben we als Péron Liftadvies verantwoording genomen door direct een controle actie in februari 2019 te ondernemen. We hebben dat gedaan bij de liften van klanten waarvan we bekend zijn met het type aandrijving dat is toegepast op hun lift dan wel in samenspraak de actie verzocht aan het betreffende liftbedrijf uit te voeren. Daar waar wij zelf direct een visuele controle hebben gedaan ontdekten we nog geen afwijkingen. Dit hebben we gedaan door een gelijke werkwijze als de werkinstructie van Ziehl-Abegg.

Dat bouten en moeren niet aangedraaid kunnen worden is geen verklaring dat er geen schade of defect kan ontstaan aan de boutverbindingen van de wormwieloverbrenging. Doch kan er wel mee worden gesteld dat er geen directe aanleiding was en is om de liftinstallatie stil te zetten voor nadere controle. Deze worden nog altijd conform de thans geldende wetgeving gecontroleerd volgens de van toepassing zijnde keuringsschema’s door een NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie.

Het is verstandig om in die gevallen waar geen veiligheidscomponent is toegepast voor ongecontroleerde bewegingen in de opwaartse richting dit alsnog aan te brengen. Dit ondanks dat dit volgens regelgeving nog steeds is toegestaan om dat niet te doen. Dit kan in overleg met een redelijke termijn worden ingepland. Uiteraard is de keuze aan de opdrachtgever cq. eigenaar van de lift.

Afgelopen week is er een brief met een waarschuwing van Ziehl-Abegg verstuurd aan alle liftbedrijven die liftaandrijvingen hebben afgenomen van het type wat nu als niet voldoende betrouwbaar kan worden bestempeld. In die zin, indien blijkt dat er bij controle slechts één bout en moer niet correct vastzit dan is het noodzakelijk om de lift uit te zetten tot nader orde. Ziehl-Abegg is al van diverse onjuistheden op de hoogte gesteld. De branche wacht op een nadere instructie dan wel actie vanuit Ziehl-Abegg.

Maatregelen

Nog niet bekend is of er met bijvoorbeeld een vervanging van bouten en moeren de lift al dan niet voorlopig weer in bedrijf kan worden gesteld. Gezien de informatie die we nu hebben is het onverantwoord om een lift zelf, als eigenaar of deskundige weer in bedrijf te zetten als bekend is dat de moeren niet gelijkmatig vastzitten. De oorzaak is niet duidelijk. We kunnen het meest logische  scenario bedenken wat de oorzaak is doch is er naar ik verwacht nog geen expliciete controle gedaan of de constructie van de aandrijving correct is berekend en ontworpen en vervolgens dito is uitgevoerd. Daardoor moeten we vooralsnog het type aandrijvingen als onvoldoende betrouwbaar achten voor langere termijn. Of er op korte termijn aanleiding zal zijn om de liften alsnog uit te zetten waarbij is gebleken bij controle dat de bouten correct vastzitten is even afwachten. Het ligt niet voor de hand dat er dan een direct gevaar is.

Vang in opwaartse richting

Binnen de norm die voor liften, gebouwd voor juli 1997, geldt dat er geen voorziening ter voorkoming van ongecontroleerde beweging in de opwaartse richting hoeft te worden toegepast bij een renovatie. In veel gevallen was er geen aanleiding om zo’n opwaartse vang toe te passen. Naar nu blijkt is het risico op defecte verbindingen in een vertragingskast van een fabrikant die in het verleden als hoog kwalitatief en betrouwbaar werd geacht een verrassing die niemand had verwacht.

Onder de pet

Klaarblijkelijk kunnen we nu concluderen dat het voorval in 2017 geen incident kan worden genoemd. Dat er door het Openbaar Ministerie geen oorzaak informatie naar buiten is gebracht direct na het incident in 2017 is merkwaardig. Hiermee blijkt in de praktijk dat er wel degelijk ernstige risico’s zijn die er toe hadden kunnen leiden tot nieuwe ernstige ongevallen met dodelijke afloop.

Actief communiceren

Gelukkig zijn nagenoeg alle belanghebbende partijen in korte tijd op de hoogte gebracht en hebben veel partijen reeds van bekende installaties alle controles uitgevoerd. Er zijn op meer plaatsen liften stilgezet ter voorkoming van het nemen van onverantwoorde risico’s op ernstige ongevallen.

Uit hoofde van onze bedrijfsfilosofie en de gesprekken en bericht-wisselingen die ik vandaag en gisteren heb gevoerd met verschillende partijen heb ik gemeend deze redelijk uitgebreide en technische informatie samen te moeten stellen. Indien dit juist extra vragen oproept dan verneem ik dat graag. Wanneer er aanleiding is om u nader te informeren over specifieke installaties dan kunt bij ons terecht.

U kunt ervan uitgaan dat het onze volle aandacht heeft en hoop dat het u geruststelt dat u de juiste verantwoording heeft genomen, kan nemen en over voldoende informatie beschikt om vragen van uw klanten en of liftgebruikers kunt beantwoorden. Ik vertrouw er op u hiermee voorlopig voldoende en correct te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet, Péron van Stralen

Oorzaak dodelijk ongeval lift eindelijk publiek

Touwtrekken

Na bijna een jaar verzoek en trekken aan het ministerie om meer informatie over de oorzaak van het noodlottige ongeval in 2017 met een lift aan de Boompjes te Rotterdam is nu eindelijk bekend geworden wat de technische oorzaak was. Het gaat ‘simpelweg’ om een paar losse bouten en tot slot één afgebroken bout van een wormwiel overbrenging in de liftmachine. Dit heeft er toe geleid dat de lift met een ongecontroleerde snelheid opwaarts is gaan rijden en twee gebruikers daardoor helaas het leven hebben moeten laten. De lift heeft een dermate hoge ‘opsprong’  gemaakt op de bovenste stopplaats waardoor ze tegen het plafond van de liftcabine kwamen. Een zwarte bladzijde in liftenland. Nu blijkt dat er al lang een oorzaak bekend was en dat dit niet eerder openbaar werd gemaakt. Dit noem ik een zeer onwenselijke zaak. Doch nu het bekend is, is het tijd om te handelen. 

‘Opwaartse vang’

Met name voor oudere liften die worden voorzien of zijn voorzien van een nieuwe aandrijving is het in ieder geval verstandig direct maatregelen te nemen ter voorkoming van met ongecontroleerde snelheid naar boven rijden van de lift. Dit is pas verplicht bij nieuwe liften sinds 1 juli 1997. De oorspronkelijke producent van het type aandrijving is reeds begin 2018 ten onder gegaan. Doch is het zaak dat het type aandrijving op grote schaal per direct gecontroleerd wordt op correcte montage van bouten dan wel dat de gehele aandrijving op korte termijn wordt vervangen. Er zijn inmiddels meerdere gevallen bekend waarbij de aandrijving van dit type verband houdende inwendige defecten hebben. Alertheid is geboden. Heeft u een lift waarbij u twijfelt of het correct is, vraag dan uw onderhoudspartij of stuur me een bericht naar info@peron.nl. We kunnen snel nagaan of er risico’s zijn en of er acties genomen moeten worden.

Remcontacten

We hebben een jaar geleden bij een van onze klanten met een zelfde type aandrijving als hier ook is toegepast problemen gehad met de rem. Die problemen werden veroorzaakt door de NL-Conformiteitsbeoordelingsinstanties bedachte test om een lift uitgerust met een frequentieregelaar (geen hydraulische lift) proberen van z’n plek te krijgen met een gesloten rem. Daar is gelukkig al weer een wijziging op gekomen zodat deze omstreden test niet meer wordt gedaan. In het geval te voorkomen dat doorglijden van de rem mogelijk wordt is het beter om remcontacten altijd toe te passen ook al is dat niet verplicht volgens de norm.

Technisch? Wat bedoel je?

Het is een behoorlijk technisch verhaal. Als lifteigenaar is dit mogelijk erg verwarrend. Voor ons bijna gesneden koek. Helderheid hebben door tijdig onafhankelijk advies in te schakelen maakt het nemen van je verantwoordelijkheid als lifteigenaar een stuk eenvoudiger. Laat je goed informeren en maak keuzes. Niet uitsluitend omdat de norm het voorschrijft.
Klik op onderstaande link op de openbaar beschikbare documenten inzake de oorzaak van het noodlottige ongeval van twee liftgebruikers in 2017.

Besluit tot openbaarmaking van een proces-verbaal van bevindingen

Dit is gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Heeft u nog vragen, reageer dan direct per e-mail of bel: 0252-255455 om niet met onrust te blijven zitten.

Dankbaarheid verbindt door visie

Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk om elkaar fijne dagen te wensen en een goed nieuwjaar. Bij deze doe ik dat dan ook. Aan een ieder die dit bericht leest en ook aan een ieder voor wie het bestemd is maar niet doorkrijgt in welke vorm van post.

Dankbaarheid?! Het woord dat ik vaak gebruik. Daar draait het voor mij om. Iedere dag terugkijken naar de dingen die belangrijk voor me waren, de dingen die wel zijn gelukt!

We ervaren nu in deze periode steeds vaker dat dingen niet lukken. We vinden er van alles van, dat die ander niet doet wat we graag wilden. Wat die andere organisatie niet bereikt wat we wilden. Daar ligt voor mij vrijwel altijd de kern. De organisatie krijgt iets niet voor elkaar. Het willen van een ieder, daar begint het mee. De intenties hebben om het goed te doen. En toch gaat het heel vaak mis, we hebben bijna allemaal veel of zelfs te veel op ons bord. Althans dat is de perceptie die we creëren. De perceptie van wat je gewend was om te doen op een bepaalde manier geeft het idee dat het altijd zo moet. Gek genoeg is dat ook vaak zo. Bepaalde werkwijzen en methodes geven een bepaalde garantie op de uitkomst.

Maar nu de economische tijden anders zijn wordt er meer en meer gevraagd en willen we meer en meer van elkaar. Het begint met willen. Er is een groot verschil met willen van een ander en verwachten van een ander. Het uitspreken van verwachtingen is belangrijke bron om de uitkomst van het willen duidelijker te maken.

Stuk voor stuk zie ik organisaties waarvan veel meer gevraagd wordt dan men kan organiseren. Doordat de economische omstandigheden significant anders zijn dan vijf jaar geleden zijn we met meer mensen aan het werk en veel drukker.

Anders mag het. Anders… Met name anders van kijken. Van waarderen, van dankbaarheid voor vandaag. Wat wel lukt. Ondanks dat we afspraken hadden. Ondanks dat we het anders wilden.

Het begint ook met reële verwachtingen met elkaar afstemmen. Het zien van elkaars struikelblokken is niets mis mee. Het belangrijkste daarbij is respect voor elkaar te houden en elkaar te helpen het goed te doen.

Vooruit in dankbaarheid.

Fijne dagen en alvast 365 dagen voorspoedig 2019.

 

Péron van Stralen en team PÉRON Liftadvies

Fijne dagen en gezond 2018

2018 in aantocht

Zo aan het einde van het jaar is het gebruikelijk om gedachten eens de revue te laten passeren over wat er is gebeurd afgelopen jaar. Dat is traditie. Nu houd ik er zelf wel van om van tradities af te wijken. Hoewel, het overdenken van afgelopen jaar is wel iets dat me voortdurend bezighoudt. De raderen draaien altijd. Elke dag. Essentieel voor geluk of voldoening. Is niet hetzelfde. Toch horen ze bij elkaar.

In het bijzonder dank ik, namens ons team, alle relaties die het mogelijk hebben gemaakt om succesvol te zijn met vele zaken. Dank aan de vele klanten, leveranciers en andere relaties die er een grote bijdrage aan leveren om zaken op orde te brengen en te houden.

Voor komende dagen en met name voor 2018 wens ik eenieder heel veel gezondheid, voldoening, geluk, energie en bovenal liefde. Iedere dag. Wees bewust dat er iedere dag zaken lukken, groot en klein. Bewustzijn van elke kleine en grote stap maakt dat er beweging is. Blijf in beweging, altijd. Bewust zijn dat het alleen nu is en niet morgen. De beleving is nu.

Fijne dagen en 2018 met liefde in nu. Altijd. Het mag. Nu.

Péron van Stralen